Výhody a nevýhody hypotéky so splatnosťou 40 rokov

Autor: redakčne upravené
11.04.2023 (15:00)

Banky poskytujú hypotéky v drvivej väčšine maximálne na 30 rokov. V niektorých sa môžete zadĺžiť na výrazne dlhšiu dobu. Extrémne dlhé splatnosti majú svoje výhody, no i riziká.

Doba splatnosti hypotéky je parametrom, od ktorého sa odvíja jej celková preplatenosť, čiže koľko dlžník na úvere zaplatí celkom spolu aj s úrokmi. Kým pri 30-ročnej splatnosti preplatí dlžník pri hypotéke vo výške 100.000 eur a úrokovej sadzbe 3,5% za celú dobu splatnosti okolo 61.600 eur, keby mal túto hypotéku na 20 rokov, predpokladaná preplatenosť by bola niečo vyše 31.000 eur. Doba splatnosti tak zároveň určuje aj to, akú maximálnu výšku hypotéky žiadateľ môže dostať vzhľadom k jeho príjmom a maximálnej možnej splátke. Pripomíname, že banky musia dodržať aj maximálnu dobu splatnosti s ohľadom vek žiadateľa. Žiadatelia nad 40 resp. 45 rokov už nedostanú hypotéku na celých 30 rokov.

Štandardná doba splatnosti hypotéky

Banky poskytujú hypotéky v drvivej väčšine maximálne na 30 rokov, čo v priemere vychádza do odchodu do dôchodku dlžníkov za predpokladu, že žiadatelia majú v čase jej čerpania od 30 do 35 rokov. Mnohí žiadatelia aj chcú splácať svoju hypotéku čo najdlhšie, pretože počítajú počas života s prechodným poklesom príjmov, napríklad z dôvodu narodenia detí, alebo kvôli zmene zamestnania.

Aj napriek tomu, že kratšou splatnosťou hypotéky sa dá výrazne ušetriť na úrokoch, hlavne teraz po náraste úrokových sadzieb, žiadatelia volia väčšie istoty vo forme nižšej splátky. Radšej uprednostňujú mimoriadne splátky, ktoré môžu cenu hypotéky výrazne znížiť.

Možnosti získania dlhšej splatnosti

V súčasnosti, vzhľadom na vysoké úrokové sadzby i ceny nehnuteľností , niektorým žiadateľom nevychádzajú potrebné sumy hypoték. Aby klient mohol dostať vyššiu sumu hypotéky so svojim príjmom, môže byť riešením ešte dlhšia ako 30-ročná splatnosť. Napríklad ak klientovi vychádza z jeho príjmu maximálna možná splátka 600 eur, pri 30-ročnej splatnosti môže dnes dostať hypotéku vo výške 100.000 eur, pri 40-ročnej splatnosti by to bolo o cca 9% viac, čiže 109.000 eur.

Výhody a nevýhody dlhej splatnosti hypotéky

Výhody Nevýhody
- nízka splátka
- vyššia suma úveru ako pri kratšej splatnosti
- vysoké preplatenie
- problémové refinancovanie

Extrémne dlhá splatnosť hypotéky prináša viacero nevýhod. Je to hlavne vysoké preplatenie: kým dlžník s úverom 100.000 eur pri sadzbe 4% za 30 rokov zaplatí na úrokoch skoro 72.000 eur, za 40 rokov trvania hypotéky by preplatil skoro 92.000 eur. Ďalšou nevýhodou môže byť po čase problémové refinancovanie do inej banky, ktorá má maximálne 30-ročnú splatnosť.

Slovenské banky a 40-ročná splatnosť úveru v praxi

Počet bánk, ktoré vedia poskytnúť hypotéku až na 40 rokov, je u nás značne obmedzený. Len dve banky poskytujú žiadateľom túto možnosť. A len jedna z nich dobu splatnosti neobmedzuje účelom. Vie ju poskytnúť žiadateľom na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti, ale aj na účel refinancovania alebo konsolidácie úverov. Druhá banka, ktorá umožňuje takúto dlhú splatnosť, ju vie dať len žiadateľom, ktorí chcú refinancovať svoju hypotéku alebo zlúčiť viac úverov do jedného, aj to za vopred určených podmienok. Pre mnohých žiadateľov sú práve tieto dve banky neraz jedinou možnosťou, ako sa dostať k potrebnej výške hypotéky.

Príliš dlhá splatnosť hypotéky nie je lacným riešením, no pre niektorých žiadateľov je jedinou možnosťou, ako sa dostať k vlastnému bývaniu.

Čísla v uvedených príkladoch sú orientačné a v čase zverejnenia môžu byť odlišné, nakoľko úrokové sadzby sa rýchlo menia a zvyšujú.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: redakcia