Koľko stojí štúdium na univerzite v zahraničí? Jeho výška vás prekvapí

Autor: redakčne upravené
22.08.2022 (08:50)

Kvalitné vzdelanie nie je lacná záležitosť. Ročné školné na top svetových univerzitách sa pohybuje v desiatkach tisíc eur. Ale aj na tých, kde je štúdium zadarmo, treba rátať s výdavkami v stovkách eur mesačne.
54 768 amerických dolárov. Takéto je školné za rok štúdia na Harvarde – najlepšej univerzite sveta podľa rebríčka Academic Ranking of World Universities. Ubytovanie a strava podľa dát univerzity stojí ďalších vyše 24-tisíc dolárov, zdravotné poistenie vyše 5-tisíc. Po spočítaní aj ostatných položiek Harvard uvádza ročné náklady na úrovni viac ako 92-tisíc dolárov, v prepočte 90 163 eur.

Pre porovnanie, semester na najlepšej technickej univerzite na svete - Massachusetts Institute of Technology vás bude stáť 27 755 USD, a ostatné náklady spojené so štúdiom sa môžu vyšplhať na desaťtisíce dolárov. Oveľa lacnejšie nie sú ani Oxford a Cambridge. Pre väčšinu študentov sú tieto univerzity finančne nedostupné, preto svoj záujem smerujú na školy, kde je školné buď výrazne nižšie, alebo sa neplatí vôbec. Sem patrí napríklad parížska Sorbona, či Ludwig Maximilian Uni z Mníchova.

Školné na vybraných svetových univerzitách

Harvard 54 768 USD / 53 711 EUR
MIT 55 510 USD / 54 419 EUR
Oxford od 27 840 BGP / 33 204 EUR
Cambridge od 23 340 GBP / 27 839 EUR
ETH Zürich 1 598 CHF / 1 636 EUR
Sorbonne bez školného
Ludwig Maximilian Uni Mníchov bez školného
(Pozn.: ide o prepočet aktuálneho školného na akademický rok, bez registračných poplatkov, tie sa však pohybujú v nízkych stovkách eur)

Zadarmo sú pre Slovákov aj školy v Čechách, ktoré majú často lepšiu reputáciu než tie naše. Aj v tomto prípade však treba počítať s výdavkami na ubytovanie, stravu a študentský život. „Syn študuje na VÚT v Brne, za každú noc platí ubytovanie 107 Kč, treba počítať aj so stravou, nákladmi na cestovanie a podobne. Z rodinného rozpočtu si tak jeho štúdium vypýta pomaly päťsto eur mesačne,“ približuje Jozef, jeden z mnohých rodičov, ktorých deti študujú v Čechách a na Morave. Platí, čím bohatšia krajina, tým vyššie sú životné náklady. Napríklad Sorbonna uvádza potrebné ročné náklady na život na úrovni 10-tisíc eur, Ludwig Maximilian Uni Mníchov 9-tisíc eur a ETH Zürich 20-tisíc frankov (takmer 20 500 eur).

Na Slovensku sa pohybujú výdavky jedného študenta vysokej školy najčastejšie v intervale 300 - 600 eur mesačne, závisia hlavne od ceny ubytovania a stravy. Pri ubytovaní na internáte a strave v školskej jedálni sa podľa odhadov dá zmestiť do 13 500 eur pri päťročnom štúdiu. Pri vyššom životnom štandarde treba počítať skôr so 400 eurami mesačne, čo znamená pri celom štúdiu náklad približne 18 000 eur. Ubytovanie na priváte a častejšie stravovanie sa v reštauráciách tlačí túto sumu ešte viac nahor.

„Nejde o malé sumy, preto je vhodné na tieto výdavky myslieť vopred a dieťaťu na štúdium odkladať v predstihu. Najlepšie je začať hneď po jeho narodení. Ak potomok na univerzitu nakoniec nepôjde, tieto peniaze môže využiť napríklad na osamostatnenie sa od rodičov,“ vysvetľuje Martina Šimončičová, z online investičnej platformy Portu.sk. Keďže ide o dlhodobé šetrenie, najlepšou formou odkladania peňazí je investovanie. Vhodné je zvoliť dynamickejšie portfólio založené na akciových indexoch s tým, že neskôr je možné peniaze presunúť do konzervatívnejších fondov. Ak berieme do úvahy, že mladí ľudia odchádzajú na univerzitu najčastejšie v 19 rokoch, na našetrenie sumy 13 500 eur je potrebné mesačne odkladať iba niečo málo cez 20 eur. „Treba však počítať s tým, že uvedené sumy platia dnes a postupom času budú rásť. Preto je vhodné výškou investície reagovať na infláciu a vkladanú sumu, ak to finančná situácia dovolí, pravidelne zvyšovať. Vďaka tomu si rodič dokáže vytvoriť rezervu, ktorá jeho dieťaťu v budúcnosti pomôže. Samozrejme, štúdium na top univerzitách je bez štipendia dosiahnuteľné iba pre zlomok populácie, no myslieť treba aj na výdavky spojené s návštevou škôl, kde je štúdium zadarmo,“ dodáva Šimončičová.
 
Zdroj: Portu.sk, Foto: Nicole De Khors, Burst.shopify.com