Aký je rozdiel medzi recesiou a krízou?

Autor: redakcia
03.08.2022 (09:20)

Recesia a kríza neznamená to isté. Viete aký je medzi nimi rozdiel?

Niekedy to vyzerá, že ide o synonymá, významne sa však líšia vo význame. Najmenej odborným, avšak z pohľadu bežného človeka možno najrelevantnejšie pravidlom na identifikáciu recesie je výrok H. Trumana: „Recesia je vtedy, ak váš sused stratil prácu. Kríza je vtedy, ak ste stratili prácu aj vy.“

Čo je recesia

Recesia je odborný termín ktorý má niekoľko definícii. Jedna z tých najznámejších hovorí o tom, že v recesii je ekonomika vtedy, keď má dva štvrťroky po sebe záporný medzikvártálny rast. Táto definícia má svoje nedostatky, napr. podľa nej Slovensko v roku 2009 recesiu nezažilo, keďže celý ekonomický prepad bol koncentrovaný do jedného štvrťroka.

Čo je kríza

Ekonomická kríza nemá jednoznačnú definíciu, ale spravidla ide o prudký prepad hodnoty niektorých finančných aktív (prasknutie bubliny), spojené s hlbokou recesiou. Dôležité je spomenúť, že recesie často prebehnú bez toho, aby ekonomika upadla do krízy (napr. recesia v USA na prelome rokov 1990 a 1991) a nie všetky prasknutia bubliny pošlú ekonomiku do recesie (napr. Čierna streda a kolaps britskej libry v roku 1992). Ekonómovia vedia, že kým recesie sa dajú predpovedať v horizonte najbližších 12 mesiacov len veľmi ťažko, v prípade kríz je to takmer nemožné. Toto tvrdenie môže vyznieť zvláštne pri počte ekonómov a analytikov, ktorí sa predbiehajú v kreslení katastrofických scenárov, nikto z nich však svojej predpovedi neverí natoľko, aby si na ňu stavil. Avšak aj z toho mála ľudí, ktorí realitnú bublinu z roku 2006 videlo a zarobilo na nej, iba zlomok z nich dokázal predpovedať vplyv jej prasknutia na reálnu ekonomiku.

Kto rozhoduje o tom, či je recesia?

Oficiálnym „rozhodcom“ toho, či je americká ekonomika v recesii, je expertný panel ekonómov nazývaný Komisia na datovanie ekonomického cyklu pri Národnom úrade pre ekonomický výskum (v eurozóne máme obdobu tejto komisie v rámci Centra pre výskum ekonomickej politiky). Ten definuje recesiu ako výrazný a široký pokles ekonomickej aktivity, ktorý trvá dlhšie než niekoľko mesiacov. Pri jej identifikácii sa pritom neopiera o zmeny kvartálneho HDP, ale sleduje celý súbor indikátorov zo sféry výroby, zamestnanosti či reálnych príjmov.

Táto komisia obvykle vynáša verdikt až niekoľko mesiacov či dokonca rokov od začiatku skutočnej či domnelej recesie.  Jej verdikty sa zväčša prekrývajú s aspoň dvoma po sebe idúcimi kvartálnymi poklesmi HDP, avšak nejde o pravidlo. V roku 1947 nevyhlásila recesiu napriek dvom po sebe idúcim kvartálnym poklesom HDP, v roku 2001 vyhlásila recesiu napriek tomu, že došlo iba k jednému kvartálnemu poklesu po vypuknutí pandémie nečakala s oznámením recesie na čísla HDP za druhý štvrťrok, keďže ekonomika stála a nezamestnanosť rástla v USA raketovým tempom.

A záleží na tom?

Ak sa vám zdá, že vás až tak nemusí zaujímať, či HDP skutočne naozaj pokleslo dva kvartály za sebou, či nejaký panel ekonómov po dvoch rokoch od jej začiatku oficiálne identifikoval recesiu, máte pravdu. Ak sa ekonomika nachádza v takej recesii, aká by vás mala zaujímať, jej dopady už pravdepodobne priamo pociťujete alebo ich vidíte okolo seba.
 
Zdroj: Tatra banka, Foto: Sarah Pflug, Burst.shopify.com