Štátny príspevok na kompenzáciu vysokých úrokov na hypotékach sa nebude vzťahovať na dlžníkov, ktorí meškajú so splátkami

Autor: redakčne upravené
24.01.2024 (12:50)

Od januára môžu Slováci, ktorí čerpali hypotéku v predchádzajúcich rokoch, žiadať o štátnu pomoc na kompenzáciu zvýšených splátok v dôsledku rastu úrokových sadzieb. Príspevok však nemusí dostať každý.

Jedným z dôvodov na zamietnutie štátneho príspevku je aj to, ak žiadateľ meškal s úhradou splátok viac ako jeden celý kalendárny mesiac. Upozorňuje na to Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS) s tým, že podlžnosti sa evidujú v úverovom registri a môžu mať vplyv na udelenie štátnej pomoci. Dlhy, prípadne exekúcie však môžu žiadateľom narobiť problémy aj v prípade, ak chcú refinancovať hypotéku v inej banke. Toto vám radia odborníci z ASINS:

Pozor na výraznejšie meškanie so splátkami

Slovákom, ktorým v dôsledku rastu úrokových sadzieb vzrástla splátka hypotéky, pomôže štát poskytnutím príspevku. Ten by mal pokryť 75 % zo sumy, o ktorú splátka narástla, jeho maximálna výška je však stanovená na 150 eur. Na štátnu pomoc ale nemá nárok každý. Žiadateľ okrem iného musí spĺňať maximálnu hranicu príjmu, ktorá je stanovená na 1,6-násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národom hospodárstve, nehnuteľnosť musí byť využívaná na vlastné bývanie a prihliada sa aj na platobnú disciplínu. „Na to, aby žiadateľ dostal štátny príspevok na kompenzáciu zvýšených splátok úveru, musí byť splnená podmienka, že úver bol doteraz riadne splácaný, v lehote a v splátkach dohodnutých v úverovej zmluve. Prihliada sa na omeškanie úhrady mesačnej splátky, ak je táto uhradená do konca nasledujúceho mesiaca. Platobná disciplína sa eviduje v úverovom registri a môže mať vplyv nielen na štátnu pomoc, ale aj na čerpanie ďalších úverov v budúcnosti,“ vysvetľuje prezident ASINS Martin Musil.

Na vyššie splátky sa dá pripraviť

Štátna pomoc sa okrem toho vzťahuje len na jednu hypotéku. Ak niekto vlastní viacero nehnuteľností a financuje ich prostredníctvom hypotekárneho úveru, mal by sa pripraviť na to, že po refixácii jeho splátka výraznejšie stúpne. Ak by nová splátka bola nad finančné možnosti dlžníka, zvážiť môže predaj jednej nehnuteľnosti.

Na zvýšenie splátok by sa mali vopred dobre pripraviť aj ľudia, ktorým vzrastie splátka už pri jednej nehnuteľnosti o niekoľko stoviek eur alebo tí, ktorí už dnes vedia, že nebudú spĺňať podmienky pre udelenie štátnej pomoci. „Odporúčame privykať si na novú výšku splátky ešte počas zostávajúceho času do konca fixácie. Jedným zo spôsobov je aj umelé zvyšovanie si výdavkov, ideálne vo výške predpokladaného nárastu splátky. Ak si bude osoba odkladať určitý obnos peňazí, na ktoré nesiahne, nielen že si vytvorí finančnú rezervu, ale dokáže si tým otestovať, či zo svojho príjmu vyššie splátky utiahne. Omeškanie v splátke môže v budúcnosti totiž spôsobiť problémy minimálne vo forme upomienky od banky, za ktorú treba takisto uhradiť poplatok,“ radí prezident ASINS Martin Musil.

Pri finančných problémoch je dôležitá včasná komunikácia s bankou

Ak dlžník vie, že nebude schopný plniť svoje finančné záväzky, mal by to opäť riešiť s predstihom. Odborníci radia urobiť si revíziu príjmov a výdavkov a čo najskôr začať komunikovať s bankou a hľadať riešenie. „Medzi nimi môže byť napríklad dočasné zníženie splátky po dohovore s veriteľom či s bankou, dohoda na odklade splátok alebo predĺžení doby splácania. V prípade splácania viacerých úverov môže byť jednou z ciest aj ich konsolidácia refinancovaním. Ak však dlžníci nekomunikujú s veriteľmi, neuhrádzajú záväzky, nabaľujú svoje dlhy, prípadne už čelia exekúcii, môžu mať v budúcnosti problém tak so získaním úveru a refinancovaním, ako aj v pracovnej či podnikateľskej činnosti,“ uzatvára Musil.
 
Zdroj: Asociácia slovenských inkasných spoločností, Foto: redakcia