INVESTOVANIE: 4 produkty s nízkym investičným rizikom

Autor: redakcia
10.06.2024 (15:00)

Pokiaľ ste konzervatívny investor, alebo chcete peniaze uložiť na kratšiu dobu, siahnite po nízkorizikových produktoch. Pozrite si, z čoho si môžete vyberať.

Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je bezpečná a bezriziková forma uloženia peňazí, vzťahuje sa naň Fond ochrany vkladov až do výšky 100 000 eur. Banky na Slovensku ponúkajú termínované vklady s viazanosťou 1 mesiac až 5 rokov. Nezabudnite, že pri predčasnom výbere vám banka zvyčajne strhne úrok, resp. predčasný výber nemusí umožniť vôbec. S termínovaným vkladom nie sú spojené žiadne poplatky. Keďže sa jedná o bezpečnú investíciu, treba očakávať aj nižší výnos v porovnaní s rizikovejšími formami investovania. Aktuálne úrokové sadzby na termínovaných vkladoch si pozrite tu.

Kombinovaný produkt (termínovaný vklad + investícia)

Niektoré banky (VÚB, Slovenská sporiteľňa, ČSOB a J&T Banka) ponúkajú investično-vkladový produkt, v ktorom sa spája investovanie do podielového fondu s termínovaným vkladom. Na termínovanej časti zvyčajne klient dostane zvýhodnený úrok, ktorý je vyšší, ako pri bežnom termínovanom vklade.

Termínovaná časť je bez poplatkov, pri investičnej časti budete platiť vstupné a správcovské poplatky. Kombinované produkty sú vhodné pre ľudí, ktorí chcú zarobiť viac ako na obyčajnom termínovanom vklade, no investovaniu stále ešte nedôverujú. Takto si ho môžu vyskúšať a zároveň získať vyššie zhodnotenie peňazí vložených na termínovanú časť kombi produktu. Banka vloženú sumu rozdelí podľa vopred určeného pomeru medzi termínovanú časť a podielový fond.

Fondy s nižším rizikom

Podielové fondy s nižším rizikom majú síce nižšiu návratnosť ako akciové fondy, ale zvyčajne majú stabilnejšie výnosy a menšie výkyvy.

Patria sem fondy peňažného trhu, ktoré sú zamerané na investovanie do krátkodobých nízkorizikových nástrojov, napríklad do krátkodobých bankových vkladov alebo štátnych dlhopisov s kratšou splatnosťou.

Okrem nich sem patria aj dlhopisové fondy s vysokým ratingom, ktoré zvyčajne vydávajú vlády alebo veľké korporácie. Pravdepodobnosť, že nedodržia splátky, je nízka. Patria sem aj fondy s krátkodobými dlhopismi, ktoré majú kratšiu lehotu splatnosti.

Realitné fondy

Portfólio realitného fondu pozostáva z viacerých budov, napríklad obchodné centrá, logistické haly, kancelárie alebo byty, ktoré investorom prinášajú zisky. Nákupom podielu v realitnom fonde dostávate právo na podiel z tohto zisku.

Medzi výhody realitných fondov patrí väčšia diverzifikácia rizika, pretože peniaze sú rozložené medzi viaceré nehnuteľnosti a väčšia likvidita, teda rýchlejšie speňaženie investície.
 
Foto: Ivan Sedlák