INVESTOVANIE: toto sú rozdiely medzi ženami a mužmi v oblasti investovania

Autor: redakčne upravené
11.12.2023 (15:00)

Ženy-investorky pristupujú k investovaniu inak ako muži-investori. Pozrite si niekoľko zaujímavých rozdielov i to, kto je v investovaní úspešnejší.

Nižšie uvedené informácie vyplývajú z prieskumu investičnej spoločnosti Amundi, uskutočneného v spolupráci s výskumnou agentúrou STEM/MARK v októbri 2023.

Ako investujú slovenské ženy?

Každá šiesta Slovenka používa investičné produkty, zatiaľ čo medzi mužmi je to každý štvrtý. V tomto segmente sú zďaleka najpopulárnejšie podielové fondy, ktoré si ženy vyberajú rovnako často ako muži (44 %), menej však ale investujú do akcií, komodít, dlhopisov alebo kryptomien. Väčšina z nich investuje mesačne (70 %). Celkom pravidelné investovanie deklaruje 92 % opýtaných.

„Prieskum nám potvrdil, že záujem o investovanie medzi ženami neustále rastie a už to nie je čisto mužská disciplína. Ženy si začínajú uvedomovať dôležitosť úspor a potrebu sa o nich starať tak, aby sa neznehodnocovali alebo ideálne, aby ich hodnota postupne rástla,“ hovorí Markéta Jelínková, portfólio manažérka Amundi s tým, že 74 % slovenských žien najčastejšie investuje do 2 000 eur ročne, čo je v priemere viac ako 166 eur každý mesiac. Napriek tomu ženy preinvestujú v priemere o 400 € ročne menej ako muži.

Ženy dôverujú odborníkom a viac sa zaujímajú o témy ESG

Ženy najčastejšie zverujú svoje investície bankovým odborníkom (55 %) prípadne investičným spoločnostiam (38 %). Oproti mužom avšak k investovaniu menej používajú bankové alebo nebankové aplikácie (25 % žien, 41 % mužov). Pri výbere konkrétneho typu investície je pre ženy najdôležitejším kritériom úroveň rizika (65 %), nasleduje likvidita, výška poplatkov (obe uviedlo 55 % respondentiek) a rizikovosť (45 %). "Ženy si najčastejšie vyberajú konzervatívnejšie investície s nižším rizikom a menšou volatilitou, čo súvisí s ich príjmom a úsporami, ktoré sú vo všeobecnosti nižšie. Prieskum ukázal, že úspory žien sú o 3 400 eur nižšie ako úspory mužov, pričom takmer polovica žien (45 %) dokáže mesačne ušetriť maximálne 200 eur a 35 % dokonca nemá žiadne úspory. Ženy preto uprednostňujú bezpečnejšie a likvidné aktíva, aby mali rezervu a istotu rýchleho prístupu k hotovosti v prípade potreby," vysvetľuje Jelínková.

Medzi mužmi dominujú pri výbere investície predovšetkým faktory poplatkov, miera rizika a výkonnosť. Ženy tiež dvakrát častejšie ako muži (30 % oproti 14 %) dajú na odporúčania a dôležitý je pre nich aj vplyv investície na životné prostredie (10 % oproti 5 %).

Hlavnou motiváciou je ochrana peňazí pred infláciou

Zďaleka najsilnejšou motiváciou žien k investovaniu je v súčasnosti ochrana peňazí pred infláciou (48 %), nasleduje zabezpečenie sa na starobu (47 %) a snaha o najväčšie zhodnotenie (39 %). U mužov sú motivácie podobné. Aktuálne stále vyššia inflácia, ktorá v minulom roku dosiahla dvojciferné hodnoty, ovplyvnila investičné správanie u takmer polovice žien (49 %). Tie skoro o tretinu častejšie ako muži znížili svoje investície kvôli inflácii, zatiaľ čo 12 % žien začalo investovať viac a pre 8 % bola vyššia inflácia dôvodom, prečo vôbec začať investovať. 13 % všetkých respondentov, žien aj mužov, uviedlo, že investujú aj preto, aby finančne podporili svoje deti. Avšak rodičia sú už dlhé roky zvyknutí šetriť svojim potomkom prostredníctvom sporiacich účtov a životného poistenia, ktoré naďalej dominujú medzi finančnými produktmi.

Iba 16 % žien si verí

Jedným z hlavných dôvodov, prečo ženy investorky zaostávajú za mužmi, je tiež úroveň ich sebavedomia. Len 16 % žien by označilo svoje investičné znalosti za dostačujúce, zatiaľ čo väčšia polovica (56 %) ich považuje za priemerné a 28 % dokonca za podpriemerné. Takmer tretina mužov (31 %) považuje svoje znalosti za dostatočné.

„Sebadôvera je pri investovaní veľmi dôležitá a práve tá ženám často chýba, čo je veľká škoda. Ženy to však dokážu dohnať tým, že investujú pravidelne, dlhodobo, sú obozretné a kladú dôraz na bezpečné a stabilné portfóliá. Vo výsledku, tak môžu byť rovnako úspešné ako muži, ktorí sa, naopak, veľmi často snažia porážať trh a to môže byť kontraproduktívne,“ dodáva Markéta Jelínková.

Okrem nízkeho sebavedomia je nedostatok financií tým hlavným dôvodom, prečo viac ako polovica žien (61 %) neinvestuje. Ako ďalšie blokátory uvádzajú rizikovosť (20 %) a skutočnosť, že investovaniu nerozumejú (10 %) alebo mu nedôverujú (12 %). To je tiež jeden z dôvodov, prečo ženy naďalej ukladajú svoje voľné finančné prostriedky do sporiacich produktov (39 %), takmer polovica potom drží svoje peniaze na bežnom účte (50 %) a skoro pätina (17 %) ich ukladá do dôchodkového sporenia.
 
Zdroj: Amundi, Foto: Sajjad Hussain M, Burst.shopify.com