Aké máte možnosti, ak zdedíte nehnuteľnosť s hypotékou?

Autor: redakčne upravené
07.05.2024 (13:40)

Poradíme vám, ako postupovať ak zdedíte dom/byt, ktorý je založený v prospech banky kvôli hypotéke. Máte viacero možností.

Po smrti dlžníka banka najskôr zisťuje či bol úver poistený pre prípad smrti a či existuje aj spoludlžník. Ak bol úver poistený, banka dostane peniaze od poisťovne. V prípade, ak je na úvere spoludlžník, je povinný úver ďalej splácať.

Takto by mal postupovať dedič

Zistite si presné informácie o hypotéke – Potrebujete vedieť, aký je zostatok na hypotéke, aké sú mesačné splátky, úroková sadzba a aký je zostávajúci čas splatnosti hypotéky.

Kontaktujte banku – banku môžete pokojne kontaktovať hneď, ako sa dozviete o zdedení nehnuteľnosti s ťarchou. Informujte ju o úmrtí dlžníka a vašom záujme o dedičstvo nehnuteľnosti (banka býva väčšinou už oboznámená s úmrtím dlžníka vďaka Sociálnej poisťovni, notárovi, súdnym rozhodnutím…). Banka vám poskytne najrelevantnejšie informácie o možnostiach a postupe.

Zvážte svoje možnosti – Existuje niekoľko možností, ako naložiť s hypotékou na zdedenej nehnuteľnosti:
  • Prevzatie hypotéky: V niektorých prípadoch môžete hypotéku prevziať na svoje meno, buď dobrovoľne alebo dlh zdedíte. V prípade zdedenia hypotéky, banka od vás nepožaduje dokladovanie príjmu. Preto, ak nebudete splácanie zvládať, kontaktujte banku a dohodnite si ďalšie kroky. Máte taktiež možnosť dedičstvo odmietnuť – vtedy je však najlepšie poradiť sa s notárom či právnikom. Odmietate totiž nielen dlhy, ale aj všetok majetok. Dajte si však pozor, hoci prebieha dedičské konanie, úver treba splácať ďalej. Ak sa banka dozvie o úmrtí klienta, ktorý nemal spoludlžníka, môže znížiť úrokovú sadzbu, ktorou sa úver úročí až do vyplatenia alebo prevzatia dlhu alebo úročenie úveru pozastaví až do ukončenia dedičského konania. Po ukončení dedičského konania dedič, ktorý zdedí dlh, musí splatiť aj úroky a splátky.
  • Refinancovanie: Môžete sa rozhodnúť refinancovať hypotéku a získať lepšie podmienky či nižšie mesačné splátky
  • Predaj nehnuteľnosti: Ak nechcete alebo sa nedokážete postarať o nehnuteľnosť, môžete sa rozhodnúť predať ju a použiť výťažok na zaplatenie hypotéky.

S vlastníctvom nehnuteľnosti sú spojené finančné náklady. Ak sa rozhodnete ponechať si nehnuteľnosť, budete musieť hradiť náklady spojené s údržbou, splátky hypotéky, daň z nehnuteľnosti a poistenie.
 
Zdroj: hypoconsulting, Foto: Matthew Henry, Burst.shopify.com