Splácanie hypotéky pri výpadku príjmov - takéto máte možnosti

Autor: redakčne upravené
20.03.2023 (12:00)

Ak vám nečakane poklesne príjem, či už kvôli chorobe, úrazu, alebo prídete o prácu, splátky hypotéky zrazu môžu pre vás znamenať výraznú finančnú záťaž. Je niekoľko spôsobov, ako z toho von.

Možnosti ako vyviaznuť z nepriaznivej životnej situácie

Možností, ako sa dostať z neočakávanej situácie bez väčších škôd, je viac. Závisia predovšetkým od okolností, ich závažnosti, ako aj predchádzajúcej pripravenosti na to, že sa môže v živote stať aj niečo nepredvídané. Čo môžete urobiť, ak splácate hypotéku a náhle ste prišli o pravidelné príjmy?

1. Siahnuť na úspory

V týchto situáciách sa potvrdzuje, že ak sa zadlžíte, malo by to byť len do takej miery, aby ste aspoň malú časť príjmov vedeli odkladať bokom. A pri výpadku/poklese príjmu, máte rezervu, na ktorú sa môžete v horších časoch spoľahnúť . Dnes existuje veľa možností ako si sporiť. Pri krátkodobej tvorbe úspor postačí sporiaci účet v banke. Ak si chcete sporiť na skoršie splatenie hypotéky alebo získať z úspor viac, je výhodnejšie sporiť si do investičných produktov, ktoré ponúkajú vyššie zhodnotenie.

2. Uplatniť si poistné plnenie v poisťovni

Ak dôvodom vašej práceneschopnosti bol úraz alebo choroba a máte rizikové životné poistenie, navštívte vašu poisťovňu a žiadajte vyplatenie poistného plnenia. Nezabudnite, doložiť budete musieť lekárske správy.

3. Určiť si priority

Keď vám nečakane poklesnú príjmy, „utiahnite si opasok“ na dobu, pokiaľ sa vaše príjmy opäť nevrátia do normálu. Obmedzte všetky výdavky, ktoré nie sú nevyhnuté. Ak vám zamestnávateľ vyplatil odstupné, odložte si ho do rezervy.

4. Predĺžiť dobu splatnosti hypotéky

Ďalším riešením môže byť predĺženie doby splatnosti hypotéky a zníženie mesačnej splátky. Zníženie splátky je závislé od:
- koľko času vám ostáva do konca splatnosti
- novej doby splatnosti
- vášho veku

Predĺženie doby splatnosti nepatrí k najlacnejším riešeniam, pretože čím dlhšie úver splácate, tým viac preplatíte. Dočasne vás však môže zachrániť.

5. Komunikovať s bankou o riešení situácie

Ak je vaša situácia až taká zlá, že nemáte z čoho zaplatiť splátky úverov, navštívte svoju banku. Informujte sa, aké máte možnosti vo vašom konkrétnom prípade. Pokiaľ vaše príjmy klesli z príčin, ktoré ste nemali možnosť ovplyvniť, napríklad strata práce alebo choroba, máte možnosť požiadať o odklad splátok. Banky väčšinou umožnia klientom odklad na 6 mesiacov, ak doložia dokument, ktorý preukáže ich skutočnú krátkodobú neschopnosť splácať úver. Časť splátky, teda úroky, aj tak budete musieť splácať. Nebudú vás však "naháňať" vymáhači pohľadávok a vyhnete sa drahým upomienkam. Získate tak čas na vyriešenie vašej finančnej situácie.

Nezabúdajte, že aj odklad splátok je v úverovom registri vedený ako negatívny záznam.

6. Predať nehnuteľnosť

Ako poslednú možnosť uvádzame predaj nehnuteľnosti. Pokiaľ máte dlhodobo nedostatok peňazí na splácanie hypotéky prípadne iných úverov, je to lepšia možnosť ako vyhlásenie splatnosti úveru (banka od vás bude požadovať okamžité splatenie úveru) a dražby, kedy by dražobná spoločnosť vašu nehnuteľnosť predala hlboko pod cenu a mohlo by sa stať, že z tejto sumy by nebolo možné vyplatiť ani zostatok úveru. Navyše, asi do konca života by ste v žiadnej banke novú hypotéku nedostali. Keď sa vaša situácia opäť zlepší, môžete si prostredníctvom hypotéky zabezpečiť nové bývanie.

A ešte jedna rada na záver:

NIKDY sa pred bankou neskrývajte, neutekajte pred problémami a reagujte na výzvy z banky. Ani banka nemá radosť z toho, keď jej klient má problémy. Aj v ťažkých situáciách existuje riešenie, no klient musí byť nápomocný.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: Ivan Sedlák