Investičné pojmy spojené so zvieratami

Autor: redakcia
27.03.2024 (10:30)

Všimli ste si, koľko “zvierat” sa nachádza vo svete financií? Pozrite si, čo symbolizuje býk, medveď, holubica, jastrab, ale aj niekoľko netradičných zvierat ako labuť či jednorožec.

Finančné trhy neustále prechádzajú výkyvmi, reagujú na geopolitické aj hospodárske dianie i na vyhlásenia predstaviteľov národných bánk a renomovaných svetových organizácií.

Finančníci vo svojom slovníku majú niekoľko zvieracích pojmov, ktorými popisujú diane na finančných trhoch. Čo znamenajú tieto zvieratá v reči financií?

Býci a medvede

Začnime dvoma pojmami, ktoré počuť veľmi často: býčí trh a medvedí trh.

Býčí trh sa v investičnej terminológií používa na označenie situácie na finančných trhoch, kedy ceny aktív (akcie, komodity a iné) stúpajú. Tento termín je odvodený od obrazu býka, ktorý svojimi rohmi zdvíha cenu nahor, čím symbolizuje rast alebo silu. Zároveň býk útočí rohami smerujúcimi nahor.

Na býčom trhu investorom dominuje pozitívny sentiment a dôvera vo vývoj trhu. Investori majú tendenciu kupovať, pretože veria, že ceny budú pokračovať vo svojom raste. Býčí trh môže byť dôsledkom rôznych faktorov, ako sú silný hospodársky rast, pozitívne výsledky spoločností, nízka nezamestnanosť, stimulatívna monetárna politika a podobne. Býči trh je obdobie vysokého optimizmu, ceny spravidla rastú, zvyčajne v priebehu niekoľkých mesiacov alebo rokov. Stále sa môžu vyskytnúť dni alebo mesiace, keď trh klesá, ale celkový trend zostáva rastúci. Medvedí trh v investovaní je opakom býčieho trhu. Používa sa na označenie situácie na finančných trhoch, keď ceny aktív (akcie, komodity a iné) klesajú. Termín je odvodený od obrazu medveďa, ktorý útočí smerom nadol svojimi pazúrmi, čím symbolizuje pokles trhu.

Na medveďom trhu prevláda negatívna nálada, neistota, volatilita a strach zo strát. Investori majú tendenciu predávať svoje pozície, pretože veria, že ceny budú pokračovať vo svojom poklese. Medvedí trh môže byť dôsledkom rôznych faktorov, ako sú ekonomická recesia, zlé výsledky spoločností, politická nestabilita, zvýšená nezamestnanosť a podobne. V prostredí medvedieho trhu sa investori snažia minimalizovať straty alebo jednoducho držia hotovosť.

Po období poklesu cien môže nasledovať opäť býčí trh, keď ceny začnú rásť.

Holubice a jastraby

Odkazy na našich dvoch operencoch sa objavujú vždy, keď počúvate centrálnych bankárov hovoriť o menovej politike. Ak počujete, že vyhlásenie centrálnej banky sa nieslo v holubičom tóne, zvyčajne to znamená, že centrálni bankári sú pesimistickí, pokiaľ ide o vyhliadky hospodárskeho rastu, a možno uvažujú o znížení úrokových sadzieb, aby poskytli ekonomické stimuly.

Naopak, jastrabí centrálni bankári sú vo všeobecnosti optimistickí, pokiaľ ide o vyhliadky hospodárskeho rastu, ale obávajú sa plazivého zvyšovania inflácie. Jastrabí tón by mohol zahŕňať prognózu zvyšovania úrokových sadzieb, aby sa inflácia udržala pod kontrolou.

Čierne labute

Termín "čierna labuť" v oblasti investovania označuje neočakávanú udalosť s veľkými dôsledkami, ktorá sa vyskytne mimo rámca bežných predpokladov a predpovedí. Predstavuje nepredvídateľnú, masívnu transformačnú udalosť, ktorá môže zmeniť svet - a následne aj investičné prostredie. Príklady čiernych labutí v oblasti investovania môžu zahŕňať krachy finančných trhov, teroristické útoky, prírodné katastrofy alebo politické zmeny, ktoré majú výrazný vplyv na trhovú stabilitu. Kvôli ich náhodnému charakteru je veľmi ťažké úplne sa pred nimi chrániť.

Jednorožce

Vo svete podnikania sa za jednorožca považuje súkromný startup s hodnotou 1 miliarda USD a viac. Ako sa traduje, termín jednorožec bol v tejto súvislosti prvýkrát použitý v roku 2013 niekým, kto považoval startupy s hodnotou vyššou ako 1 miliarda USD za rovnako vzácne ako mýtické tvory. Príklady známych jednorožcov sú SpaceX, Robinhood, či Instacart.
 
Zdroj: www6.royalbank.com, Foto: Shopify Partners, Burst.shopify.com