Rozvod a hypotéka. Ako sa dá vyriešiť BSM? – reálny prípad klientov

Autor: Viera Schleifová – hypotekárny špecialista Hypo Consulting s.r.o.
13.11.2019 (10:00)

Pri rozvode spoločný majetok je možné rozdeliť buď dohodou formou notárskej zápisnice alebo to urobí súd. Hypotékou sa dajú vyriešiť aj záväzky pri rozvode a vysporiadanie majetku.
 

Hypotéka na vysporiadanie BSM

Väčšinou jeden z partnerov ostáva žiť v spoločne nadobudnutej nehnuteľnosti a potrebuje vyplatiť príslušný podiel tomu druhému. A zároveň chce ostať výhradným dlžníkom na danom úvere. Na tento účel slúži hypotéka na vysporiadanie BSM. Na preukázanie účelu hypotéky sa banke nepredkladá kúpna zmluva, ale dohoda o vysporiadaní BSM.

Riešenie vysporiadania spoločnej nehnuteľnosti formou kúpnej zmluvy

Často sa stretávame s rozdelením majetku formou kúpnej zmluvy. Vtedy ten, ktorý odchádza zo spoločnej nehnuteľnosti, odpredá druhému partnerovi časť nehnuteľnosti, ktorá mu patrila počas trvania vzťahu. Tento spôsob často využívajú partneri žijúci v zväzku druh/družka, pretože síce nadobudli nehnuteľnosť spoločne, ale nevzťahuje sa na nich inštitút BSM, nakoľko neboli manželmi. Ak nemali partneri na spoločnú nehnuteľnosť hypotéku, v tomto prípade je dokladom preukazujúcim účel hypotéky kúpna zmluva, ktorá sa zároveň podáva aj do katastra nehnuteľnosti, ktorý prevedie pôvodný podiel nehnuteľnosti na jedného partnera.

Predaj nehnuteľnosti a rozdelenie zostatku hotovosti

Rozvádzajúci sa partneri neraz zvolia v rámci rozdelenia svojho majetku ďalšiu cestu. Spoločnú nehnuteľnosť predajú a ak ju financovali prostredníctvom hypotéky a ostane im z predaja zvyšná hotovosť, rozdelia si ju podľa ich podielu na nehnuteľnosti. Neraz po takomto kroku si hľadá každý novú nehnuteľnosť na bývanie.

Odstúpenie dlžníka od existujúcich úverov

Partneri často okrem hypotéky mávajú aj iné druhy úverov, napríklad spotrebné úvery bez založenia nehnuteľnosti alebo stavebné medziúvery. Po vzájomnej dohode alebo na základe oficiálnej dohody o rozdelení BSM úverový produkt ostáva len jednému partnerovi a druhý v banke alebo inej finančnej inštitúcií po súhlase banky z úverového vzťahu odstupuje. Odstúpenie dlžníka je možné v prípade, ak s tými súhlasia všetky zúčastnené strany a najdôležitejšou podmienkou je preukázanie príjmu ostávajúceho dlžníka, pretože pre banku musí mať dostatočný príjem na splácanie záväzku aj sám. Takýto postup sa uplatňuje aj pri odstúpení dlžníka na hypotéke.

Reálny prípad klientov – vysporiadanie BSM

Nedávno nás oslovila mladá žena a žiadala o pomoc, pretože jej manžel oznámil, že si našiel novú partnerku, chce sa rozviesť a ihneď s ňou aj bývať. Nevedela, čo má robiť, kde začať, aké kroky podniknúť, aby celú situáciu zvládla a zároveň jej ostal zachovaný životný štandard.

Situácia mladých manželov

Manželia bývali v spoločnom 3-izbovom byte, ktorého kúpu financovali prostredníctvom hypotéky. Jednalo sa o veľký byt s vysokou hodnotou. Klientka si nevedela predstaviť, kde bude po rozvode ktorý z manželov bývať. Vo veľkom byte s vysokou hypotéku ostať nechcela a novú hypotéku by sama nedostala. Mala zamestnanie, v ktorom pracovala ešte veľmi krátko a zvýšenie platu mala prisľúbené až po roku. Bolo treba rýchlo niečo vymyslieť, aby klientka neostala „na ulici“.

Návrh riešenia pred vysporiadaním BSM

Keďže manželia pred rozvodom boli plní emócií, nevedeli presne, čo majú robiť a aké majú možnosti, návrhy riešenia ich situácie ostali na nás, nezaujatých odborníkoch. Aj napriek tomu, že klientka nechcela manžela na začiatku ani vidieť, po čase musela pochopiť, že bez jeho pomoci a súčinnosti to nepôjde. Mal totiž veľmi dobrý príjem, takže sme dostali nápad, ako ich situáciu vyriešiť. Navrhli sme im, aby si manželka ešte pred rozvodom našla byt, aký bude schopná finančne „utiahnuť“ a aby si hypotéku naň zobrali ešte spoločne.

Šťastný koniec nešťastnej situácie

Obaja manželia uznali, že náš návrh riešenia ich situácie je pre nich skutočne prijateľný. Klientka si našla menší byt za výhodnú cenu a požiadali o ďalšiu hypotéku ešte ako manželia. Manžel bol pomoci naklonený a o niekoľko týždňov sa mohla klientka nasťahovať do svojho bytu a začať plánovať svoj nový život. Asi o pol roka jej v práci zvýšili plat a v tom čase už rozvedení manželia požiadali o vyňatie spoludlžníka, bývalý manžel z hypotéky na ich pôvodný spoločný byt a mladá žena z hypotéky na jej byt.

Skúsený hypotekárny špecialista si vie poradiť aj so zdanlivo neriešiteľnou situáciou.
 
Zdroj: Hypo Consulting – hypotekárne centrum, Foto: redakcia