Ako upraviť dôchodkový systém, aby mladí i starší sporitelia z neho dokázali vyťažiť maximum?

Autor: redakčne upravené
15.12.2023 (10:45)

Posledná úprava 2. dôchodkového piliera priniesla logický mechanizmus na rozdelenie úspor medzi konzervatívne a indexové fondy podľa veku. Z 2. piliera by sa však dalo vyťažiť ešte viac a zároveň by sa mohol posilniť aj 1. pilier. Ako by to bolo možné?

„Nevýhodou druhého piliera je, že efekty zloženého úročenia, ktoré zabezpečia veľa peňazí na dôchodky, sa prejavia až po veľmi dlhom čase. Nevýhodou prvého piliera je, že potrebuje vyzbierať veľa peňazí v súčasnosti, čo v rámci odvodov ide na úkor druhého piliera,“ vysvetľuje Pavel Škriniar, finančný analytik Swiss Life Select. Čo ak by ale odvody boli prerozdelené inak pri mladých a starších sporiteľoch?
„Efekt zloženého úročenia, z ktorého ťaží druhý pilier, potrebuje dostatočne dlhý čas, aby sa ukázal. Na druhej strane prvý pilier potrebuje vybrať čo najviac v súčasnosti. Preto jedno z riešení, ako zvýšiť príjmy prvého piliera a zároveň zlepšiť situáciu pri poberaní dôchodkov z druhého piliera, by mohla byť kombinácia zvýšenia a zníženia príspevku do druhého piliera - zvýšiť podiel odvodu do druhého piliera pre mladých v prvých rokoch dôchodkového sporenia a zvýšiť podiel odvodu do prvého piliera pri starších sporiteľoch v posledných rokoch dôchodkového sporenia,“ hovorí P. Škriniar. „Mladí majú nižšie príjmy než starší. Pri odvode 12,5 % z hrubej mzdy je to vždy menej ako 12,5 % zo mzdy zamestnanca krátko pred dôchodkom. Mladému sa však príspevok bude zhodnocovať desiatky rokov a z vyšších úspor bude môcť viac odľahčiť výdavky Sociálnej poisťovne v budúcnosti. Jeho príspevok do priebežného systému v porovnaní so staršími sporiteľmi nie je významný. Naopak, pri staršom sporiteľovi už k výraznému efektu zloženého úročenia pre krátkosť času do dôchodku nedôjde, ale jeho príspevok ako rovnaké percento avšak z vyššieho príjmu je významnejší,“ pripomína ananyltik.

Ak by sa mladým pracujúcim zvýšil príspevok do 2. piliera z 5,5 % napríklad na 7 %, teda o 1,5 %, a odvod do 1. piliera sa pri starších sporiteľov zvýši z 12,5 % na 13,5 %, teda iba o 1 %, príjmy do prvého piliera sa zvýšia. Mladší budú ťažiť z vyššieho dôchodku z druhého, starší zase z udržateľnejšieho prvého piliera. Celkový rozdiel v odvodoch je navyše v prospech štátneho 1. prvého piliera, teda aj súčasní dôchodcovia budú mať udržateľnejšie dôchodky.

Čo ponúka druhý pilier?

  • Rozloženie rizika pri poberaní dôchodku. Človek nebude závislý výlučne na dôchodku zo Sociálnej poisťovne, teda na štáte (dôchodok bude plynúť z I. a II. piliera).
  • Zabezpečuje pozostalých. Úspory v 2. pilieri sa stávajú predmetom dedičstva a dokážu jednorazovo výrazne pomôcť pozostalým.
  • Vyplácanie dôchodku je po novom rozdelené na dve fázy. V prvej fáze sú všetky nespotrebované úspory predmetom dedičstva, v druhej fáze sa vypláca doživotný dôchodok a znižuje sa riziko, že vo vysokom veku ostane človek bez primeraného príjmu.
Ak sa však nechcete spoliehať len na sľuby politikov, môžete využiť ďalšie tri dôchodkové piliere, ktoré nám súčasný systém ponúka:

Ak pracujete pre firmu, ktorá vám prispieva do 3. piliera, určite využite túto možnosť. Motiváciou vám môže byť aj zníženie daňovej povinnosti. 4. dôchodkový pilier je predovšetkým o daňovej motivácii. K dispozícii sú rôzne investičné príležitosti, ktorých výnosy nepodliehajú dani z príjmov. Podmienkou je ponechať v nich úspory dostatočne dlhý čas. 5. pilierom je akékoľvek zabezpečenie sa bez potreby motivácie zo strany štátu či zamestnávateľa. Životné udalosti sú rôzne a dostatočne vysoká finančná rezerva na prekonanie z nich vyplývajúceho nepriaznivého obdobia je skutočne na nezaplatenie.
 
Zdroj: Swiss Life Select, Foto: redakcia