V roku 2040 priemerný vek dožitia Slovákov stúpne nad 80 rokov. Zvládneme dlhú penziu nielen finančne ale aj psychicky?

Autor: redakčne upravené
17.03.2023 (11:00)

Priemerný vek, ktorého sa ľudia na Slovensku dožívajú, sa predlžuje. Ako sú Slováci pripravení na dlhší život? Prinášame vám výsledky medzinárodného prieskumu.

Slovákov čaká dlhší život, a teda aj dlhší čas na dôchodku

Vďaka vede, technológiám a modernej medicíne žije každá generácia o niekoľko rokov dlhšie. Od roku 1980 sa priemerná dĺžka života zvýšila o 7 rokov, na aktuálnych 77 rokov. V roku 2040 presiahne priemerný vek dožitia hranicu 80 rokov.

Priemerná dĺžka života v SR - vývoj a predpoklad

2023-03-17-NN-dozitie

Na dlhý život sa treba pripraviť

Dvojica anglických profesorov ekonómie Andrew J. Scott a Lynda Gratton definovala štyri základné oblasti prípravy na dlhý, zdravý a šťastný život. Sú nimi finančná, intelektuálna, sociálna a psychická príprava. Človek, ktorý sa chce dobre pripraviť na svoju starobu, musí rozvíjať všetky štyri oblasti rovnomerne a cielene už počas svojho aktívneho života.

Finančná príprava: Zvládnu dlhý život aj naše peňaženky?

Z medzinárodného prieskumu finančnej skupiny NN vyplýva, že ľudia na Slovensku by sa radi dožili aspoň 83 rokov. Až 46 % Slovákov sa na dôchodok teší, pričom očakávajú pokojnejší život, menej stresu a viac času na rodinu.

Problém prichádza spolu s otázkou, z čoho budú ľudia na dôchodku dôstojne žiť. Až 39 % opýtaných si myslí, že budú mať s pribúdajúcimi rokmi finančné problémy. Prieskum ďalej ukázal, že až 66 % dnešných dôchodcov výrazne pociťuje pokles životnej úrovne, keď prestali pracovať. Tento ukazovateľ je najvyšší spomedzi všetkých 11 krajín, kde prieskum prebiehal. V susedných Čechách tento pokles cíti iba 50 % dôchodcov, najmenší rozdiel pociťujú Holanďania (30 %). Za komfortný dôchodok Slováci považujú sumu 800 eur. 500 eur považujú Slováci za sumu, s ktorou počas dôchodku vykryjú základné a nevyhnutné mesačné výdavky. Dnes je priemerný dôchodok na Slovensku 540 eur mesačne.

Intelektuálna a sociálna príprava na dôchodok v sebe skrýva celoživotné vzdelávanie, ktoré je kľúčovým krokom k udržaniu práce resp. získaniu novej práce v budúcnosti.

Psychická príprava: Žije sa nám na Slovensku šťastne?

Až 75 % ľudí žije naplnený a zmysluplný život. Prieskum ukázal, že v otázke šťastného života sú Slováci zhruba v strede. Najšťastnejšie sa žije Holanďanom a Belgičanom, naopak, najmenej šťastní so svojim životom sú v Japonsku, Turecku a Maďarsku. V dobrej psychickej kondícii Slovákov udržuje predovšetkým rodina a priatelia.

Psychický stres nám spôsobuje to, že sa v strednom veku musíme súbežne starať o svoje deti a aj o rodičov. Túto náročnú záťaž pociťuje 27 % Slovákov. Slovenské skóre je najvyššie spomedzi 11 krajín zapojených do prieskumu.

Čo ukázal prieskum o pripravenosti Slovákov?

Slováci sa na dlhý život tešia. Chcú si ho užiť v pokoji a s rodinou. Pri plánovaní budúcnosti nás trápi predovšetkým finančné zabezpečenie. V oblasti finančnej prípravy zaostávame za susedným Českom i Poľskom, horšie ako my sú na tom Maďari.

„Demografické prognózy pre Slovensko nie sú priaznivé. Dlhodobým trendom je pokles pôrodnosti a starnutie obyvateľstva. Dnešní pracujúci tridsiatnici a štyridsiatnici budú žiť oveľa dlhšie, a teda aj na dôchodku strávia viac rokov. Preto potrebujú myslieť na svoje dôchodkové zabezpečenie ešte v produktívnom veku,“ hovorí Martin Višňovský, člen predstavenstva NN Slovensko a dodáva, že práve obava z nedostatku financií na dôchodku, spôsobuje ľuďom najväčší stres.
Prieskum:
Medzinárodný prieskum pre finančnú skupinu NN sa uskutočnil v 11 krajinách sveta. Zúčastnilo sa ho viac ako 11-tisíc respondentov vo veku od 18 až do 79 rokov. Na Slovensku sa do prieskumu zapojila reprezentatívna vzorka v rozsahu 1 036 respondentov. Prieskum s názvom „Long, Happy and Healthy Life – Longevity Research“ realizovala belgická konzultačná agentúra Indeville počas septembra 2021.

 
Zdroj: NN Slovensko, Foto: Brodie, Burst.shopify.com