7 dôležitých vecí, ktoré je nutné vybaviť po kúpe nehnuteľnosti

Autor: redakčne upravené
10.05.2024 (12:30)

Kde všade sa treba prihlásiť, keď si kúpite byt/dom? Poradíme vám, aby ste na nič nezabudli.

Vybavenie hypotéky je len jedna časť celého procesu kúpy nového bývania. Jednak musíte splniť podmienky banky, či už pred alebo po čerpaní hypotéky, a navyše vás čakajú ďalšie vybavovačky na rôznych inštitúciách. Banka bude od vás pred čerpaním schválenej hypotéky požadovať nie len poistenie nehnuteľnosti, vybavenie vinkulačných tlačív, ale aj najdôležitejší dokument preukazujúci účel hypotéky, podpísanú platnú kúpnu zmluvu. Po jej podpise začína kolotoč úkonov, ktoré budete musieť absolvovať.

 
BannerHC-banky.sk
    Prinášame vám prehľad vašich povinností po podpise kúpnej zmluvy:

1. Podanie kúpnej zmluvy na kataster

Pri hypotéke, kedy sa na kataster musia podať záložné zmluvy za účelom zápisu záložného práva v prospech banky, je nutné podať na kataster aj kúpnu zmluvu. Táto sa podáva buď hneď so záložnými zmluvami alebo v inom čase podľa toho, ako sa s predávajúcimi dohodnete v kúpnej zmluve. Často sa podávajú kúpne zmluvy na kataster až bezprostredne po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúcich.

2. Doručenie kúpnej zmluvy do banky

Podpísanú a notárom overenú kúpnu zmluvu je potrebné doložiť do banky ešte pred čerpaním hypotéky. Kupujúci nemusia svoj podpis overiť u notára, stačí ak zmluvy podpíšu pred notárom predávajúci. Preto si nezabudnite pripraviť o jeden exemplár notárom overenej kúpnej zmluvy naviac, aby ste ho mohli poskytnúť banke.

3. Odovzdanie nehnuteľnosti

Väčšinou po obdržaní celej kúpnej ceny predávajúcim prebieha odovzdanie nehnuteľnosti. Je dôležité, aby ste nezabudli spísať s predávajúcim odovzdávací protokol, ktorého obsahom je štandardne súpis odovzdaných predmetov vrátane počtu kľúčov a stavy všetkých meračov (elektriny, plynu, vody, tepla). Tento protokol musí byť odsúhlasený oboma stranami -predávajúcim aj kupujúcim a slúži na účely prehlásenia energií.

4. Prehlásenie elektriny a plynu

Na základe odpočtov z meračov elektriny a plynu, ak je nehnuteľnosť naň napojená, je potrebné odhlásiť pôvodného a nahlásiť nového odberateľa týchto energií. Dnes je to možné urobiť aj elektronicky alebo cez telefón, ideálne keď to robia obe strany spoločne. Okrem aktuálnych stavov je potrebné mať k dispozícií číslo merača a odberného miesta. Dodávatelia energií novému odberateľovi pošlú poštou zmluvu o dodávke energií a pôvodnému odberateľovi, čiže predávajúcemu podľa stavu meračov pri preberaní nehnuteľnosti vystavia vyúčtovaciu faktúru.

5. Uzatvorenie zmluvy o výkone správy

Keď správa katastra vydá rozhodnutie o zápise vlastníctva bytu/domu, túto skutočnosť zapíše aj na list vlastníctva. Správa bytov sa vzťahuje na bytové domy, takže ak ste si kúpili byt a ste už jeho vlastníkom aj podľa LV, je potrebné sa prihlásiť u správcu bytového domu. Tiež budete potrebovať preberací protokol k bytu, pretože v ňom budete mať informácie o stave meračov teplej a studenej vody, prípadne meračov tepla na radiátoroch. Odber vody, tepla, odvoz odpadu a správu spoločných zariadení domu má na starosti tento správca, ktorému budete platiť mesačné zálohové platby za odber vody a za ostatné služby.

6. Prihlásenie sa na daňovom úrade

Do konca januára nasledujúceho roka, v ktorom ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti, sa musíte prihlásiť aj na príslušnom daňovom úrade za účelom platenia dane z nehnuteľnosti. Ak vlastníte psa, je potrebné prihlásiť aj jeho, obce a mestá inkasujú dane aj za domáce zvieratá. Veľa ľudí na túto povinnosť zabúda.

7. Zriadenie trvalého pobytu

Ak ste sa rozhodli, že si v novej nehnuteľnosti zriadite trvalý pobyt, čo samozrejme nie je vašou povinnosťou, môžete tak urobiť. Je potrebné navštíviť odbor evidencie obyvateľstva príslušného úradu samosprávy, kde sa váš byt alebo dom nachádza. Na trvalý pobyt vás prihlásia na základe preukázania vlastníctva nehnuteľnosti, a to listom vlastníctva. Ak máte deti, musíte predložiť ich rodný list.

Ostatné povinnosti podľa typu nehnuteľnosti

  • zriadenie internetu a TV signálu – určite budete potrebovať aj pripojenie k internetu, čo je dnes už štandard. Ak ste si kúpili dom, prípojka tam už buď je a ak sa jedná o novostavbu, odporúčame nájsť si providera, ktorý vám vie zabezpečiť kvalitný signál a postačujúcu rýchlosť internetu. Mnohí internetoví provideri (alebo telekomunikační) vám zároveň poskytnú aj prístup k TV signálu.

  • zabezpečenie vývozu odpadu – ak ste sa stali vlastníkom rodinného domu, vašou povinnosťou je prihlásiť sa na odvoz odpadu na vašom miestnom úrade. Platiť budete raz ročne podľa sadzobníka obce a veľkosti zbernej nádoby. Ak ste kúpili byt, táto povinnosť vám odpadá, pretože vývoz odpadu je vo väčšine miest realizovaný prostredníctvom správy bytového domu.

  • uzatvorenie zmluvy s dodávateľom vody a správcom kanalizácií – túto povinnosť majú tiež len vlastníci rodinných domov, ktorí majú prípojku na verejný vodovod. Ak nemáte odpad vody riešený septikom, máte kanalizáciu, platiť budete aj “stočné”. Všetky tieto informácie sa dozviete na obecnom úrade.

  • doručenie listu vlastníctva so zápisom vlastníckeho záložného práva do banky – po čerpaní vašej hypotéky vás vaša banka môže vyzvať na doloženie listu vlastníctva so zápisom záložného práva a vlastníckeho práva. Vtedy stačí do banky poslať emailom list vlastníctva vašej novej nehnuteľnosti z katasterportalu alebo ak to systém banky umožňuje, vložiť ho ako prílohu do internetbankingu.
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: Laura BC, Burst.shopify.com