Poplatky pri investovaní do ETF fondov. Sú síce nízke no je ich veľa.

Autor: redakcia
01.06.2021 (06:30)

Jednou z výhod pasívnych ETF fondov sú nižšie poplatky v porovnaní s aktívne riadenými podielovými fondami. Nič však nie je zadarmo.

Indexové fondy ktoré sú známe aj pod skratkou ETF sú lacnejšie, dlhodobo výnosnejšie, ponúkajú daňové oslobodenie, široké rozloženie rizika, či odstránenie emócií a ľudských chýb, tvrdia ich obhájcovia. Aj preto ich v súčasnosti odporúčajú viacerí obchodníci s cennými papiermi. BANKY.sk sa pozreli na ich argumenty a porovnali ich s aktívne riadenými podielovými fondami.

Vyšší výnos a nižšie poplatky

Údaje o výkonnosti fondov jednoznačne potvrdzujú, že ETF z dlhodobého hľadiska zarobia investorovi viac ako aktívne riadené fondy. Výnosy akciových indexových fondov prekonali za posledných 10 rokov porovnateľné najpredávanejšie podielové fondy na Slovensku až o 4% ročne. Navyše, ak si investor kúpi indexový fond, po roku zo zisku nemusí platiť daň. Podielové fondy túto výhodu nemajú, pri nich vždy investor zaplatí 19 % daň z príjmu.

Taktiež poplatky za správu ETF sú lacnejšie ako pri aktívnom manažmente fondov, kde musia pokryť náklady na drahých portfólio manažérov. Poplatky sú síce nízke, ale je ich celkom dosť.

Druhy poplatkov

Typov poplatkov, s ktorými sa klient môže stretnúť pri ETF fondoch je viacero:

  • vstupný poplatok (od 0 do 5 % z vkladov),
  • výstupný poplatok,
  • poplatok za správu účtu u depozitára (od 0,1 do 0,5 % ročne z objemu majetku),
  • poplatok za nadvýkonnosť,
  • manažérsky či transakčný (od 0,1% z objemu investovanej sumy)

Odborníci sa napriek tomu zhodujú, že pasívne investované ETF fondy sú aktuálne poplatkovo najvýhodnejšie investície.

Investor, ktorý nekupuje ETF fondy napriamo cez online systém brokera, ale cez správcu, musí počítať s poplatkom za riadenie portfólia, ktorý sa nazýva aj manažérsky poplatok (management fee). Ten sa pohybuje od 0,6 do 1,5 % z investície. Na trhu však nájdeme aj brokerov, ktorí si neúčtujú dokonca žiaden poplatok za nákup ETF. Ich ziskom je časť spreadu (teda rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou),“ vysvetľuje Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Poplatky ako zabijáci výnosov

Sú dva základné typy poplatkov- jednorazový a priebežný. Všetky znižujú potenciálny výnos a platí, že ich treba prepočítavať na celé trvanie investície.

Jednorazové poplatky sa javia ako vysoké, no pri prepočte na desiatky rokov sú už zanedbateľné. Opak platí pre priebežné poplatky, ktoré sa javia najprv ako nízke, no tým, že sa platia pravidelne, postupne naberajú na objeme,“ vysvetľuje Pavel Škriniar, analytik Swiss Life Select Slovensko.

Poplatok by mal byť adekvátny servisu a kvalite služby, ktoré klient dostane. Niektoré typy poplatkov investor platí, aj keď o tom nevie. „Napríklad správcovský poplatok je započítaný do výpočtu ceny podielového listu, teda z tohto pohľadu nie je dôležitá jeho výška, ak je klient s výkonnosťou spokojný,“ uvádza P. Škriniar.

Poplatky v zahraničí sú lacnejšie

Zaujímavé je, že pasívne riadené fondy v zahraničí sú dva až tri krát lacnejšie ako u nás. Napríklad pri zahraničných ETF bežný poplatok za správu majetku je len 0,45 %. Tento poplatok je tvorený nákladmi fondu, poplatkom za správu (management fee) a inými. Dôvodom nižších poplatkov je najmä veľkosť fondov a konkurencia. Zahraničné podielové fondy sú veľkosťou mnohonásobne väčšie ako ktorýkoľvek fond spravovaný lokálnym správcom. „Tým pádom fond dosahuje úsporu z množstva a môže si dovoliť poplatky stlačiť na nízku úroveň. Dôvodom stláčania poplatkov je aj vysoká konkurencia,“ vysvetľuje M. Búlik.

Poplatok za úspech (Success fee)

Ďalší poplatok s ktorým sa môžete u brokerov stretnúť je success fee, teda poplatok za úspech. Znie to nelogicky, keďže fondy sa aktívne neriadia. Napriek tomu odborníci považujú poplatok za úspech za spravodlivý. Klient ho platí iba v prípade, že jemu odporučená investícia zarába. Tento poplatok má viacero podôb. Môže byť stanovený ako podiel na kladnom výnose, ale aj ako podiel na nadvýnose v porovnaní s benchmarkom.

Nie úplne pasívne

Investovanie do indexových fondov nie je úplne pasívne. Aj pri tejto forme investovania sa hodnota aktív vyvíja v čase, rastie a klesá. Tiež sa v nich mení podiel akcií a dlhopisov, portfólio sa rebalansuje či už automaticky alebo cez správcu fondov.

Správca indexového portfólia ETF fondu (či už človek alebo počítačový systém s umelou inteligenciou) musí pravidelne reinvestovať dividendy a tiež reagovať na zmeny v zložení indexu. Musí teda nakupovať a predávať cenné papiere v portfóliu tak, aby kopíroval reálne aktuálne zloženie indexu, ktoré sa priebežne čiastočne mení.

Modelový príklad

Človek vo veku 45 rokov, chce investovať 100 eur mesačne po dobu 15 rokov. Koľko zaplatí na poplatkoch v prvom roku a koľko celkovo za 15 rokov?

Vstupný poplatok (0 - 5 % z cieľovej sumy 18 000 eur): 0 až 900 eur

Manažérsky poplatok (0 - 1,5% ročne): 0 až 2500 eur

Poplatok za úspech (10 % z výnosu). Za 15 rokov môže dosiahnuť 3000 eur, no pri ňom závisí, aký výnos dosahoval fond

Pri dynamických stratégiách je reálne očakávať dlhodobý výnos 5-8% ročne. Pri konzervatívnych stratégiách je reálny výnos 2-4% ročne. Predpokladáme, že človek dodrží investičný horizont.

Príklad poplatkov pri správe ETF fondov u jednotlivých brokerov

 

Min.vklad

Vstupný/ výstupný poplatok

Poplatok za správu účtu/ manažérsky

Poplatok za nákup/predaj ETF

Poplatok za úspech

Poplatok za spracovanie platby

Partners group

50 eur

1,5-3% podľa výšky investície

0,8-1%

1,5% z výšky platby/ podľa dohody

10%

žiadny

eToro

500 eur

5 eur

žiadny

0,09%

žiadny

konverzný kurz

Finax

20 eur

žiadny

1,2% ročne

žiadny

žiadny

1,2%

Pri vklade nad 1000 eur sa neplatí

zdroj: (www.finax.eu/sk/o-nas/cennik, www.partnersinvestments.sk/cennik, www.etoro.com/trading/fees/, www.bluenumbers.sk/ako-si-vybrat-etf-brokera-velke-porovnanie-brokerov/)
 

Zdroj: finax.sk, partnersinvestments.sk, etoro.com, bluenumbers.sk, Foto: partners, burst.shopify.com