Koľko si môžem nasporiť v 2. pilieri?

Autor: redakcia
25.06.2020 (10:20)

Dnes sme sa pozreli nato, koľko si môže mladý človek nasporiť v 2. pilieri, keď do neho vstúpi hneď, ako skončí štúdium a zamestná sa. Čísla vás prekvapia.
V roku 2020 je odvod do 2. piliera 5 % z vymeriavacieho základu a vstup do II. piliera je možný do dosiahnutia 35 rokov.

Aj keď dnes je takmer nemožné predpovedať ako bude vyzerať 2. pilier o 40 rokov, zobrali sme si na pomoc modelový príklad, v ktorom predpokladáme, že sa za najbližších 40 rokov nič nezmení.

Boli sme zvedaví, koľko peňazí si dokáže našetriť v 2. dôchodkovom pilieri 23-ročný mladý človek, ktorý nastupuje do svojho prvého zamestnania. Plat má 1 100 € a chce si sporiť cez akciové fondy. Koľko by si nasporil, keby do dôchodku išiel v 64 rokoch? Oslovili sme dôchodkové správcovské spoločnosti.

NN dôchodková správcovská spoločnosť

NN dôchodková správcovská spoločnosť odhaduje, že pri priemernom ročnom zhodnotení 3 %, by si človek nasporil sumu cca 62 000 €.

Upozornenie: Výšku mesačného dôchodku z II. piliera, žiaľ, nevieme poskytnúť ani odhadnúť. Ponuky na doživotný dôchodok z II. piliera predkladajú životné poisťovne na základe žiadosti sporiteľa a následného vystavenia certifikátu s výškou jeho nasporenej sumy. Sporiteľ si na základe ponukového listu vyberie z ponúk doživotného dôchodku a dočasného dôchodku, ktoré predkladajú životné poisťovne, alebo ponuku programového výberu (možnosť jednorazového vyplatenia nasporenej sumy), ktorý vyplácajú DSS. Skutočná výška dôchodku sa nedá vopred zaručiť a bude závisieť od:
  • výšky príspevkov,
  • obdobia sporenia,
  • veku, v ktorom sa rozhodnete požiadať o dôchodok, najskôr od dôchodkového veku
  • zhodnotenia príspevkov
  • spôsobu poberania dôchodku (doživotný alebo dočasný dôchodok, programový výber).

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej bankypri odhade počíta s vyšším zhodnotením úspor a to vo výške 8% p.a. Podľa nich, úspory by mohli dosiahnuť až 244 271.86 eur pri fixnej mzde a odchode v 64 rokoch veku do dôchodku. Opäť upozorňujeme, že sa jedná len o odhad.

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosťodhadla výšku nasporenej sumy na cca 173 000 eur. Samozrejme, ide o ilustratívny príklad, keďže presný predpoklad výšky penzie, keď pôjde 23-ročný človek do dôchodku, nie je možný. Vyrátaná je výška úspor v modelovom príklade na konci sporenia vo veku 64 rokov pri zjednodušených predpokladoch. V príklade predpokladáme priemerné ročné zhodnotenie 8 % akciových trhov (po poplatkoch), predpokladaná je aj 6% -tná výška odvodu do druhého piliera, neuvažuje sa s povinným postupným presunom úspor do garantovaného fondu od veku 52 rokov a nepočíta sa so žiadnym zvyšovaním platu.

Ak mladý človek vstúpi do 2. dôchodkového piliera hneď, ako je to možné, jeho úspory pri odchode do dôchodku sa budú pohybovať v stovkách tisíc euro. S najväčšou pravdepodobnosťou budú ešte vyššie ako sme počítali v modelových príkladoch, pretože mzda určite bude počas produktívneho veku stúpať. Navyše, úspory v 2. dôchodkovom pilieri sú vašim majetkom a ak by sa vám čokoľvek stalo, zdedia ich vaši príbuzní. Čo sa o úsporách v 1. dôchodkovom pilieri nedá povedať.

Ešte stále si myslíte, že sa vám 2. pilier neoplatí?
 
Foto: redakcia