Odborné poradenstvo

Aktívne témy
Mali sme v poradenstve


Ako efektívne investovať a sporiť

Stanislav Pánis
Na vaše otázky do 21. apríla 2019 odpovedal Stanislav Pánis, analytik J&T Banky.
Otázka:
15.04.2019 - Keď za posledných 6 mesiacov zarobil fond Amundi Funds II - Top European Players 6,31%, môžem očakávať aj tento rok podobný výnos?
Odpoveď:
17.04.2019 - Minulá výkonnosť fondu nie je zárukou tej budúcej. Akciový fond s expozíciou voči veľkým európskym spoločnostiam, na ktorý sa pýtate, by však  za celý tento rok mohol doručiť lepšie zhodnotenie ako za minulý. Európska ekonomika vykazuje signály obnovy, navyše aj tá čínska, čo by malo exportne orientovanému európskemu hospodárstvu a jeho firmám pomôcť zlepšiť ziskovosť.  Plusom by mohlo byť aj pokračovanie uvoľnenej menovej politiky ECB či Fedu.Otázka:
10.04.2019 - Mám investované peniaze v dlhopisoch Eurovea (splatné v roku 2022) aj v podielovom fonde J&T Bond. Ak by som potreboval hotovosť, čo sa mi oplatí predať?
Odpoveď:
12.04.2019 - Z týchto dvoch možností sa Vám oplatí predať J&T Bond Fond. A to z troch dôvodov. Po prvé, za redemáciu fondu sa  neplatí, na rozdiel od predaja dlhopisov, žiadny poplatok. A po druhé dlhopisy Eurovea nesú zaujímavý fixný výnos, ktorý aktuálne mierne prekonáva očakávané zhodnotenie fondu.  Po tretie, emitent má právo dlhopisy Eurovea predčasne splatiť  (tzv. call opcia) so zaujímavou prémiou voči nominálnej hodnote. Ak to využije, celkovú návratnosť z investície to ešte zvýši.Otázka:
08.04.2019 - Chcem sa opýtať na pravidelné investovanie. Môžem každý mesiac investovať rôzne sumy, alebo stále iba rovnakú? Môžem investovanie aj prerušiť na pár mesiacov a potom v ňom pokračovať? Ďakujem.
Odpoveď:
09.04.2019 - Úplne ideálne je investovať do akciových trhov systematicky, teda pravidelne a dlhodobo. Hlavnou výhodou takéhoto prístupu je priemerovanie cien, ktoré z dlhodobého hľadiska rastú v dôsledku technologického pokroku či demografického vývoja. Kto v pravidelných intervaloch investuje rovnakú sumu, kupuje vo fázach rastu menej jednotiek daného aktíva, keďže je zvyčajne drahšie, a logicky vo obdobiach krízy viac, lebo je lacnejšie. Hospodársky cyklus a vývoj na akciových trhoch sa totiž viac- menej kopírujú. Cyklus sa pritom opakuje, len je nejasné, kedy nastane dno, expanzia, rozmach, kontrakcia, pokles a recesia. Inak povedané, pravidelné investovanie je bezpečnejšie, investor má totiž akoby viac výstrelov a nie jediný ako v prípade jednorazovej investície, keď existuje riziko, že nakúpi akurát na vrchole trhu a z dlhodobého hľadiska nezoptimalizuje zhodnotenie.

Technicky môžete každý mesiac investovať aj rôzne sumy, čo sa trocha vzďaľuje ideálu a podobne je to aj s prerušením investovania. Ak budete mať šťastie možno sa trafíte a nakúpite viac v časoch, keď bude korekcia na trhoch, poprípade Vám to vyjde s prestávkou. No môže to vypáliť aj opačne. Pravidelným investovaním rovnakých súm tento faktor odstránite.Otázka:
04.04.2019 - Čo si myslíte o investovaní do kryptomien? Vrazil som do bitcoinu v čase najväčšieho ošiaľu a teraz som hlboko v mínuse.
Odpoveď:
05.04.2019 - Nákup bitcoinu sme nikdy nenazývali investíciou, ale len špekuláciou podobnou stávke v kasíne, či padne červená alebo čierna. Dlhodobo pred nimi našich klientov vystríhame a upozorňujeme, že nemožno u nich predpovedať, aká je ich férová hodnota, keďže nemajú žiadnu podkladovú ekonomiku na ohodnotenie dopytu po jej výrobkoch a službách, nemajú infláciu a ani neexistuje úrokový diferenciál voči iným menám. Navyše za kyptomenami neexistuje ani žiadna organizovaná sila, ktorá by dokázala zaistiť ich využívanie, či ich vyžadovala ako zákonné platidlo.Otázka:
02.04.2019 - Prosím o radu, mám 27 rokov a chcel by som si šetriť na horšie časy, mesačný vklad. Kde by som mal dávať na poistku životnú alebo.... ďakujem za radu.
Odpoveď:
04.04.2019 - Ak sa chcete pripraviť na horšie časy, v prvom rade je potrebné sa obrátiť sporeniu chrbtom a viac sa začať orientovať na investovanie. Zo sporenia nikdy nikto nezbohatol, štatistiky za ostatných vyše 100 rokov ukazujú, že jeho úročenie z dlhodobého hľadiska sotva pokrýva infláciu.

Ak zoberieme do úvahy aj dane, tak sporenie zväčša doručuje záporný reálny výnos. Znamená to stratu kúpnej sily takto ušetrených peňazí. Napríklad na Slovensku ubrala inflácia za posledných 20 rokov vyše 50 percent kúpnej sily peňazí. Naopak, za ostatných 20 rokov celková výnosnosť investícií do amerických akcií dosiahla necelých 300 percent, do nemeckých štátnych dlhopisov dokonca vyše 350 percent, pričom do slovenských ešte viac.

Aj po započítaní rôznych poplatkov súvisiacich s kúpou, držbou a zdanením investícií, tie s veľkou rezervou historicky infláciu vždy porazili. Iste, s investovaním je späté vyššie riziko a väčšie výkyvy cien ako so sporením. Investor však môže byť za ochotu podstúpiť riziko odmenený vyšším výnosom. Štatistiky ukazujú, že čím dlhší je investičný horizont, tým väčšia je pravdepodobnosť, že peniaze vložené do akcií alebo do dlhopisov prinesú kladný výnos aj napriek obdobiam kríz či neistôt.

To rozhodne nemožno povedať o sporení v systéme, kde si centrálne banky pod stabilnou cenovou hladinou predstavujú zväčša permanentnú dvojpercentnú infláciu.Otázka:
29.03.2019 - Na internete čítam rôzne informácie, či príde, nepríde kríza... Podľa čoho sa mám orientovať? Som úplny laik v tejto oblasti a neviem, ako mám rozoznať relevantný zdroj informácií.
Odpoveď:
01.04.2019 - Kríza je, poeticky povedané, chyba pri koordinácii stámiliónov ekonomických agentov a ako taká je veľmi ťažko predvídateľná. Koniec koncov vtip hovorí, že ekonomickí analytici predpovedali deväť z posledných piatich kríz.

Súčasný globálny ekonomický cyklus vnímame ako zrelý, nachádza sa v jeho neskorej fáze. Hoci nevieme, kedy presne kríza príde, predstihové ukazovatele nám naznačujú, že v najbližších zhruba dvoch rokoch by nemusela doraziť.

Pre bežného človeka je náročné rozoznať relevantný zdroj informácií, najmä keď zoberieme do úvahy, že aj analytické pohľady sa líšia. Ťažko je v tomto smere radiť, budeme však rady, ak budete za dôveryhodné považovať analýzy J&T Banky.Otázka:
27.03.2019 - Dá sa do fondu Profit EUR investovať pravidelne, alebo iba jednorazovo?
Odpoveď:
28.03.2019 - Samozrejme. Ak ste naším klientom, minimálna prvotná investícia je 1 000 eur a následná pravidelná už od 100 eur. Hlavnou výhodou pravidelného investovania je priemerovanie nákupných cien, ktoré z dlhodobého hľadiska rastú v dôsledku technologického pokroku či demografického vývoja. Kto v pravidelných intervaloch investuje rovnakú sumu, kupuje vo fázach rastu menej jednotiek daného aktíva, keďže je zvyčajne drahšie, ale v obdobiach krízy zasa logicky viac, lebo je lacnejšie. Hospodársky cyklus a vývoj na akciových trhoch sa totiž viac- menej kopírujú. Cyklus sa pritom opakuje, len je nejasné, kedy nastane dno, expanzia, rozmach, kontrakcia, pokles a recesia. Inak povedané, pravidelné investovanie je bezpečnejšie, pretože investor má akoby viac výstrelov a nie jediný ako v prípade jednorazovej investície, keď existuje riziko, že nakúpi akurát na vrchole trhu.Otázka:
26.03.2019 - Mám 49 rokov, koľko (približne) by som mal mesačne investovať, aby som mal na "prilepšenie" k dôchodku +200 eur mesačne? Rátam, že do dôchodku pôjdem ako 65 ročný. Odporúčali by ste mi skôr akciové alebo iné fondy? Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď:
27.03.2019 - Ak plánujete odísť do dôchodku zhruba o 16 rokov, je to dostatočne dlhý časový horizont pre investovanie do najvýnosnejších akciových fondov, ďaleko presahujúci minimálny odporúčaný horizont. To, koľko by ste museli mesačne investovať, závisí od viacerých parametrov, vrátate priemerného zhodnotenie zdrojov či dĺžky dožitia. Stačiť by Vám mala mesačná investícia 100 eur za predpokladu, že by ste investovali tých 16 rokov, priemerné ročné zhodnotenie by sa pohybovalo na úrovni čo i len ôsmych percent, čo by malo byť pri akciách viac ako reálne a následne by ste pri odchode na dôchodok tento kapitál zobrali a investovali do konzervatívnych riešení, ktoré by doručili zhruba dvojpercentný výnos. To by malo stačiť na postupné čerpanie 200 eur mesačne za predpokladu, že by ste ešte žili ďalších 20 rokov.Otázka:
22.03.2019 - V minulosti som investoval značnú sumu do podielového fondu. Ako je to s dedením? Dá sa môj majetkový účet prepísať na syna ešte kým žijem, aby sa tieto peniaze nestali súčasťou dedického konania?
Odpoveď:
26.03.2019 - Vyjadrením podielu na majetku v podielovom fonde a podielu na výnose z tohto majetku je takzvaný podielový list. Vo všeobecnosti platí, že tento cenný papier sa dá previesť na inú osobu. Určite však odporúčame pozrieť si konkrétne informácie vzťahujúce sa na daný fond v zmluve so správcovskou spoločnosťou, ktorá fond vytvorila, a v štatúte daného fondu.Otázka:
20.03.2019 - Prečo musím vyplniť investičný dotazník, keď chcem investovať? Je môžné investovať do podielového fondu aj bez vyplnenia tohto dotazníka?
Odpoveď:
22.03.2019 - Investičný dotazník bol zavedený ako jedno z opatrení Bruselu, ktorého zámerom je zlepšenie ochrany investorov. Mal by dať odpoveď na to, ktoré investičné nástroje sú vhodné a primerané pre toho- ktorého investora vzhľadom k jeho skúsenostiam či ochote podstupovať riziko. Inak povedané, aby človek neinvestoval do niečoho, čomu nerozumie a nevie ako funguje. Investor má však právo vyplnenie dotazníka odmietnuť a môže nakúpiť akýkoľvek produkt vrátane podielového fondu na vlastnú zodpovednosť, aj keď by to nemuselo vyhovovať jeho investično-rizikovému profilu.1 2 »
Ďalšie témy v poradenstve

Všetko o úveroch a pôžičkách

mBank
V online úverovej poradni na vaše otázky odpovedajú špecialisti z mBank. Pýtajte sa, čo vás zaujíma, do 30. novembra 2018. Otázky zasielajte na redakcia@novara.sk.

 
Otázka:
05.11.2018 - Mňa by zaujímalo, ako dlho vydržia úroky ešte na takejto nízkej úrovni. Máte aj nejaký odhad, kedy začnú stúpať? Alebo predpokladáte, že môžu ísť ešte nižšie?
Odpoveď:
07.11.2018 - Odpovedá Martin Podolák, riaditeľ divízie úverových produktov mBank:
O stúpaní úrokových sadzieb na Slovensku sa hovorí minimálne posledné 2 roky, avšak až do súčasnosti stále klesali. Napríklad sadzby pri hypotékach v priebehu leta klesli o 0,2 percentuálneho bodu. Slovensko tak má jedny z najlacnejších hypoték v celej Európskej únii. Sadzby ale hore pôjdu, pretože Európska centrálna banka oznámila, že ukončí svoje opatrenia, ktorá sadzby tlačili nadol. Očakávam tak, že sadzby môžu ísť predovšetkým pri úveroch na bývanie hore zhruba od polovice budúceho roka. V Českej republike sadzby idú hore už teraz, pretože Česká národná banka opakovane zvýšila základné úrokové sadzby a pridala ďalšie regulácie, čoho výsledkom je, že priemerná sadzba sa pomaly šplhá k hranici 3% p.a. Podobné sadzby sú na základe aktuálneho odhadu v horizonte zhruba dvoch, troch rokov očakávateľné aj na Slovensku.Otázka:
29.10.2018 - Chcem sa opýtať, som už dôchodkyňa (66 rokov) a potrebujem si požičať sumu 3200 eur. Žijem len z dôchodku. Nemám žiadnu pôžičku. Môže byť môj vek prekážkou, aby mi banka požičala?
Odpoveď:
31.10.2018 - Odpovedá Martin Podolák, riaditeľ divízie úverových produktov mBank:
Vek nie je prekážkou pri žiadosti o úver, banka posudzuje bonitu klienta podľa mnohých kritérií, najdôležitejšou podmienkou je akceptovateľný príjem bankou.

Pri mPôžičke Plus od mBank môžete požiadať o úver od 350 až do 24 000 eur. Vo vašom prípade a pôžičke 3200 eur by ste pri dĺžke splatnosti 12 mesiacov mali úrokovú sadzbu 9,9% p.a., pri 24-84 mesiacoch 8,9% p.a.

Keby ste si však požičali od 4001 do 8 tisíc eur, môžete sa dostať na ešte zaujímavejšiu úrokovú sadzbu 6,9% p.a. pri splatnosti 6 alebo 7 rokov.

Pôžičku možno kedykoľvek bezplatne predčasne splatiť alebo poslať mimoriadnu splátku v ľubovoľnej výške - jednoducho cez internetové bankovníctvo.

Výhodou mPôžičky je aj to, že si môžete prispôsobiť mesačnú splátku, splatnosť pôžičky, deň splátky alebo si splátky istiny odložiť o 6 mesiacov.Otázka:
24.10.2018 - S manželkou sme si kúpili byt na hypotéku a teraz sa chceme rozviesť. Nikto z nás nemá peniaze, aby vyplatil toho druhého a byt si ponechal. Aké máme možnosti?
Odpoveď:
26.10.2018 - Odpovedá Soňa Holíková, produktová manažérka úverov na bývanie mBank:
Na túto tému je ťažké dať univerzálnu radu, pretože možností je viacero:

Ideálna je dohoda medzi oboma stranami – napríklad, ak aktuálna situácia ani jednému z bývalých manželov neumožňuje vyplatenie druhého vlastníka je možno vhodné, dohodnúť sa na pokračovaní splácania úveru ako doposiaľ.

Druhá z možností je predaj nehnuteľnosti, tu však treba myslieť na to, že predajom, ku ktorému musí dať banka súhlas (banky vo väčšine prípadov však s týmto nemajú problém) sa splatí zostatok úveru a zvyšné prostriedky z predaja budú rozdelené podľa vzájomnej dohody medzi vlastníkmi. Možnosťou však ostáva aj to, že kupujúci prevezme pôvodný dlh vo vašej banke a vám doplatí rozdiel medzi hypotékou a kúpnou cenou. Následne si potom každý z vás môže požiadať o úver na vlastné bývanie.

Všetky tieto zmeny podliehajú schváleniu banky, v ktorej máte aktuálne hypotéku. Prosím nezabúdajte, že zánikom manželstva nezaniká povinnosť splácať úver. Často sa v praxi stretávame, že ľudia opomenú na svoje povinnosti, čo do budúcna, keď riešia vlastné bývanie, spôsobuje komplikácie.Otázka:
22.10.2018 - Môžem sa dostať do problémov, ak kupujem nehnuteľnosť, ktorá už je zaťažená hypotékou a súčasný majiteľ má problémy so splácaním?
Odpoveď:
24.10.2018 - Odpovedá Soňa Holíková, produktová manažérka úverov na bývanie mBank:
Kúpa takejto nehnuteľnosti vyžaduje trochu obozretnosti, je to však situácia, s ktorou sa banky vedia vysporiadať. Na začiatku odporúčam, aby ste skontrolovali, či sa na liste vlastníctva nenachádza exekúcia. V takom prípade je proces trošku náročnejší, nie však neuskutočniteľný.

Pokiaľ je kupujúcemu známe, že predávajúci je v omeškaní so splácaním úveru, je veľmi dobré, čo najskôr kontaktovať pôvodnú banku a začať celú situáciu riešiť. Majiteľ nehnuteľnosti resp. dlžník, požiada vo svojej banke o splatenie úveru. Výsledkom žiadosti je dokument (vyčíslenie), ktorý obsahuje aktuálny zostatok úveru (istiny), poplatky, prípadný úrok z omeškania nezaplatených splátok či sankcie. Taktiež číslo účtu a variabilný symbol. Odporúčam si overiť, že sa jedná o technický účet banky, resp. úverový účet, ktorého vlastníkom nie je predávajúci.

Vyčíslenie predložíte banke, v ktorej máte schválený úver. Pri čerpaní úveru Vaša banka podľa vyčíslenia prevedie prostriedky na účet do pôvodnej banky, čím sa splatí pôvodný úver predávajúceho. Ak je zostatok úveru nižší ako kúpna cena, rozdiel bude uhradený v zmysle dohodnutých podmienok podľa kúpno-predajnej zmluvy, ktorú ste uzavreli s predávajúcim a predložili svojej banke.Otázka:
15.10.2018 - Koľko dní po tom, čo banka zruší kreditnú kartu, bude táto skutočnosť zaznamenaná v úverovom registri? Teda koľko potrvá, než ďalšia banka uvidí v registri kartu ako zrušenú a nebude brať úverový limit karty do úvahy pri prehodnocovaní nového úveru?
Odpoveď:
16.10.2018 - Odpovedá Adam Kusý, produktový manažér kreditných kariet mBank:
Aby banka zrušila úverový účet, ku ktorému bola vydaná kreditná karta, klient musí zvyčajne čakať 1 mesiac, čo je výpovedná lehota. Počkať je potrebné, pretože sa ešte môžu zaúčtovávať platby, ktoré klient síce už kartou zaplatil, ale obchodník si ich ešte nestrhol. Po ukončení kreditnej karty v bankových systémoch odošle banka informáciu o stave kontraktu do registrov. Informácie sa do registrov reportujú na mesačnej báze a posielajú sa vždy údaje platné ku koncu mesiaca. Tieto údaje sú v CBCB aktualizované 15. deň v nasledujúcom mesiaci. Príklad: Ak klient pošle žiadosť o výpoveď v 9. mesiaci k ukončeniu kreditnej karty dôjde v 10. mesiaci, údaje za 10. mesiac budú v CBCB aktualizované 15.11.

Na kreditnú kartu je treba pozerať ako na jeden z typov úveru, ktorý je rovnako evidovaný v úverových registroch. Banka berie klientovi do ťarchy celý úverový rámec z kreditnej karty, pretože klient ho môže kedykoľvek vyčerpať. V úverovom registri sa evidujú všetky úvery (teda aj zrušená kreditná karta) ešte 5 rokov od zaplatenia poslednej splátky úveru, a to s históriou splácania daného úveru.Otázka:
11.10.2018 - Chcem sa spýtať, či je možné, aby mi banka poskytla úver, ak som doteraz bola na absolventskej praxi. Od decembra nastúpim do zamestnania, no zmluvu mám iba na dobu určitú 12 mesiacov.
Odpoveď:
12.10.2018 - Odpovedá Soňa Holíková, produktová manažérka úverov na bývanie mBank:
Pri žiadosti o hypotéku (úveru na bývanie) je dôležité mať stály zdroj príjmov – pokiaľ ste zamestnanec, nesmiete byť v skúšobnej ani výpovednej dobe. Absolventská prax nie je akceptovateľným príjmom pre poskytnutie úveru na bývanie. O úver je možné najskôr požiadať po 3 zaslaných mzdách na váš účet (a zároveň po ukončení skúšobnej doby ) avšak pre posúdenie max. možnej výšky úveru odporúčame, začať riešiť úver po 6 zaslaných mzdách na účet klienta.

Doba určitá nie je prekážkou pre získanie úveru, avšak je posudzovaná individuálnejšie.Otázka:
10.10.2018 - Keď chcem požiadať o pôžičku, dostanem vo svojej banke, kde mám bežný účet, výhodnejšie podmienky alebo nie?
Odpoveď:
12.10.2018 - Odpovedá Zuzana Knechtová, produktová manažérka spotrebiteľských úverov mBank:
Z výskumov vieme, že keď si ľudia potrebujú požičať, často sa obracajú na svoju banku. V praxi je to tak, že väčšina bánk inzeruje sadzby "od" a často tiež započítavajú zbytočné poplatky. Neprekvapí fakt, že pôžička môže byť v skutočnosti omnoho drahšia ako inde. Napríklad u nás v mBank majú všetci záujemcovia o pôžičku rovnaké transparentné podmienky, ktoré sú vopred dostupné na webe a zbytočné poplatky u našich pôžičiek nevedieme. Vždy tak dopredu viete, aký úrok dostanete. Výhodou mPôžičky Plus je, že pokiaľ klient od mBank ešte pôžičku nemal, môže požiadať o úver od 350 do 1500 eur s úrokom 0% p.a. a iba 2% poplatkom, ktorý splatíte za 12 mesiacov. Pokiaľ ste v mBank už pôžičku mali alebo potrebujete vyššiu sumu, napríklad od 4001 do 16 tisíc eur na 6 rokov je garantovaná sadzba 6,9% p.a., pri pôžičke nad 16 tisíc eur dokonca 5,9% p.a. na 6 či až na 8 rokov. Jednorazový poplatok v tomto prípade neplatíte, vybavenie pôžičky je zadarmo. Všetky podrobnosti o úvere sú transparentne k dispozícii na našich webových stránkach www.mbank.sk.Otázka:
01.10.2018 - Musím mať pri žiadosti o refinancovanie úveru aj ručiteľa?
Odpoveď:
01.10.2018 - Odpovedá Zuzana Knechtová, produktová manažérka spotrebiteľských úverov mBank:
To, či je k úveru nutné prizvať aj ručiteľa, záleží od každej inštitúcie zvlášť. V mBank pristúpenie ručiteľa nevyžadujeme. Vzhľadom k tomu, že zmyslom refinancovania je ušetriť na splátkach, pripravili sme pre klientov v mBank veľmi zaujímavé ceny úverov, ktoré sú naviac veľmi transparentné. Sadzby, ktoré klienti nájdu na našich webových stránkach sú konečné. Preniesť do mBank si môžete jednu pôžičku alebo až 10 rôznych úverov. V mBank pri refinancovaní úveru môžete žiadosť vyplniť na internete, na obchodnom mieste alebo prostredníctvom mLinky. Nemusíte dokladať žiadne dokumenty, všetko vybavíme za vás. V prípade schválenia vašej žiadosti dostanete e-mail s finálnymi parametrami mPôžičky Plus. V mBank navyše za refinancovanie úverov neplatíte.

Ak potrebujete okrem refinancovania ďalšie finančné prostriedky, v mBank si môžete k refinancovaniu úverov požičať aj peniaze navyše. A to až do celkovej výšky 24 000 eur!Otázka:
01.10.2018 - Môže klient kvôli nesplatenému spotrebiteľskému úveru v hodnote pár tisíc eur prísť o dom?
Odpoveď:
01.10.2018 - Odpovedá Tereza Tomková, riaditeľka správy pohľadávok mBank:
Každej banke záleží na tom, aby bolí úvery riadne splácané, v opačnom prípade sa dlh môže navýšiť o ďalšie náklady spojené s vymáhaním, ako sú úroky z omeškania, súdne poplatky a prípadne aj náklady na exekúciu. Meškať so splátkou sa aj tak veľmi neoplatí, pretože okrem záznamu v úverovom registri to stojí aj peniaze a dlh tak môže reálne niekoľkonásobne narastá. Ak nie je úver nehnuteľnosti zaistený, nie je možné len na základe tohto nesplateného úveru vymáhať jej predaj. K predaju nehnuteľnosti pri nezabezpečenom úvere dochádza až na popud exekútora či súdu. V mBank vždy odporúčame komunikovať, pretože v niektorých prípadoch je možné sa dohodnutú napríklad na splátkovom kalendári ešte pred tým, než dôjde ku krajnému riešeniu.Ďalšie témy v poradenstve

Bežné účty a balíky služieb - ako si vybrať ten správny

Andrea Lazar
Na vaše otázky do 30.9.2018 odpovedala Andrea Lazar, manažérka Oddelenia retailového segmentu ČSOB.
 
Otázka:
25.09.2018 - Je možné poslať peniaze z kreditky na účet? Ako?
Odpoveď:
26.09.2018 - Áno, klienti môžu previesť finančné prostriedky z kreditnej karty na svoj bežný účet veľmi jednoducho prostredníctvom kanálov elektronického bankovníctva.Otázka:
24.09.2018 - Akú maximálnu sumu viem poslať cez internetbanking? Existuje nejaké obmedzenie?
Odpoveď:
25.09.2018 - Tieto limity sú vopred preddefinované:

ČSOB Internetbanking 24 s SMS kľúčom – 17. 000 EUR s možnosťou požiadať o zvýšenie na maximálne 50.000,EUR ako denný limit, resp. 100.000,EUR ako týždenný limit.

Maximálny povolený limit sa pritom odvíja aj od úrovne zabezpečenia, ktorú klient využíva pri autorizácii platieb. To znamená, že čím je stupeň zabezpečenia vyšší, tým vyšší limit si môže klient nastaviť

Každý klient si môže pri podpise zmluvy dohodnúť maximálny denný a týždenný limit pre objem transakcií realizovaných prostredníctvom IB a podľa vlastného uváženia ho napríklad znížiť. Klient môže tento limit neskôr aj meniť, a to priamo v pobočke. Z bezpečnostných dôvodov túto zmenu nie je možné vykonať priamo cez internet banking.Otázka:
21.09.2018 - Má vaša banka aj vkladomaty? Ak nie, môžem využiť vkladomat inej banky, aby som si vložil peniaze na účet v ČSOB?
Odpoveď:
24.09.2018 - Áno, súčasťou siete sú aj bankomaty s vkladovou funkciou. Vklad hotovosti na účet týmto spôsobom nie je spoplatnený.Otázka:
19.09.2018 - Chcem si kúpiť nový telefón. Akým spôsobom mám doňho "preniesť" apku mobil banking? Ďakujem.
Odpoveď:
20.09.2018 - Veľmi jednoducho, a to stiahnutím aplikácie ČSOB SmartBanking z oficiálnych marketov.Otázka:
18.09.2018 - Je možné k sporiacemu účtu dostať aj platobnú kartu?
Odpoveď:
20.09.2018 - Nie, platobnú kartu nie je možné v tomto prípade vydať, nakoľko ide finančné prostriedky viazané na sporenie.Otázka:
17.09.2018 - Môžem k sporiacemu účtu dať disponenta?
Odpoveď:
19.09.2018 - Áno, je možné dať disponentov aj k sporiacim účtom.Otázka:
12.09.2018 - Chcem sa informovať ohľadne meny USD. Mám ešte americké doláre pravdepodobne z roku 1999, je tam vytlačené Series 1999 v hodnote 5 USD a 20 USD. Sú tieto bankovky ešte platné? Ideme na dovolenku do Egypta a máme obavu, či nám pri platení týmito USD nevznikne problém, napr. pri kupovaní EG víz.
Odpoveď:
13.09.2018 - Informácie o platnosti bankoviek poskytuje skôr Národná banka Slovenska.Otázka:
06.09.2018 - Kam smeruje vývoj v oblasti bežných účtov? Zavedú banky v najbližších rokoch inovácie a budú peniaze na bežných účtoch zarábať klientom napríklad ako pri sporení?
Odpoveď:
14.09.2018 - Vývoj v bankovom sektore smeruje do oblasti digitalizácie, čoho dôkazom je napríklad aj naša aplikácia ČSOB SmartBanking – banka v mobile, vďaka ktorej majú naši klienti možnosť spravovať svoje financie kdekoľvek na svete. V ČSOB poskytujeme klientom prvotriedne poradenstvo v oblasti vhodného investičného riešenia tak, aby zodpovedalo tomu čo klient očakáva, čoho sa klient obáva, čo klient plánuje a potrebuje. Po zhodnotení mu ponúkneme riešenie priamo na mieru.Otázka:
06.09.2018 - Môžem svoj osobný účet využívať aj na podnikanie? Ďakujem.
Odpoveď:
14.09.2018 - Pre podnikateľov sú určené podnikateľské produkty, ktoré sú prispôsobené práve potrebám podnikateľov, preto odporúčame prísť do pobočky a poradiť sa s našim špecialistom, čo je pre daného podnikateľa najvhodnejšia voľba.Ďalšie témy v poradenstve

Platobné karty a platby na dovolenke

Tomáš Barbarič
Na vaše otázky do 25.7.2018 odpovedal Tomáš Barbarič, Head of Business Development 365.bank.
 
Otázka:
23.07.2018 - Prečo si musím svoju kartu podpísať? Pripadá mi to ako zbytočnosť.
Odpoveď:
24.07.2018 - Podpis na zadnej strane karty slúži na overenie totožnosti jej majiteľa. Niektorí obchodníci môžu vyžadovať pri platení kartou aj podpis, ktorý následne porovnajú s tým na karte. Je to bezpečnostný prvok, a preto by si si mal kartu podpísať hneď, ako ju dostaneš od svojej banky. Takže určite nie zbytočnosť, ale bezpečnosť.Otázka:
18.07.2018 - Môže moju platobnú kartu používať aj moja manželka?
Odpoveď:
19.07.2018 - Tvoju platobnú kartu by si mal používať len ty, keďže je vydaná na tvoje meno. Banky štandardne k účtom poskytujú možnosť pridať tzv. disponentov, ktorí takto môžu mať kartu k tvojmu účtu vydanú na svoje meno. V 365 zatiaľ klasickú možnosť „disponentov“ neposkytujeme, no uvažujeme o alternatívnom riešení pre partnerov aj rodinných príslušníkov, vďaka ktorému by mal každý svoju vlastnú kartu a zároveň aj kontrolu nad svojimi financiami pod „jednou strechou“.Otázka:
16.07.2018 - Minulý týždeň 12.7. som chcela na dovolenke zaplatiť za nákup kartou MasterCard a nepodarilo sa mi to kvôli "technickým problémom". Zachránila ma kamarátka, ktorá zaplatila svojou VISA kartou. Obchodník akceptoval aj Visa aj MasterCard. Ako je to možné? Ak bol problém na strane MasterCardu, vybrala by som peniaze aspoň z bankomatu, alebo ani to nie?
Odpoveď:
17.07.2018 - S najväčšou pravdepodobnosťou išlo o celosvetový výpadok, ktorý nastal na strane Mastercard. V dôsledku neho mali problémy s platením klienti všetkých bánk, ktoré využívajú karty Mastercard. Spoločnosť sa za komplikácie aj ospravedlnila. V dôsledku týchto technických problémov by sa Ti nedalo, bohužiaľ, ani vybrať peniaze z bankomatu. V podobných prípadoch môže byť riešením mať pri sebe karty aspoň od dvoch rôznych kartových spoločností. Človek sa tak vyhne nepríjemným komplikáciám.Otázka:
09.07.2018 - Moja banka mi zrušila účet. Je možné, aby mi ho znova zriadili a mal by som to isté číslo ako predtým?
Odpoveď:
11.07.2018 - S najväčšou pravdepodobnosťou nie :) Pri žiadosti o založenie účtu spravidla dostaneš vždy nové číslo účtu. Každá banka má však svoje interné pravidlá, ako takéto prípady rieši, a preto Ti odporúčam informovať sa priamo v nej.Otázka:
04.07.2018 - Ku kreditke mám aj cestovné poistenie, no nemám k tomu žiadne doklady a teda ani číslo na asistenčnú službu. Kde mám volať v prípade, že sa mi niečo stane? Na hotline banky?
Odpoveď:
05.07.2018 - Pokiaľ máš poistenie ako doplnkovú službu, ktorú poskytuje Tvoja banka ku kreditnej alebo debetnej karte, odporúčam v prípade potreby kontaktovať priamo banku. Tá by Ti na svojej infolinke mala poskytnúť všetky dôležité informácie o poistení aj o čísle na asistenčnú službu.Otázka:
28.06.2018 - Chcem sa opýtať, dajú sa nastaviť sms notifikácie k platbám vo vašej appke? Neviem to v nej nájsť.
Odpoveď:
29.06.2018 - U nás v 365 banke používame na komunikáciu primárne push notifikácie (tzv. „pushky“), rovnako ako všetky moderné appky (napr. Google Pay, WhatsApp, Instagram, a pod). SMS notifikácie nevyužívame, pretože je to náklad navyše a my chceme poskytovať aj naďalej účet zadarmo. „Pushky“ používame aj ako notifikácie o platbách, sú tiež bez poplatku a na rozdiel od iných bánk ich posielame aj pri tých najmenších transakciách, aby klienti vedeli o každom jednom pohybe na svojom účte.Otázka:
25.06.2018 - Ako je to s bezkontaktnými POS terminálmi v zahraničí? Som zvyknutý platiť telefónom, je to možné aj v Chorvátsku a Bulharsku?
Odpoveď:
26.06.2018 - Platiť bezkontaktne resp. telefónom môžeš aj v zahraničí, a to všade, kde majú obchodníci POS terminály. Chorvátsko aj Bulharsko sú obľúbené dovolenkové destinácie a väčšina obchodov je spravidla vybavená terminálmi. Samozrejme, môžeš natrafiť aj na menšie obchodíky, ktoré nie sú touto technológiou vybavené, a tak je praktickejšie mať pri sebe aj hotovosť. Pokiaľ je to ale možné, vždy je bezpečnejšie uprednostniť platbu mobilom, resp. kartou pred hotovosťou. Pri platbe kartou však netreba zabúdať na konverziu menového kurzu, ak neplatíš v eurách. To znamená, že spravidla je výhodnejšie zvoliť si platbu bez konverzie, teda v lokálnej mene.Otázka:
25.06.2018 - Už som niekoľkokrát čítala, že do zahraničia je dobré brať si aj obyčajnú kartu aj kreditnú kartu. Kreditku nemám. Myslíte, že je naozaj potrebná? Oplatí sa mi požiadať o ňu len kvôli dovolenke?
Odpoveď:
26.06.2018 - V zahraničí sa môže zísť mať po ruke kreditnú kartu, aj keď vo väčšine prípadov si vystačíš s obyčajnou debetnou kartou. Ak by som Ti mohol poradiť, skontroluj si pri rezervácii ubytovania, či daný hotel náhodou nevyžaduje kreditnú kartu. Môže sa to stať aj v prípade, že si plánuješ požičať auto, pretože niektoré autopožičovne tiež vyžadujú kreditnú kartu. Preto odporúčam zistiť si túto informáciu dopredu, aby človek nebol na mieste zaskočený. Na ostatné, neplánované výdavky, by Ti mala spravidla stačiť aj debetka. Avšak to, či daný obchodník nebude akceptovať výhradne kreditku, sa nikdy nedá úplne vylúčiť.Ďalšie témy v poradenstve

Ako získať výhodnú pôžičku

Mgr. Martin Podolák

Úverová poradňa.

Na Vaše otázky od 7.mája do 7.júna odpovedá Mgr. Martin Podolák, riaditeľ úverových produktov mBank pre Slovensko a Českú republiku.

mbank - male
Otázka:
07.06.2018 - Manželka nastúpila do práce a ja som išiel na materskú, následne sa vrátim do práce a budem znova zarábať, manželka tiež bude zarábať. Ako teraz budú posudzovať môj príjem, keď som na materskej? Je to plnohodnotný príjem garantovaný štátom na 6 mesiacov? Ale ako sa na to pozerá banka?
Odpoveď:
11.06.2018 - Banka akceptuje príjem klienta na materskej dovolenke vo výške rodičovského príspevku, ktorý je určený štátom. Aktuálne je to teda 214 €. Zároveň tento príjem nesmie byť jediným príjmom domácnosti. Vzhľadom na to, že je Vaša manželka riadne zamestnaná túto podmienku spĺňate.Otázka:
03.06.2018 - Mám hypotéku v UniCredit cca 59600 eur. Časť je HUM a časť investičný úver. Je so ŠPM cca 36 €/mes. Riešim refinancovanie do inej banky. Zmluvy v novej banke sú podpísané, schválené - čaká sa na čerpanie. Vinkulácia na novú sumu v poisťovni na 65000 je rovnako vybavená. V UniCredit bola hypotéka podpísaná 27.5.2014. O predčasné splatenie som požiadal 28.5.2018 teda po 4 rokoch splácania. Všetko by bolo v poriadku, ale vo vyčíslení zostatku je aj vrátenie ŠPM (celý, banka aj štát) cca 3000 eur. Hypotekárna špecialistka v UniCredit tvrdila, že je to v poriadku, že sú to 4 roky nie od podpisu hypotéky, ale od čerpania ŠPM. Čo mi tvrdila, že je november 2018. Ja môžem v novej banke čerpať hypotéku iba do 6. mesiaca od podpisu zmluvy. To je október 2018. Myslíte si, že je tento postup UniCredit v poriadku? Nakoľko od podpisu zmluvy 4 roky ubudli. Ako je to teda z vracaním ŠPM?
Odpoveď:
06.06.2018 - Nárok na štátny príspevok podľa §85 odst.4 písmeno b Zákona o bankách zaniká, ak poberateľ hypotekárneho úveru:

1. nedodrží účel, na ktorý bol hypotekárny úver poskytnutý,
2. prevedie záväzok z hypotekárneho úveru na inú osobu s výnimkou jemu blízkej osoby
3. splatí hypotekárny úver pred uplynutím štyroch rokov od poskytnutia hypotekárneho úveru

Nakoľko poskytnutý úver bol až dňom čerpania, považujem vrátenie príspevku pre mladých za oprávnenú požiadavku.Otázka:
01.06.2018 - Chcela by som sa opýtať, či by som mala šancu dostať hypotéku na dom, ktorý by som chcela kúpiť, aj keď som slobodná a mám 4 ročné dieťa. Môj priemerný zárobok je 550 eur a mám ešte spotrebný úver v SLSP, kde je zostatok 2149eur.
Odpoveď:
05.06.2018 - O úver na bývanie tzv. hypotéku, môže požiadať aj jeden žiadateľ, ktorý vie preukázať stabilný príjem, má dostatočnú bonitu (teda jeho príjmy postačujú na splácanie aktuálnych a budúcich záväzkov) je spôsobilý na právne úkony a má viac ako 18 rokov.

Vo vašom konkrétnom prípade je to o hľadaní možností riešenia. Nakoľko nepoznáme kúpnu cenu domu, ktorý máte záujem kúpiť, ťažko sa vieme vyjadriť k výške úveru. Od 1. júla však budú platiť pravidlá, že suma všetkých úverov žiadateľa nesmie presiahnuť 8 násobok ročného príjmu.

Odporúčame Vám teda navštíviť čo najskôr naše predajné miesta, kde s Vami náš hypotekárny špecialista prejde všetky možnosti financovania kúpy nehnuteľnosti.
 Otázka:
30.05.2018 - Chcem založiť rodičovský dom a následne kúpiť a rekonštruovať iný dom. Suma aj s rekonštrukciou je 100 000 e. Zaujíma ma aká musí byť cena zrekonštruovaného domu, aby sa dalo záložné právo preniesť na ten môj dom minimálne a čo sa stane ak taká suma nie je a nebudem to vedieť previesť. Dá sa aj časť záložného práva preniesť?
Odpoveď:
04.06.2018 - Založená nehnuteľnosť nemusí byť vo vlastníctve žiadateľa o mHypotéku. Úver môžete zaistiť nehnuteľnosťou, ktorú máte v spoluvlastníctve s inou osobou alebo nehnuteľnosťou, ktorá je vo vlastníctve inej osoby. Dotknutá osoba musí so záložným právom vždy súhlasiť a podpísať záložnú zmluvu. Na založenie môže byť využitých aj viacero nehnuteľností. Akceptovateľnými nehnuteľnosťami sú rodinný dom vrátane pozemku, bytová jednotka a stavebný pozemok. Založená nehnuteľnosť musí byť zapísaná v katastri nehnuteľností. Navyše založená nehnuteľnosť musí byť poistená a poistenie musí byť tiež vinkulované v prospech banky.
 Otázka:
25.05.2018 - Kde by som mala požiadať o bezúčelový úver s najnižším RPMN? Účet mám v Otp banke a potrebovala by som cca 15 000 eur.
Odpoveď:
30.05.2018 - RPMN je ročná percentuálna miera nákladov, ktorá zahŕňa nielen úroky, ale všetky náklady spojené s pôžičkou, napr. poplatky prípadne poistenie. Porovnaním RPMN ľahko zistíte, ktorá pôžička je najvýhodnejšia.

V mBank vám garantujeme najvýhodnejšiu pôžičku od podania žiadosti počas celej doby splácania. Pri mPôžičke Plus si môžete bez poplatkov požičať až do výšky 24 000 eur. Doba splatnosti je pritom 12 až 96 mesiacov a RPMN predstavuje 10,36 % p.a. mPôžičku Plus môžete kedykoľvek a bez poplatku predčasne splatiť. Navyše, ak nám kedykoľvek počas splácania mPôžičky Plus prinesiete od konkurenčnej banky lepšiu ponuku, my ju nielen dorovnáme, ale prekonáme.
Znížime vám RPMN na pôžičke v mBank o 0,2 % pod konkurenčnú ponuku.Otázka:
23.05.2018 - Chcela by som sa informovať ohľadom bezúčelovej hypotéky. Aké sú podmienky pri bezúčelovej hypotéke v hodnote výšky 50 000 eur?  Ďakujem za informácie.
Odpoveď:
30.05.2018 - Na vybavenie tzv. americkej hypotéky stačí naozaj málo. O úver môžete požiadať, pokiaľ ste fyzická osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony a máte stály zdroj príjmov.

Je potrebné nechať si vyhotoviť znalecký posudok, ktorý banka akceptuje ako zabezpečenie. V tomto prípade máte možnosť požiadať o úver až do výšky 75% z hodnoty zabezpečenia. Potom už len informatívne uvediete účel úveru, ktorý nemôže slúžiť na podnikanie. Ak budú všetky podklady v poriadku, môžete sa rýchlo tešiť z finančných prostriedkov.

V mBank počítajte s tým, že v porovnaní s konkurenciou budete mať minimálne alebo vo väčšine prípadov žiadne poplatky. Dôležitá je samozrejme aj úroková sadzba. Aj tu mBank ponúka výhodné a transparentné podmienky. Výhodou mHypotéky je skvelý úrok.

O mHypotéku môžete požiadať na ktorejkoľvek pobočke mBank. Stačí si so sebou priniesť občiansky preukaz a my vám pripravíme ponuku šitú na mieru a vypočítame výšku mesačnej splátky.Otázka:
21.05.2018 - Chcel by som si zobrať úver na Slovensku, ale mám pôžičku v U.K., kde aj pracujem (£1000). Bude to problém?
Odpoveď:
25.05.2018 - Problém s tým nebude, ak splníte základné podmienky. Musíte mať trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska, dodať nám doklad totožnosti a doklady o príjmoch a záväzkoch, ktoré máte v zahraničí.

Ako nový klient mBank si od nás môžete požičať od 350 eur do 24 000 eur. Noví klienti môžu zmluvu podpísať na niektorej z našich pobočiek. Ak už ste našim klientom, zmluvu môžete podpísať v internet bankingu. Nič neplatíte za poskytnutie úveru a napríklad ani za mimoriadne splátky, či predčasné splatenie úveru.Otázka:
20.05.2018 - Mal som úver v Slovenskej sporiteľni a neplatil som ho. Teraz som ho ale už celý vyplatil. Moja výška úveru bola len 1300 eur. Je pravda, že teraz nedostanem žiaden úver od banky až 5 rokov?
Odpoveď:
21.05.2018 - Každé malé potknutie z vás môže spraviť neplatičov so záznamom v úverovom registri. Je pritom jedno, či dlhujete pár centov, alebo tisíce eur a že ste dlžnú sumu nakoniec aj tak uhradili. Úverový register vaše omeškanie so splácaním eviduje počas celej splatnosti úveru a po vyplatení celého úveru register dáta uchováva ešte nasledujúcich 5 rokov. Ak teda požiadate o ďalšie úvery, môže to byť pre vás dosť komplikované, pretože banky overujú register klientov pri každej žiadosti o úver a nezáleží na tom, o aký druh úveru ide. Banky ale rozlišujú, či ide o ojedinelo nezaplatenú splátku, alebo o chronického neplatiča. mBank si rovnako preveruje klientov cez bankový register.

Ďalší úver aj napriek tomu všetkému získať môžete. Každá banka má totiž iné nastavenie úverovej politiky a iný rizikový apetít. Všetko teda záleží na nastavení rizikového schvaľovania každej banky.Otázka:
19.05.2018 - Asi pred týždňom som si bral vo VÚB banke úver 2500 eur, ale rozmýšľam nad tým, že by som chcel túto pôžičku zrušiť a vrátiť im peniaze späť do banky. Je možné vrátiť tieto peniaze?
Odpoveď:
21.05.2018 - Podľa zákona máte možnosť odstúpiť v lehote po dobu 14-tich kalendárnych dní od uzavretia úverovej zmluvy bez udania dôvodu. Odstúpenie je ale nutné podať písomne alebo na inom trvanlivom nosiči a musí byť odovzdané najneskôr posledný deň tejto lehoty. Potom začne bežať 30-denná (kalendárna) lehota, dokedy musíte banke vrátiť nesplatené požičané prostriedky spolu s úrokom odo dňa čerpania úveru do dňa jeho vrátenia.Otázka:
18.05.2018 - Som dlhoročným klientom VÚB, ale za posledný polrok som dosť prekvapený záhadným schvaľovacím procesom a výslednými sumami pri schvaľovaní úverov zo strany tzv. úverových odborníkov - analytikov. Potreboval som zjednotiť dva úvery do jedného + vyrovnať kontokorent, ale "vyrátali" mi úver tak, že by som mal ešte doplatiť cca 180,-€. Bez akéhokoľvek zvyšku, že by som dokázal mať aj niečo na vyššie na účte. Neskutočné. Súrne som teraz potreboval čiastku 5000 € a narazil som skoro na podobný problém. Bola mi schválená suma 1100€. Pritom moja platobná schopnosť je pri mojich troch trvalých príjmoch (1700€) taká, že som schopný pri požadovaných žiadostiach o úver v pohode splácať. Nerozumiem tejto finančnej politike VÚB. Vážne uvažujem o voľbe inej ústretovejšej banky či fungovať bez bankových služieb s odretými ušami. Takto si drží VÚB svojich klientov. Aké mám vlastne možnosti pri vybavovaní pôžičky od bankového subjektu. Viete mi poradiť?
Odpoveď:
21.05.2018 - Vo vašom prípade si môžete pohodlne preniesť všetky úvery do mBank a platiť menej. Je jedno, či chcete preniesť jednu pôžičku alebo viacero úverov, stačí ak ich splácate minimálne 4 mesiace. Ak si svoje úvery presuniete do mBank, znížime vám úrok o 2 % p.a. Preniesť si môžete jednu pôžičku alebo až 10 rôznych úverov. Ušetríte tak na mesačných splátkach a poplatkoch, pretože všetky splátky spojíte do jednej, čím sa zvýši aj vaša úverová kapacita pre možnosť ďalšieho úveru. Úroková sadzba sa pohybuje v rozmedzí od 4,9 % p.a. až do 9,9 % p.a. Splatnosť požičaných financií je 12 až 96 mesiacov.

Ak okrem refinancovania úverov potrebujete aj nejaké peniaze navyše, v mBank si môžete požičať peniaze až do celkovej výšky 24 000 eur.1 2 »
Ďalšie témy v poradenstve

Ako nájsť tú správnu hypotéku

Zdeněk Kovář

Hypotekárna poradňa

Na Vaše otázky od 7.apríla do 7.mája odpovedá Zdeněk Kovář, hovorca Fio banky.


Fio banka

Vaše otázky prosím zasielajte na emailovú adresu: redakcia@banky.sk

Otázka:
02.05.2018 - Dobrý deň. Žena na materskej sama s dvoma deťmi....má s čím ručiť s pozemkom o hodnote +- 80 tisíc €.... Vedeli by ste jej ponúknuť hypotéku vo výške 40 tisíc?
Odpoveď:
07.05.2018 - Aby bylo možné hypotéku poskytnout, je potřeba mít dostatečný příjem nejen na splácení úvěru, ale také na uživení své rodiny. Do výpočtu hypotéky tak vstupují žadatelovy příjmy i všechny jeho výdaje. Pokud jde o matku samoživitelku na mateřské dovolené, většinou není příjem takový, aby bylo poskytnutí možné. V takových případech pak může pomoci rodina či někdo další, žadatel totiž může mít až tři spolužadatele, kteří mu mohou se splácením pomáhat.Otázka:
01.05.2018 - Môžem si vziať úver keď som na materskej dovolenke?
Odpoveď:
07.05.2018 - Určitě o něj můžete zažádat, ale bez znalosti konkrétní situace lze těžko odhadovat, jestli by ho bylo možné poskytnout. V tom hraje roli celá řada parametrů – výše poptávané hypotéky, výše vlastních zdrojů nebo možnost ručení jinou nemovitostí, bonita žadatele/spolužadatelů. Bez toho není možné být konkrétní. Doporučuji Vám vyplnit hypoteční kalkulačku (https://www.fio.sk/bankove-sluzby/uvery/kalkulacka-hypoteky) nebo rovnou kontaktovat hypoteční specialisty, kteří dokáží poradit v každém případě a životní situaci.Otázka:
20.04.2018 - Dobrý deň mal by som záujem o úver nakoľko nemám u vás otvorený účet a pracujem v zahraničí. Bolo by to možné ?? Ďakujem
Odpoveď:
23.04.2018 - V případě, že byste si chtěl vzít hypotéku na Slovensku, ale práci máte v zahraničí, tak to za určitých podmínek není problém. Jen je třeba, aby příjem ze zahraničí byl ze závislé činnosti na základě pracovní smlouvy na dobu neurčitou, příjem Vám musí chodit na účet, nesmí být tedy vyplácen na ruku, a pracovní poměr musí trvat minimálně 6 měsíců. A příjem musí být vyplácen v eurech.Otázka:
12.04.2018 - Dobrý deň, je pre banku rozhodujúce, či si beriem jednu hypotéku vo výške 180.000 alebo 3 samostatné hypotéky, každú vo výške 60.000? Má vaša banka obmedzenie na počet hypo úverov, ktoré môže poskytnúť jednému človeku, ak má tento dostatočný príjem? Ďakujem.
Odpoveď:
13.04.2018 - Hypotéka je ze své podstaty úvěr na bydlení, takže důležitým kritériem je, aby nemovitosti byly určeny pro bydlení žadatele, případně členy jeho rodiny. Pokud je žadatel bonitní a splní všechny náležitosti, může získat i více menších hypoték.
Pokud by účelem nákupu několika nemovitostí byla investice, hodil by se na to spíše podnikatelský úvěr.Otázka:
11.04.2018 - Je nevyhnutné mať v banke, ktorá mi poskytne hypotéku aj bežný účet? Alebo ju môžem splácať z účtu v inej banke?
Odpoveď:
12.04.2018 - Zpravidla to bývá povinnost. Banka si z účtu sama stahuje splátku, čímž předchází možnému zpoždění splátek. Stejně to je i u nás. Jinou otázkou je pak cena účtu – některé banky ho mají zpoplatněný, což navyšuje celkovou cenu úvěru. U nás je účet zdarma, za založení ani vedení klient nic neplatí. A bez poplatků jsou i europlatby, platební karty a další běžné bankovní služby.Otázka:
11.04.2018 - Čo si myslíte, ako dlho budú úroky na hypotékach ešte také nízke?
Odpoveď:
12.04.2018 - Předvídat pohyb úrokových sazeb je vždy ošidné, nikdo nemá věšteckou kouli, aby to dokázal přesně určit. Na tuzemském trhu zatím nedošlo ke zvyšování úrokových sazeb, jako se to děje už několik měsíců třeba v Česku. Stále se drží na rekordně nízké úrovni a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by mělo v nejbližší době dojít ke zvýšení. Pokud by přece jen ke korekci došlo, neočekáváme dramatický skokový nárůst.Otázka:
10.04.2018 - Dá sa kúpiť na hypotéku aj byt, ktorý je v katastri vedený ako nebytový priestor?
Odpoveď:
12.04.2018 - Není to standardní, ale také to dokážeme na základě individuálního řešení. A pokud by to nešlo klasickou hypotékou, tak nabízíme ještě americkou hypotéku, kterou lze financovat prakticky cokoliv.Otázka:
10.04.2018 - Ako bude vaša banka posielať potvrdenie o zaplatených úrokoch kvôli uplatneniu si daňového bonusu? Je to spoplatená služba, alebo bezplatná?
Odpoveď:
12.04.2018 - Roční potvrzení o zaplacených úrocích pro daňové účely posíláme klientům zdarma. V případě, že by někdo chtěl mimořádné potvrzení, tak to už zpoplatněné je a stojí 4 eura.Otázka:
09.04.2018 - Môžem si kúpiť 2 byty na jednu hypotéku?
Odpoveď:
12.04.2018 - Ano, to je možné. Jednou hypotékou lze financovat i více bytů, pokud budou určené pro vlastní bydlení žadatele nebo jeho rodinu.Otázka:
09.04.2018 - Mňa by zaujímalo, či je možné refinancovať hypotéku, na ktorú si chcem uplatniť daňový bonus pre mladých.
Odpoveď:
12.04.2018 - Vždy záleží na konkrétních parametrech hypotéky, žadatele i dané nemovitosti a především na dodržení podmínek, které jsou stanovené zákonem. Ale obecně to možné je.1 2 »
Ďalšie témy v poradenstve

Ako efektívne investovať a sporiť

Ing. Matej Varga, PhD., CFA
Na Vaše otázky počas marca odpovedá Ing. Matej Varga, PhD., CFA, vedúci úseku riadenia investícií štandardných a špeciálnych podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
PPSS

Vaše otázky prosím zasielajte na emailovú adresu: redakcia@banky.sk

Otázka:
28.03.2018 - Dobrý deň pán Varga, minulý mesiac som prešiel z fondu JT Bond do fondu JT Select. Zhodnotenie za mesiac marec 2018 je takmer mínus 3%. Som dlhodobý investor, fond som si vybral na dobu min. 5 rokov. Akceptujem zvýšenú mieru rizika s očakávaním vyšších ziskov. Myslíte si, že som spravil správne, že som prešiel z fondu BOND na SELECT za vášho pohľadu?
Odpoveď:
29.03.2018 - Dobrý deň, pokiaľ je váš zámer investovať na dobu 5 a viac rokov, rozhodli ste sa správne, vzhľadom na vyšší očakávaný výnos pri akceptovanej zvýšenej miere výkyvov hodnoty majetku. Zdôrazňujem však, že vytýčený investičný horizont je naozaj potrebné aj dodržať a to za každých okolností, v záujme toho, aby bola vaša investícia úspešná.Otázka:
26.03.2018 - Chcem sa opýtať, keď sa hovorí pri investovaní o tom, že je potrebné rozložiť investované peniaze do viacerých produktov, myslí sa tým rôzne produkty jednej banky, alebo je potrebné vložiť peniaze do viacerých bánk na rôzne investičné produkty? Ďakujem
Odpoveď:
27.03.2018 - Čo sa týka rozkladania investícií, ide o rozkladanie, alebo inak „diverzifikaciu“ medzi rôzne zdroje výnosu a rizika z hľadiska tried aktív. Chceme teda diverzifikovať naše investície medzi dlhopisy, akcie, reality, komodity, atd...
Aj v rámci jednotlivých tried aktív je dobré uplatňovať diverzifikáciu napríklad medzi rôzne sektory a regióny. Ako príklad uvediem to, že globálny akciový fond obsahuje vo svojom portfóliu akcie z viacerých krajín, a v rámci krajín aj z viacerých sektorov, ide teda o širokú diverzifikáciu v porovnaní s omnoho užšie zameraným fondom amerických technologických akcií – kde ide o jeden región, jeden sektor. Prečo je dobré diverzifikovať aktíva a sektory, či regióny? Z hľadiska aktív je diverzifikácia potrebná pre zníženie rizika tým, že rôzne triedy aktív reagujú odlišne na jednotlivé fázy ekonomického cyklu, resp. ekonomické prostredie. Odlišne reagujú aj sektory, ci regióny, aj keď je pochopiteľné, že v rámci jednej triedy aktív majú toho viac spoločné, ako rôzne triedy aktív navzájom.
Rozkladanie medzi banky, resp. správcov fondov, je diverzifikacia správcov, nie zdrojov výnosu a rizika. Pokiaľ správcovia kopírujú trebárs americký akciový trh, nejde o diverzifikáciu zdroja výnosu ani rizika. Je to však iná forma diverzifikácie, predovšetkým schopnosti portfólio manažérov.Otázka:
12.03.2018 - Dobrý deň
Mám otázku ohľadom sporenia a hypotéky: Mám nasporené peniaze zo stavebného sporenia ale hypotéku si chcem zobrať až o rok alebo dva. Peniaze už nie sú ničím viazane a už viac neposielam peniaze na účet sporenia.
Preto sa chcem opýtať, čí ma zmysel držať peniaze na učte stavebnej sporiteľne (PSS), prípadne kam s peniazmi? Veľmi ma tiež zaujíma či som ako bývali sporiteľ a človek, ktorý ma v sporiteľni svoje peniaze zvýhodnený oproti novým klientom?
Ďalšie poznámky k otázke: Nasporená suma 5000€. Sumu chcem v budúcnosti použiť ako základ na získanie hypotéky (vo výške cca 50tis.€). Každý mesiac, aj po odčítaní úrokov, prichádzam o malé financie za vedenie účtu, asi o 10€/rok. Nehodlám, peniaze za každú cenu investovať do fondov, resp. nejde mi o získanie vysokých úrokov z uložených peňazí. Disponujem osobným účtom v SLSP a v Unicredit banke.
Odpoveď:
20.03.2018 - Dobrý deň,
Ak máte voľné peňažné prostriedky, ktoré chcete použiť až o 1 až 2 roky, je výhodnejšie zvoliť produkt, ktorý umožní zhodnotenie vašich peňazí, než nechať ich nechať ležať na sporiacom účte. V tomto prípade môže byť dobrou voľbou investovanie do fondov. V portfóliu našich produktov sa nachádzajú aj fondy s kratším odporúčaným investičným horizontom, ktorý by Vám mohli vyhovovať. Pri investovaní do 1 roka spomeniem konzervatívnejší fond KORUNA o.p.f., vhodný pre „investorov – začiatočníkov“, pri investovaní do 2 rokov je dobrým riešením fond Konzervatívne portfólio o.p.f., ktorý by mohol byť pre vás vhodný, keďže už máte skúsenosť so sporením.
V prípade, že by ste odložili hypotéku na obdobie 3 rokov, zaujímavé by pre vás mohli byť úspešné realitné fondy – NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. alebo Office real estate fund o.p.f., prostredníctvom ktorých môžete investovať do lukratívnych projektov (obchodné centrá, polyfunkčné budovy, obytné domy, business centrá atď.), ktoré sú inak ponúkané iba inštitucionálnym klientom. Ak ste ochotný akceptovať vyššie riziko s cieľom dosiahnuť vyššie kapitálové zhodnotenie, vhodný je KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. alebo Vyvážené portfólio o.p.f.Otázka:
06.03.2018 - Veľa sa teraz píše o investovaní do kryptomien. Čo si o tom myslíte?
Odpoveď:
08.03.2018 - Kryptomeny sú novovznikajúce aktívum, ktoré si hľadá svoje miesto medzi tradičnými triedami aktív. Vstup Bitcoinu na burzu v podobe futures konktraktov je prvým krokom k širšej akceptácii kryptomien, určitá miera regulácie ďalším. Za kryptomenami je určite zaujímavá a inovatívna infraštruktúra v podobe blockchain technológie, ktorá pravdepodobne nájde širšie využitie v budúcnosti aj v iných oblastiach nášho života. Je dosť možné že súčasné kryptomeny budú neskôr nahradené novšími, a dokonalejšími kryptomenami, alebo ak chcete kryptokomoditami, ktoré odstránia nedokonalosti tých súčasných. Pokiaľ uvažujete či už zo zvedavosti, alebo pre iné dôvody o investícii do kryptomien, berte ich iba ako korenie vo vašom investičnom portfóliu, a ako iste tušíte, s korením je treba narábať pri príprave jedál opatrne a s mierou.Otázka:
06.03.2018 - Zachvíľu budem mať 50 rokov a chcem si začať odkladať peniaze na dôchodok. Moje dospelé deti ma presviedčajú na podielové fondy. Avšak mám strach aby moje peniaze niekto nespreneveril podobne ako BMG invest. Podľa čoho si mám vybrať?
Odpoveď:
08.03.2018 - Nemusíte sa obávať o bezpečnosť svojich finančných prostriedkov pri investovaní do podielových fondov.
Vaše peniaze sú spravované profesionálmi, ktorí sa pri investovaní snažia minimalizovať možné riziká a zároveň maximalizovať výnosy. Veľkou pridanou hodnotou sú práve schopnosti, odborné znalosti a profesionalita portfólio manažérov, na ktoré je vhodné sa spoľahnúť pri investovaní na svetových finančných trhoch. Aktívne riadenie investícií im dovoľuje prispôsobiť zloženie fondu aktuálnej situácií na trhu.

Samotné investovanie upravuje:
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní upravuje činnosť správcovských spoločností a správu podielových fondov. V oblasti kolektívneho investovania môžu podnikať iba správcovské spoločnosti, ktoré získali na túto činnosť licenciu. Zákon okrem iného upravuje pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika, ktoré musia správcovské spoločnosti dodržiavať pri investovaní majetku podielových fondov, čím sa sleduje obmedzenie dopadu nepriaznivého vývoja jedného cenného papiera na celý fond.

Finančné prostriedky v podielových fondoch sú okrem toho priebežne chránené nasledujúcimi kontrolami:
-Národná banka Slovenska je najvyšším kontrolným orgánom nad správcovskými spoločnosťami a vykonáva funkciu štátneho dozoru;
-Depozitár správcovskej spoločnosti a podielových fondov môže byť len banka s povolením Národnej banky Slovenska. Je jedným z viacerých stupňov ochrany investície klienta a základným kontrolným orgánom spoločnosti;
-Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Členovia tohto orgánu musia spĺňať kritériá ustanovené zákonom o kolektívnom investovaní. Schvaľujú ich akcionári spoločnosti avšak až po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska;
-Audítor je nezávislou spoločnosťou, ktorá overuje správnosť vyhotovenia účtovnej závierky správcovskej spoločnosti a podielových fondov;
-Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly.

Čo vás pri investovaní chráni ďalej?
Samostatné účtovníctvo fondu, čo znamená, že o majetku fondu vedie správcovská spoločnosť oddelené účtovníctvo, a teda záväzky správcovskej spoločnosti nemôžu byť hradené z majetku vo fonde. Celý majetok fondu je výhradne spoločným majetkom jeho podielnikov a správcovská spoločnosť ho môže použiť iba za účelom investovania v súlade so zákonom. Účtovná závierka podielového fondu, ako aj správcovskej spoločnosti, musí byť overená audítorom.Otázka:
05.03.2018 - Chcel by som si kúpiť byt, no v banke mi povedali, že celú sumu mi nepožičajú a že musím mať časť peňazí na kúpu nasporených. (Samozrejme ju nemám). Na sporiacich účtoch sú úroky nulové a rád by som dostal aspoň nejaký úrok. Vedeli by ste mi poradiť iný spôsob ako sporiaci účet? Čo by sa mi viac oplatilo? Rád by som sa dopracoval k vlastnému bývaniu do 6-7 rokov.
Odpoveď:
08.03.2018 - Pokiaľ si plánujete mesačne sporiť nasledujúcich 6-7 rokov na konkrétny cieľ – kúpu nehnuteľnosti, potom je vhodné pouvažovať nad kombináciu sporenia a investovania v podobe nášho produktu - sporenie INVESTÍCIA, kde si sami zvolíte koľko, v akom podielovom fonde, a ako presne dlho si budete sporiť. Vzhľadom na to, že ste spomenuli obdobie 6-7 rokov, je vhodné sa orientovať na vyvážené až dynamické riešenia z našej ponuky fondov – napríklad fond Vyvážené portfólio, alebo z ponuky dynamického riešenia s vyšším očakávaným výnosom, no i väčšími výkyvmi, na fond Dynamické portfólio, alebo Eurofond.Otázka:
05.03.2018 - Ja by som sa vás chcela opýtať na investičné životné poistky. Je výhodnejšie mať takúto poistku, alebo mať iba rizikovú životnú poistku a investovanie/sporenie si riešiť zvlášť?
Odpoveď:
08.03.2018 - V súčasnosti je trendom riešiť tieto produkty osobitne, to znamená poistenie iba rizika a investovanie/sporenie zvlášť. V prípade vášho záujmu o poistenie v rámci skupiny Poštovej banky sú k dispozícii produkty od Poštovej poisťovne. Čo sa týka sporenia do podielových fondov ponúka sa ako zaujímavá kombinácia sporenia a investovania v podobe nášho produktu - sporenie INVESTÍCIA, kde si sama zvolíte koľko, v akom podielovom fonde a na ako dlho si budete sporiť.Otázka:
04.03.2018 - Uvažujem o investovaní s vkladom 2000 eur. Má vaša spoločnosť odborníkov, ktorí by mi poradili aj na osobnom stretnutí? Na akú pobočku môžem prísť? Ďakujem.
Odpoveď:
08.03.2018 - Spoločnosť Prvá penzijná ponúka široké portfólio fondov, z ktorého si dokáže vybrať každý začínajúci i skúsenejší investor. S výberom vhodného fondu vám s radosťou poradia naši investiční špecialista na ktorejkoľvek pobočke po celom Slovensku. Prehľad našich produktov nájdete aj na našej webovej stránke: https://www.penzijna.sk/fondy/. Počas celého marca navyše prebieha marketingová akcia, počas ktorej môžete investovať do vybraných fondov Prvej penzijnej s 50 % zľavou zo vstupného poplatku. Stačí vyplniť kontaktný formulár a my vám zavoláme a dohodneme si stretnutie.Otázka:
03.03.2018 - Akým spôsobom by som mal investovať, ak by som o 5 rokov chcel mať 10 000 eur?
Odpoveď:
08.03.2018 - Vzhľadom na to, že ste neuviedli, akú sumu plánujete na 5 rokov zainvestovať, je ťažko posúdiť reálnosť vášho cieľa. V každom prípade, 5 rokov je stredne dlhý investičný horizont a umožňuje vám - pokiaľ dokážete znášať stredné veľké výkyvy – poohliadnuť sa po viac rizikových riešeniach s vyšším výnosom. Za uváženie stojí fond Vyvážené portfólio, ktorý obsahuje okrem akcií, dlhopisov aj komodity a realitné investície a zároveň aktívne mení ich pomer vo svojom portfóliu, prípadne ak dokážete tolerovať aj vyššie výkyvy, máte skúsenosti s investovaním do akciových a dynamicky orientovaných zmiešaných fondov, potom je tu pre vás možnosť zainvestovať do Dynamického portfólia (dynamická verzia stratégie podobnej Vyváženému portfóliu), či prípadne Eurofond orientovaný na európske akciové tituly.Otázka:
03.03.2018 - Mám 22 rokov, robím už 2 roky. Starší kolegovia spomínali druhý pilier. Môžem ho mať aj ja? Urobím dobre?
Odpoveď:
08.03.2018 - Starobné dôchodkové sporenie je dlhodobé a viac ako pri iných finančných produktoch platí, že čas sú peniaze. V tomto prípade teda platí, čím skôr tým lepšie. Jednopilierový systém môže dobre fungovať iba vtedy, ak je pracujúcich oveľa viac ako dôchodcov, a toto už o pár rokov platiť nebude. Demografický vývoj je neúprosný a sporenie na dôchodok sa stáva nevyhnutnosťou.
II. pilier vám dáva možnosť zmeniť povinné odvody na svoje úspory. Povinné odvody predstavujú 18 %, z nich 4,5 % sa odvádza na váš osobný dôchodkový účet v DSS a 13,5 % z povinných odvodov sa odvádza do sociálnej poisťovne. Odkladáte si tak časť povinných odvodov na osobnom dôchodkovom účte, čím získate možnosť poberať dôchodok z 2 zdrojov jednoducho a bez námahy. Ak si chcete na svoj dôchdok sporiť ešte viac, môžete využiť aj možnosť sporenia formou dobrovoľných príspevkov.
Vstúpiť do II. dôchodkového piliera môžete aj z pohodlia domova. Zmluvu vyplníte jednoducho, prostredníctvom online formulára.1 2 »
Ďalšie témy v poradenstve

Ako efektívne sporiť a investovať

Mgr. Jaroslav Pilát
Na Vaše otázky odpovedá Jaroslav Pilát, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY.

PPSS

 
Otázka:
07.06.2017 - Myslíte, že ešte niekedy budú termínované vklady opäť zárobkové? Čo je teraz, keď nezarábajú, dobrou alternatívou?
Odpoveď:
12.06.2017 - Záleží na od situácie na trhoch, aktuálne v časoch nízkych úrokových sadzieb sú úroky na termínovaných vkladoch skoro nulové. Dobrou alternatívou sú kombinované vklady, kde časť peňazí máte uložených na termínovanom účte a časť je investovaná do podielových fondov. Veľmi zaujímavou voľbou v dnešnej dobe je aj investovanie do realitných fondov.Otázka:
05.06.2017 - Dobrý deň, chcem mojim vnúčatám sporiť tak po 20 eur mesačne každému. Mám im založiť vkladnú knižku? Alebo niečo iné?
Odpoveď:
12.06.2017 - Predpokladám, že im idete sporiť na dlhšiu dobu, minimálne 5 rokov. Pri dnešnej situácii nízkych úrokových sadzieb by som volil dynamickejšie riešenia ako je vkladná knižka. Ak máte záujem, pozrite si možnosti investovania na dlhšiu dobu do podielových fondov.Otázka:
04.06.2017 - Dobrý deň, chcem nejako zmysluplne uložiť alebo investovať svoje našetrené peniaze. Nechcem dať všetko do fondov. Kam by ste mi odporučili ich vložiť a v akých pomeroch? Ďakujem.
Odpoveď:
09.06.2017 - Ak nechcete mať všetky peniaze vo fondoch, využite kombinované produkty, kde časť peňazí je uložená na termínovanom vklade a časť investovaná do podielových fondov.

Aktuálne do konca augusta ponúkame pre klientov produkt Užitočný vklad, ktorý spája úrokovú sadzbu až 1 % p.a. na termínovanom vklade s investovaním v podielovom fonde Kapitálový fond o.p.f. s potenciálom vyššieho výnosu. Investovaná suma je rozdelená na dve časti v pomere 30 % TERMÍNOVANÝ VKLAD a 70 % KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.Otázka:
01.06.2017 - Čo je pre bežného človeka výhodnejšie, našetriť si určitú sumu a tú zainvestovať do nejakého podielového fondu, alebo priebežne do toho fondu investovať malé sumy? Pýtam sa jednak kvôli poplatkom, či nie sú pri priebežnom investovaní vyššie. A tiež by som chcel vedieť, že ak človek investujem postupne, nemá potom taký prehľad, koľko podielov za koľko nakúpil - ako si potom zhodnotí výnosnosť investície?
Odpoveď:
05.06.2017 - Je ťažko povedať čo je výhodnejšie, poplatkovo je to skoro identické. Rozdiel je v tom, že pri sporení platíte zriaďovací poplatok na začiatku z cieľovej sumy sporenia a pri investovaní vstupný poplatok z výšky investície. Pri investovaní vkladáte väčšiu sumu naraz, pri sporení pravidelne menšiu sumu mesačne. Výhodou sporenia je priemerovanie ceny, keďže nakupujete podielové listy každý mesiac vždy za inú cenu. Po každom vklade klientovi posielame konfirmačný list, kde má uvedenú informáciu koľko podielov nakúpil. Výšku sporenia si taktiež klienti vedia pozrieť na karte podielnika.Otázka:
28.05.2017 - Dobrý deň. Je lepšie sporiť si v treťom pilieri alebo investovať do podielových fondov?
Odpoveď:
31.05.2017 - Ide o dva odlišné produkty. III. pilier je kombinácia sporenia zamestnanca a zamestnávateľa za účelom dofinancovania dôchodku, zatiaľ čo sporenie do podielových fondov predstavuje formu sporenia, ktorá je postavená na individuálnej báze. Sporenie do podielových fondov nepodlieha zo strany štátu daňovej bonifikácii, na druhej strane však poskytuje klientovi väčšiu flexibilitu pri nakladaní s nasporenou sumou.Otázka:
25.05.2017 - Čítal som, že je dobré mať časť peňazí uložených v zlate. Čo si o tom myslíte? Aké sú výhody, prípadne nevýhody? Ďakujem.
Odpoveď:
29.05.2017 - O zlate je pravda, že slúži v ľudských mysliach ako uchovávateľ hodnoty poslednej inštancie, teda, keď všetko ostatné stratí, vrátime sa k zlatu. Je tiež pravdou, že má nízku koreláciu s aktívami ako sú akcie, či niektoré iné komodity, avšak z dlhodobého hľadiska nemá výnos, neprináša pravidelnú dividendu a s jeho držaním sú spojené náklady na úschovu. Zlato má teda väčší zmysel nakúpiť, pokiaľ investor predpokladá, že sa blíži kríza, alebo prichádza niečo ako hyperinflácia, prípadne, že americký dolár bude výraznejšie oslabovať. Ak by sme sa bavili o nepriamej investícii do zlata, tak tento titul sa nachádza v podielových fondoch, čím je klient účastný aj výhod investovania práve do zlata.Otázka:
23.05.2017 - Chcem si mesačne odkladať 60-70 eur. Mám celú túto sumu investovať do jedného produktu, alebo ich mám rozdeliť - niečo na sporenie, niečo do fondov, prípadne ešte niekde inde? Vďaka za odpoveď.
Odpoveď:
26.05.2017 - Ideálne je sumu si rozložiť do viacerých fondov. V rámci dobrého nastavenia je dobré, ak si vytvárate rezervu z krátkodobého/strednodobého/dlhodobého hľadiska. Pomer je na Vás podľa toho, čo v najbližších rokoch plánujete, odporúča sa ale minimálne odkladať 20% z dlhodobého hľadiska a vytvárať tak dlhodobú rezervu. Prípadne si pozrite sporenia Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti, kde si viete vybrať rôzne stratégie.Otázka:
22.05.2017 - Kedy je najvhodnejšie začať s investovaním? Je to vhodné aj pre úplného laika?
Odpoveď:
26.05.2017 - Investovaním môžete začať v momente ako máte voľné peňažné prostriedky, prípadne viete si mesačne časť výplaty odkladať. Na začiatku by som odporučil začať si mesačne sporiť určitú čiastku a tak si vyskúšať čo je to investovanie.Otázka:
21.05.2017 - Dobrý deň, aké riziko mi hrozí pri investíciách do podielových fondov? Nie je lepšie dávať peniaze na termínovaný účet?
Odpoveď:
24.05.2017 - S investovaním do podielových fondov je spojené riziko poklesu, preto je veľmi dôležité vedieť ako zvládate prípadný dočasný pokles a na základe toho sa rozhodnúť akú stratégiu investovania zvoliť. V zásade platí čím vyšší potenciálny výnos, tým vyššie riziko a samozrejme aj opačne čím je riziko nižšie tým je aj očakávaný výnos nižší. Pri investovaní je ešte veľmi dôležité dodržiavať minimálny odporúčaný investičný horizont konkrétneho fondu.Otázka:
19.05.2017 - Keď chcem svoje peniaze späť, ako rýchlo ich viem vybrať, ak sú zainvestované v podielových fondoch? Ďakujem.
Odpoveď:
23.05.2017 - Proces redemácie (vyplatenie) podielových listov je na dennej báze. V praxi to znamená, že peňažné prostriedky by ste na druhý pracovný deň po podaní žiadosti mali mať pripísané na svojom bežnom účte.1 2 »
Ďalšie témy v poradenstve

Bankový účet, či balík služieb? Vyberte si ten správny pre vás.

Zuzana Ďuďáková
Na vaše otázky až do 18.2.2018 odpovedá Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank.

UniCredit bank
Otázka:
14.02.2018 - Platím mesačne niekoľko pravidelných platieb (spp, zse,...) oplatí sa mi zriaďovať na tieto platby inkaso alebo radšej trvalý príkaz? Aký je v tom rozdiel? Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď:
20.02.2018 - Platenie Trvalým príkazom je výhodné použiť vtedy, ak má klient platiť tomu istému príjemcovi v pravidelných intervaloch takú sumu platby, ktorá je vopred pevne určená a nemení sa. Výhodou platenia trvalým príkazom je fakt, že ak v deň splatnosti trvalého príkazu nie je na účte klienta dostatok prostriedkov, naša banka sa pokúša trvalý príkaz vykonať ešte 3 nasledujúce pracovné dni po dni splatnosti.

Ak ide o pravidelné platby pre toho istého príjemcu s premenlivou sumou, vhodné je práve inkaso.
Platenie SEPA inkasom je pre klientov výhodné najmä vtedy, ak sa jedná o pravidelne sa opakujúce platby, pričom suma platby nie je platiteľovi vopred známa (napr. poplatky za služby mobilných operátorov). Maximálne povolenú výšku SEPA inkasa si určí platiteľ nastavením limitu sumy SEPA inkasa v súhlase so SEPA inkasom. Banka chráni účty klientov pred neoprávnenými inkasami tak, že všetky inkasá, ktoré nezodpovedajú podmienkam nastaveným v súhlasoch so SEPA inkasom odmietne. Pozor, zúčtovanie inkasa banka nemôže opakovať, preto platiteľ musí mať na svojom účte dostatok peňazí večer pred dňom splatnosti inkasa.Otázka:
10.02.2018 - Môžu U konto využívať aj dôchodcovia, alebo máte pre dôchodcov iný typ účtu?
Odpoveď:
20.02.2018 - Ukonto je veľmi populárne aj pre dôchodcov. Je to komplexný účet, ktorý  je bezplatný pri zasielaní si 400 eur na účet každý mesiac .  Je s výbermi zo všetkých bankomatov doma i v zahraničí bezplatne.Otázka:
06.02.2018 - Máte k účtu možnosť vytvoriť si bezplatne sporiaci účet?
Odpoveď:
07.02.2018 - K Ukontu banka zriaďuje bezplatne na požiadanie sporiaci účet.Otázka:
05.02.2018 - Bolo by možné, aby mi kreditná karta zostala, ak by som si zrušila účet?
Odpoveď:
07.02.2018 - Kreditná karta je druh spotrebného úveru a je nezávislá od účtu. Je možné obstarať si ju samostatne.Otázka:
03.02.2018 - Ak si chcem zrušiť účet, musím prísť na pobočku osobne?
Odpoveď:
07.02.2018 - Zrušiť účet je možné osobne na pobočke alebo zaslaním písomnej požiadavky s úradne overeným podpisom majiteľa účtu.
V prípade presunu účtu z jednej banky do druhej nie je potrebné kontaktovať starú banku, ak tam klient nemá iné produkty a služby, ako platobný účet s platobnými službami. Stačí ak klient príde do novej banky. Nová banka otvorí klientovi nový platobný účet a klient podpíše žiadosť o presun účtu. Ak má klient pri sebe aj výpis z účtu zo starej banky, nová banka pripraví a pošle informácie o novom účte aj všetkým inkasantom alebo platiteľom pravidelných platieb.
Presúva sa len účet a platobné služby (trvalé príkazy, súhlasy s inkasom a príkazy na úhradu/inkaso s budúcou valutou), automaticky sa zruší aj platobná karta a elektronické bankovníctvo. V prípade ostatných produktov a službe je potrebné , aby ich klient zrušil osobne. a služby si klient v starej banke zruší sám.
Stará a nová banka po podpise žiadosti s klientom spolu komunikujú, stará banka oznámi novej banke detaily platobných služieb, ktoré tam klient má.Otázka:
02.02.2018 - Ponúka vaša banka detský účet zadarmo?
Odpoveď:
07.02.2018 - Pre deti do 15 rokov máme detské konto s vedenie účtu bez mesačného poplatku a zvýhodneným úročením na bežnom účte s debetnou kartou s mesačným limitom do 200 Eur. Všetky výbery z bankomatov UniCredit Bank v SR a zahraničí sú bez poplatku. Účet je pod úplnou kontrolou zákonným zástupcom – možnosť nastavenia limitu pri výbere hotovosti z bankomatu. Taktiež všetky POS platby sú bezplatné.

Pre študentov od 15 rokov by sme odporučili U Konto. Ide o účet s bezplatnými výbermi so všetkých bankomatov doma i vo svete zadarmo. Zadarmo, bez akejkoľvek podmienky, ho majú všetci mladí ľudia do dovŕšenia veku 27 rokov.Otázka:
28.01.2018 - Koľko sporiacich účtov si môžem otvoriť k bežnému účtu?
Odpoveď:
07.02.2018 - K účtu U konto je možné bezplatne si zriadiť jeden sporiaci účet.Otázka:
28.01.2018 - Založil som si účet v UniCredit banke pred pár rokmi, keď ste mali kampaň, že 10 rokov bude Ukonto zadarmo, ak mi bude chodiť výplata aspoň 400 eur mesačne. Dodržíte tých 10 rokov a nepridáte žiadne iné podmienky? Páči sa mi, že teraz mám U konto zdarma.
Odpoveď:
07.02.2018 - U konto je naozaj veľmi vyhľadávaný a obľúbený produkt práve preto, že pri splnení jednoduchej podmienky zasielať naň pravidelne mesačne minimálne 400 Eur je úplne zdarma a výbermi z akýchkoľvek bankomatov doma i po celom svete bezplatne. Garancia týchto podmienok je na 10 rokov, tak si ho spokojne užívajte.Otázka:
27.01.2018 - Chcem sa opýtať, ak by som chcel pre manželku vybaviť platobnú kartu k môjmu účtu, je to možné? Ďakujem.
Odpoveď:
31.01.2018 - V takomto prípade je najlepším riešením zvoliť U konto Tandem, kde má každý svoj účet a svoju kartu. Je to tak, že podmienku pre bezplatné vedenie účtu môžete plniť v dvojici. V rámci U konta TANDEM získate dva úplne samostatné, od seba nezávislé účty s vlastnými platobnými kartami a s možnosťou ovládať svoj účet cez Online Banking či Smart Banking. Presne to znamená, že založíte konto sebe aj manželke, posielate na jeden alebo oba účty v súčte 400 eur mesačne a obaja máte bezplatné U konto aj všetky výhody k nemu.Otázka:
25.01.2018 - V UniCredit banke mám účet. Prišiel mi poštou oznam, že na pobočke mám pripravenú novú platobnú kartu (stará karta mi expirovala). Tak som sa vybrala na do pobočky, kde mi oznámili, že moja karta tam nie je a že zvyčajne im karty chodia až koncom mesiaca. Prečo mi aj oznam nepošlete koncom mesiaca, keď už karta je na 100% na pobočke? Bývam na dedine a najbližšia pobočka je v meste, do ktorého som musela cestovať dvakrát.
Odpoveď:
31.01.2018 - Banka informuje klienta 2 mesiace pred koncom platnosti karty a klientovi je zasielané oznámenie o obnove karty s informáciou, v ktorom mesiaci a kam bude karta doručená a v prípade, že klient nesúhlasí, môže daný spôsob doručenia zmeniť. Požiadavky na výrobu obnovených kariet sa zasielajú prvých cca 5 pracovných dní v mesiaci, potom je 7 pracovných dní na ich doručenie. Takže karty by mali na pobočku doraziť vždy v druhej polovici mesiaca. Pri kreditných kartách v oznámeniach o obnove banka uvádza, že si klienti môžu kartu prevziať na pobočke po 20. dni v mesiaci. Na základe Vášho podnetu sa detailne pozrieme na celý proces.1 2 »
Ďalšie témy v poradenstve

Keď si potrebujete požičať... (všetko o úveroch a pôžičkách)

Melinda Burdanová
Na vaše otázky až do 3.decembra 2017 odpovedá Melinda Burdanová, riaditeľka odboru retailových produktov v Poštovej banke.

PABK
 
Otázka:
01.12.2017 - Akú najvyššiu pôžičku mi vaša banka môže dať, keď ju chcem splatiť do pol roka? Aké moje záväzky pri posudzovaní beriete do úvahy?
Odpoveď:
04.12.2017 - Výška pôžičky závisí od Vášho príjmu a záväzkov, ktoré máte, tzn. Či máte iné úvery. V Poštovej banke je napr. min. splatnosť úveru 12 mesiacov. Pre príklad, ak by Váš čistý príjem bol 500 eur bez akýchkoľvek záväzkov, tak Vám vieme poskytnúť úver vo výške 3360 eur so splatnosťou na 1 rok.  Pre krátkodobé preklenutie finančných potrieb klienta je možné požiadať o povolené prečerpanie na bežnom účte.Otázka:
28.11.2017 - Chcem si zobrať hypotéku a ako spoludlžníka chcem môjho otca. Hypotéku plánujem splácať 25 rokov. Avšak môj otec odíde do dôchodku približne za 5 rokov. Môže byť teda spoludlžníkom?
Odpoveď:
01.12.2017 - Podmienku veku by mali splniť všetci účastníci úverového vzťahu, teda aj spoludlžníci, keďže ich príjem vstupuje do hodnotenia na poskytnutie úveru. Spravidla je vekový strop pri dosplácaní úverov na bývanie stanovený na 65 rokov, môže sa teda stať, že banka skráti lehotu splatnosti tak, aby bola táto podmienka splnená. Nie je to však pravidlo a preto by bolo lepšie zájsť na pobočku a osobne sa poradiť a posúdiť Vašu situáciu.Otázka:
25.11.2017 - Mám viacero dlhov, ktoré sa mi nedarí splácať. Hrozia mi, že mi zoberie exekútor dom. Poraďte mi, mám splácať len jeden dlh a na ostatné kašlať, alebo každému mám platiť potroche.
Odpoveď:
01.12.2017 - Určite by som odporučila kontaktovať všetky inštitúcie, v ktorých máte úvery a dohodnúť sa s nimi na úprave splátkového kalendára.. V každom prípade je potrebné s nimi komunikovať, aby videli, že máte záujem o riešenie Vašej situácie. Čiže lepšia cesta je upraviť splátky ako neplatiť.Otázka:
22.11.2017 - Dobrý deň, tento rok som splatil úver v ČSOB, mal som v 2016 ale odklad splátok, lebo som menil zamestnanie. Ako dlho táto info bude v registri? Mám šancu získať aj napriek tomu hypotéku?
Odpoveď:
24.11.2017 - Údaje o poskytovaných úveroch a priebehu ich splácania sa v bankovom registri uchovávajú po celú dobu trvania úverového vzťahu s bankou a ďalších päť rokov po ukončení tohto zmluvného vzťahu. Až po uplynutí tejto doby sú informácie z registra vymazané. Odklad splátok ako dôležitý údaj by mal byť evidovaný v úverovom registri a táto informácia je dostupná aj pre iné banky. Do posudzovania schvaľovania úverov v prípade, ak má alebo v minulosti klient mal nastavený odklad splátok vstupuje viacero faktorov, okrem iného aj to, aká doba od skončenia odkladu uplynula a aké bolo klientovo splácanie pred odkladom ako aj po ukončení odkladu splátok. So všetkými týmito informáciami banky ďalej pracujú a individuálne ich posudzujú za účelom zistenia bonity klienta. Vo všeobecnosti sa dá skonštatovať, že odklad splátok môže klientovi istým spôsobom sťažiť získanie úverového produktu, preto klientom odporúčame čo najskôr začať úver riadne splácať a až následne sa pokúsiť podať žiadosť o úver. Klientovi môže tiež pomôcť, ak si prizve do úverového vzťahu bonitného spoludlžníka – t.j. osobu, ktorá korektne svoje záväzky spláca a ktorá môže do zmluvného vzťahu priniesť dôveru.Otázka:
20.11.2017 - V novinách som videla inzerát, že nejaká firma ponúka pôžičky aj ženám na materskej a dôchodcom. Ja som na materskej a v banke mi pôžičku nedali. Ako je to možné?
Odpoveď:
24.11.2017 - Banka zohľadňuje pri poskytovaní úverov množstvo faktorov, napr. výšku príjmu klienta, jeho úverovú zaťaženosť, vyživovacie povinnosti, ďalšie záväzky a mnoho iných faktorov, ktoré môžu ovplyvniť klientovu schopnosť splácať úver aj v budúcnosti. Je však pravdou, že pre ženy na materskej dovolenke nemusia byť úvery vždy dostupné, všetko záleží od úverovej politiky konkrétnej inštitúcie. Určite pomôže, ak má žena popri materskej aj iný príjem, napr. príjem zo živnosti, v takom prípade je vybavenie úveru jednoduchšie. Je však možné požiadať o úver spolu s bonitným spolužiadateľom alebo ručiteľom a tým tiež zvýšiť svoju šancu na získanie úveru.Otázka:
19.11.2017 - Že vraj banky od nového roka budú prísnejšie hodnotiť ľudí, keď si budú chcieť zobrať pôžičku. O aké sprísnenie sa jedná?
Odpoveď:
24.11.2017 - Od januára 2018 vstupujú do platnosti nové legislatívne pravidlá poskytovania spotrebiteľských úverov, ktoré so sebou prinášajú viaceré zmeny. Asi najvýznamnejšou z nich je skutočnosť, že finančné domy budú povinné dbať na to, aby spotrebiteľovi po odrátaní výdavkov z čistého príjmu zostala k dispozícii tzv. povinná rezerva. Tieto pravidlá môžu pre niektorú skupinu klientov (najmä pre nízkopríjmových ľudí alebo tých, ktorí sú významnejšie zadlžení) znamenať sprísnenie podmienok pre poskytnutie úveru. Sprísňovanie podmienok poskytovania úverov by však na druhej strane malo zabezpečiť vyvážené a prijateľné zadlžovanie domácností.Otázka:
18.11.2017 - Je šanca, že mi banka, v ktorej mám účet aj kreditku, dá lepšiu sadzbu na úver ako komunikujú na svojom webe?
Odpoveď:
24.11.2017 - Vo všeobecnosti sa dá skonštatovať, že v prípade, ak má klient v danej banke zriadený osobný účet, ktorý využíva, tieto skutočnosti mu môžu pomôcť k tomu, aby získal výhodnejšie podmienky v porovnaní s podmienkami, ktoré by získal, ak by bol pre banku úplne nový klient. Navyše, niektoré banky priamo komunikujú možnosť získania zľavy z úrokovej sadzby za aktívne využívanie účtu alebo poistenie úveru. Všetko však závisí od internej cenovej politiky konkrétnej banky.Otázka:
17.11.2017 - Dobrý deň, koľko sa vo vašej banke platí poplatok za poskytnutie úveru? Ďakujem
Odpoveď:
20.11.2017 - Poštová banka v súčasnosti poskytuje spotrebiteľské úvery ako aj úvery na bývanie bez poplatku za poskytnutie.Otázka:
14.11.2017 - Chcem si požičať 20.000 eur, ako najrýchlejšie to môžem potom splatiť? Musím splácať celú dobu, ktorú si s bankou dohodnem, alebo to môžem jednorazovo splatiť v máji 2018? Ďakujem.
Odpoveď:
17.11.2017 - Klient má právo spotrebiteľský úver kedykoľvek predčasne splatiť, a to buď v plnej výške alebo čiastočne (vtedy hovoríme o tzv. mimoriadne splátke). Poštová banka umožňuje klientom využiť tieto možnosti bez poplatkov, čo však neponúkajú všetky banky.  Maximálna výška poplatku za predčasné splatenie, ktorú si banky môžu nárokovať, je limitovaná zákonom - a to maximálne vo výške 1% z predčasne splatenej sumy úveru. Ak však výška predčasne splácaného úveru alebo jeho časti nepresahuje 10 000 € za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, predčasné splatenie musí byť bez poplatku. Klientovi, ktorý plánuje úver predčasne splatiť pred dohodnutou lehotou splatnosti odporúčame vopred sa informovať o výške tohto poplatku a podľa toho si vybrať takú banku, ktorá tento poplatok neuplatňuje.Otázka:
12.11.2017 - Dá sa refinancovať bankovou pôžičkou aj nákup na splátky?
Odpoveď:
17.11.2017 - Poštová banka ponúka svojim klientom spotrebiteľský úver s názvom lepšia splátka, ktorý je prednostne určený na konsolidáciu iných úverových produktov. Klient ním môže skonsolidovať bankové a nebankové pôžičky vrátane splátkového predaja, kreditné karty alebo debety na osobných účtoch (tzv. povolené prečerpania). Okrem toho si v prípade záujmu môže klient vziať aj „peniaze navyše“ a použiť ich na čokoľvek.1 2 »
Ďalšie témy v poradenstve
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »