Sporenie na bývanie. Koľko zarobíte na stavebnom sporení?

Autor: redakcia
24.06.2019 (11:00)

Bez toho, aby ste mali časť vlastných prostriedkov na kúpu nehnuteľnosti nasporených, hypotéku nedostanete. Banky ponúkajú rôzne možnosti sporenia, rozdiely vo výnosoch sú prekvapujúce. Pozreli sme sa na nich bližšie.
 

Stavebné sporenie

Stavebné sporenie je na trhu už vyše dvoch desaťročí a umožňuje ľuďom pripravovať si práve financie na bývanie. Na trhu pôsobia tri stavebné sporiteľne: Prvá stavebná sporiteľňa, Wüstenrot stavebná sporiteľňa a ČSOB stavebná sporiteľňa.

Stavebné sporenie prešlo od 1.1.2019 výraznými zmenami. Nové podmienky nie sú pre sporiteľov až také atraktívne, ako boli v minulých rokoch.

Jedným z motívov, prečo ľudia sporia v stavebnej sporiteľni je štátna prémia. Aktuálne je v max. výške 70 eur za rok v prípade, ak sporiteľ nasporí počas roka sumu 2800 eur (mesačne to vychádza na 233,34 eur). Ak zmluvu o stavebnom sporení sporiteľ uzavrie v druhej polovici kalendárneho roka, má nárok len na polovičnú výšku štátnej prémie. Ďalšie obmedzenie, ktoré robí stavebné sporenie menej atraktívnym je to, že štátnu prémiu už nedostanú všetci, ale iba tí sporitelia, ktorých príjem nepresiahne 1,3-násobok priemernej hrubej mzdy.

Ak ste si zmluvu o stavebnom sporení uzatvorili po 1.1.2019, aj po šiestich rokoch sporenia, musíte zdokladovať účel použitia nasporenej sumy. Ak peniaze chcete použiť na kúpu či rekonštrukciu bývania, nemal by to byť pre vás problém. Ak účel zdokladovať neviete, stavebná sporiteľňa vám vyplatí len nasporené peniaze bez štátnej prémie. Aby stavebné sporiteľne zatraktívnili stavebné sporenie, ponúkajú rôzne benefity. Prvá stavebná sporiteľňa láka sporiteľov na vysoký úrokový bonus 7,5%, ktorý sa pripočíta k základnému úroku 0,1% a teda výsledný úrok je 7,6% počas prvého roku sporenia. V druhom roku sporenia klesne úrokový bonus na 4% a v treťom roku na 1%. V štvrtom, piatom a šiestom roku sporiteľ dostane len základný úrok 0,1%. Maximálna výška úrokového bonusu, ktorý môže sporiteľ získať, je 351 EUR.

ČSOB stavebná sporiteľňa ponúka úrok 1% počas celej doby sporenia.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa láka sporiteľov na úrokový bonus vo výške 2% z celých vkladov počas prvého roku sporenia. Zároveň garantuje základný úrok na sporení vo výške 1,5% p.a. počas celej doby sporenia.

Koľko nasporíte po 6 rokoch?

Pozreli sme sa, koľko by nasporil sporiteľ v stavebnej sporiteľni za 6 rokov, pričom každý rok vloží na stavebné sporenie 2800 eur (mesačnými splátkami 233,33 eur) , aby získal štátnu prémiu v maximálnej výške. Pri pravidelných vkladoch 233,33 eur mesačne, vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni po 6 rokoch sporenia má klient nasporenú sumu 17 876,70 € v čistom (po zdanení a odrátaní jednorazového poplatku 12 € za uzavretie zmluvy). Jeho čistý zisk predstavuje 1 076,70 €, pričom 420 € tvorí štátna prémia a 668,70 € úroky/bonus. Vzhľadom na výšku sporenia klient neplatí poplatok za vedenie účtu.

Pri pravidelných vkladoch 233,33 eur mesačne v Prvej stavebnej sporiteľni po 6 rokoch sporenia má klient nasporenú sumu 17 326,45 € v čistom (po odrátaní dane a poplatkov). Čistý zisk predstavuje 526,45 €.

V ČSOB stavebnej sporiteľni po 6 rokoch sporenia, vklad 233,33 eur mesačne má klient na účte 17 635 €. Jeho hrubý výnos je 835 €. Čistý výnos bude nižší o poplatky spojené s uzatvorením zmluvy, za vedenie účtu a samozrejme o daň z úrokov.
 

Aj keď štátna prémia je v každej stavebnej sporiteľni rovnaká, nasporená suma sa líši. Dôvodom je rozdielna výška úrokov a poplatkov.

Aké sú ďalšie možnosti sporenia?

Alternatívou k stavebnému sporeniu je obyčajné sporenie, ktoré kvôli nízkym úrokovým sadzbám nie je až také atraktívne. Pri úrokovej sadzbe 0,3% a mesačných vkladoch 233,33 eur, klient získa na úrokoch 154,21 € za šesť rokov sporenia. Z tejto sumy treba ešte odrátať daň.

Ako ďalšiu možnosť uvedieme investičné sporenie, ktoré môže priniesť vyšší úrok ako obyčajné sporenie. Pri horizonte 6 rokov sme vybrali konzervatívnu stratégiu, ktorá nie je až taká citlivá na kolísanie na finančných trhoch. Konzervatívny investičný produkt poskytuje vyššiu záruku, že nasporené suma nebude príliš vystavená riziku poklesu z dôvodu poklesu na akcioh trhoch. Pri predpokladonom čistom výnose 2%, po šiestich rokoch pravidelného sporenia/investovania 233,33 € mesačne bude mať klient nasporené 17 863 €. Hrubý výnos je na úrovni 1063 €. Keďže sa jedná o investičný produkt, výnos sa dá len odhadnúť. Reálny výnos závisí od vývoja na finančných trhoch.
 
Foto: redakcia