Koľko stojí štúdium na vysokej škole? Zadarmo to nebude

Autor: redakčne upravené
14.07.2023 (17:00)

Aj pri školách "zadarmo" sa výdavky na vysokoškolské štúdium pohybujú v tisícoch eur ročne. Prestížne univerzity si pýtajú výrazne viac.

Podľa posledného sčítania obyvateľov vzrástol podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí na 18,4 % z celej populácie. Stále viac mladých ľudí (19,2%) študuje v zahraničí. „Hoci sú verejné vysoké školy na Slovensku zadarmo, treba počítať s tým, že štúdium dieťaťa môže v rodinnom rozpočte predstavovať nemalú položku. Ak sa dieťa rozhodne pre zahraničnú univerzitu, vplyv na rodinné financie bude s vysokou pravdepodobnosťou ešte vyšší. Je dobré na to myslieť vopred,“ upozorňuje Marek Malina z online investičnej platformy Portu.

Štúdium, to sú aj náklady na život

Na Slovensku sa podľa rôznych odhadov pohybujú výdavky vysokoškoláka najčastejšie medzi 350 - 700 eur mesačne, aktuálne ich nahor tlačí vysoká inflácia. Dôležité je, či dieťa navštevuje školu v mieste bydliska, alebo potrebuje internát. Napríklad, cena internátu v Bratislave sa pohybuje okolo sto eur na mesiac, no ubytovanie v podnájme sa už počíta v stovkách eur. Okrem ubytovania treba počítať aj s nákladmi na stravu, dopravu, učebnice,... Pri skromnejšom štandarde sa náklady pri päťročnom štúdiu dokážu zmestiť do 15 000 eur, no táto suma bude spolu s infláciou postupne rásť.

Podobná je situácia v susednom Česku, kde sú verejné vysoké školy pre Slovákov taktiež zadarmo. Tento fakt, spolu s absenciou jazykovej bariéry, robí z ČR najobľúbenejšiu destináciu našich študentov. I tu však treba počítať s nákladmi na živobytie, ktoré vzrástli nielen kvôli inflácii, ale aj posilňujúcej českej korune. Záťaž na rodinné financie je tak vyššia, než keď dieťa študuje doma.

Top univerzity si pýtajú desaťtisíce

Štúdium na najlepších univerzitách sveta bude stáť neporovnateľne viac. Uvádzame zopár príkladov ročného školného:

skolne

Pozn.: ide o prepočet aktuálneho školného na akademický rok, bez ďalších nákladov (strava, ubytovanie, ďalšie administratívne platby)

K týmto sumám treba pripočítať ešte ubytovanie a stravu, čo sa môže vyšplhať na ďalších 20-tisíc. Ročné štúdium (školné+ubytovanie+strava) na MIT bez finančnej pomoci a štipendií stojí okolo 80-tisíc ročne.

Erasmus

Aj keď škola neúčtuje školné v astronomickej výške, vždy treba počítať s nákladmi spojenými so štúdiom. A to aj pri obľúbenom projekte Erasmus+, ktorý umožňuje absolvovať semester štúdia bez školného. Môžeme vychádzať z údajov, ktoré uvádzajú samotné univerzity, napríklad, podľa Ludwig Maximilian Uni Mníchov je to 9-tisíc eur na 10 mesiacov, parížska Sorbonne uvádza na rok 10-tisíc eur.

Stačia desiatky eur mesačne

Ako vidíme, financovať vysokoškolské štúdium je pomerne náročné. Aj tu platí, čím skôr začtete dieťaťu sporiť, tým nižšia suma vám postačí na našetrenie potrebnej sumy.

Ide o dlhodobé odkladanie peňazí, ktorého najlepšou formou je investovanie. Ak berieme do úvahy, že mladí ľudia odchádzajú na univerzitu v 19 rokoch, na našetrenie sumy 15 000 eur, čo je dnešný náklad na verejnú vysokú školu, je potrebné mesačne odkladať 30 eur. Zo začiatku je vhodné siahnuť po dynamickom portfóliu založenom na akciových indexoch s tým, že neskôr je možné peniaze presunúť do konzervatívnejších portfólií.

Nezabúdajte na infláciu. Štúdium o 19 rokov bude určite drahšie ako je dnes. Preto si zvoľte cieľovú sumu vyššiu ako by ste zaplatili za školu dnes.

Na štúdium v zahraničí je potrebné odkladať vyššie sumy, tie by však vždy mali vychádzať z finančných možností rodiny. „Treba pamätať na to, že investovanie by malo byť dlhodobé a pravidelné. Finančné trhy totiž podliehajú výkyvom a práve dlhodobosť a pravidelnosť dokáže ich negatívny vplyv do značnej miery kompenzovať. Dokonca umožňuje zarobiť aj na prepade a následnom zotavení trhov. Preto nie je dobré investovať peniaze zo základnej finančnej rezervy, na ktorú je treba z času na čas siahnuť,“ upozorňuje M. Malina.
 
Zdroj: Portu, Foto: Shopify Partners, Burst.shopify.com