Čo s akciami z kupónovej privatizácie? Predať, či „vyhodiť“?

Autor: redakčne upravené
22.03.2024 (15:00)

Ešte stále sa nájdu Slováci, ktorí si ponechali cenné papiere z kupónovej privatizácie. Poradíme vám ako zistiť, či majú nejakú hodnotu a čo s nimi ďalej.

Vlastníci akcií z kupónovej privatizácie sú aj ľudia, ktorí pred časom odmietli ponuku ich odkúpenia v domnienke, že ide o nevýhodný obchod. Dnes si sťažujú na výšku poplatkov za vedenie účtu. Majú ešte šancu zbaviť sa ťarchy vlastníctva?V prvom rade treba zistiť, čo vlastne na svojom účte človek má a či tieto akcie majú nejakú hodnotu,“ odporúča Róbert Kopál, riaditeľ Asociácie obchodníkov s cennými papiermi a podpredseda predstavenstva Burzy cenných papierov v Bratislave. Dá sa to zistiť prostredníctvom výpisu z účtu Centrálneho depozitára cenných papierov. „Vo výpise stačí nájsť názov emitenta, ISIN a počet cenných papierov. Na stránke bratislavskej burzy následne podľa ISIN alebo názvu cenného papiera sa dá overiť, či sa s ním obchoduje na burze,“ vysvetľuje Róbert Kopál.

Ak sa s akciou obchoduje, je dobré dohľadať jej poslednú cenu. V takom prípade už stačí iba osloviť niektorého obchodníka s cennými papiermi, ktorý členom burzy, a požiadať ho o zrealizovanie obchodu. Zoznam členov burzy je dostupný aj na stránke www.bsse.sk, pričom pri výbere je vhodné zohľadniť aj cenník služieb jednotlivých členov, teda vyhľadať si poplatok, ktorý je potrebné uhradiť pri predaji cenných papierov. V prípade, že s akciami, ktoré človek vlastní, sa na burze neobchoduje a za posledné roky akcionár nezískal ani žiadnu dividendu, pričom nie je možné žiadnym spôsobom zistiť, či daná spoločnosť pokračuje v podnikaní, resp. či sa jej ekonomický darí je namieste zvážiť vlastníctvo daných akcií. Nedá sa totiž vyhodnotiť zmysel držania takejto akcie. „Odporúčal by som kontaktovať obchodníka s cennými papiermi RM-S market s otázkou, či vedia poskytnúť informáciu o cene, resp. za akých podmienok je možné previesť “bezcenné” akcie, aby nebolo potrebné platiť poplatok za vedenie účtu v CDCP,“ dodáva Róbert Kopál.

Dôležitosť zistenia aktuálnej ceny je namieste. „V minulosti sa v rámci možnosti darovania akcií prevádzali aj akcie, ktoré zďaleka neboli „bezcenné“ a „problémové“. Obchodovalo sa s nimi na burze a ľudia sa tak nevedomky zbavili hodnotných investícií,“ spomína Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select Slovensko.

POSTUP: Ako zistiť, či sa cenný papier obchoduje na Bratislavskej burze?

  1. Z internetovej stránky Bratislavskej burzy v časti Zoznam cenných papierov
  2. Od členov Bratislavskej burzy
  3. Na oddelení Externej komunikácie Bratislavskej burzy
Zdroj: Swiss Life Select Slovensko, BCPB, Foto: redakcia