Čo robiť, keď vám banka neschváli hypotéku

Autor: Viera Schleifová – hypotekárny špecialista Hypo Consulting s.r.o.
05.11.2019 (10:25)

Predstavte si situáciu – rozhodnete sa podať v banke žiadosť o hypotéku a dozviete sa verdikt: ZAMIETNUTÉ. Čo robiť v takej situácii?

Je to problém a jeho príčinám a možným riešeniam sa budeme venovať v tomto článku. K rôznym scénarom zamietnutia vašej žiadosti o hypotéku dochádza väčšinou vtedy, ak ste ešte nikdy hypotéku nevybavovali, takže nemáte skúsenosti a chodíte po bankách sami. Ďalšími dôvodmi býva nedostatočný alebo neoveriteľný príjem, prípadne negatívne záznamy v úverovom registri. Veľa z týchto problémov je riešiteľných.

Dôvody na zamietnutie hypotéky a ako sa im vyhnúť

Dôvod zamietnutia: nedostatočný príjem

Ak máte nedostatočné príjmy na získanie potrebnej výšky hypotéky, či už z dôvodu nízkej mzdy alebo nízkych príjmov z podnikania, je namieste uvažovať o takej výške hypotéky, ktorú Vám banka je ochotná poskytnúť. Alebo si nájsť taký zdroj príjmov, ktorý Vám dostatočnú výšku úveru zabezpečí, prípadne nastaviť si príjmy z podnikania na potrebnú úroveň.

Dôvod zamietnutia: negatívny záznam v úverovom registri

Ak ste v minulosti splácali svoje záväzky nepravidelne alebo meškali so splátkami, toto môže byť pri schvaľovaní hypotéky problém. Banky schvaľujú žiadateľom hypotéky podľa vlastných kritérií, ktoré sú v každej banke trochu odlišné. Tiež záleží od toho, z akého dôvodu ste sa do omeškania so splácaním svojich úverov dostali. Niekedy negatívne záznamy v úverovom registri ani nemusia závisieť od vás. Treba ale vedieť, ako k nim došlo. Hypotekárni špecialisti vám vedia poradiť, ako sa vyhnúť zamietnutiu žiadosti o hypotéku v mnohých prípadoch existencie negatívnych záznamov v úverovom registri.

Dôvod zamietnutia: krátke trvanie pracovného pomeru

Ak vám banka zamietla hypotéku z dôvodu krátkeho trvania pracovného pomeru, prípadne z dôvodu nemožnosti jeho overenia, odborník na hypotéky vám vie pomôcť. Prípadne ak hypotéku potrebujete rýchlo, vie vám navrhnúť riešenia, ktoré nebudú pri schvaľovaní hypotéky problémom. Vo väčšine prípadov totiž banky vedia poskytnúť hypotéku klientom, ktorých pracovný pomer trvá minimálne 6 mesiacov. Dá sa však vybaviť už aj po 3 mesiacoch trvania vášho zamestnania.

Dôvod zamietnutia: pracovný pomer na dobu určitú alebo plánovaná zmena zamestnania

Často sa stáva, že klienti potrebujú hypotéku vyriešiť čo najskôr, ale ich pracovný pomer je uzatvorený na dobu určitú a zároveň táto doba aj čoskoro uplynie. Prípadne viete, že v krátkej dobe chcete zmeniť svojho zamestnávateľa. Banka nedá hypotéku žiadateľom, ktorí by mali ostať bez dostatočného zdroja príjmov. Hypotekárni špecialisti vedia nájsť riešenia aj v takýchto prípadoch.

Dôvod zamietnutia: vhodné zabezpečenie

Dôvodom zamietnutia žiadosti o hypotéku môže byť aj nevhodná nehnuteľnosť, ktorú chcú klienti v prospech banky založiť. Pri domoch sú časté problémy s nevysporiadanými pozemkami alebo rôznymi vecnými bremenami, prípadne nezapísanými stavbami alebo nesprávne zameranými nehnuteľnosťami na nich. Preto je dobré vopred vedieť, aké typy nehnuteľností banky ako predmet zabezpečenia neakceptujú a neskúseným žiadateľom potom žiadosti o hypotéku zamietajú.

Neschválili vám hypotéku? Čo ďalej?

Máte niekoľko možností. Môžete to vzdať a hypotéku zatiaľ neriešiť. Alebo ísť do inej banky a požiadať o hypotéku v nej. Ďalšou možnosťou je snažiť sa dozvedieť, prečo vlastne bola vaša hypotéka zamietnutá. A potom to skúsiť v tretej, štvrtej a ďalšej banke. Jednou z posledných možností je počkať niekoľko mesiacov až rokov, no táto možnosť vašu momentálnu situáciu nevyrieši.

Pomôcť dokáže hypotekárny špecialista

Aj keď konečné slovo pri schvaľovaní hypotéky má vždy banka, hypotekárny špecialista vám už priebežne vie dať informácie o tom, akú máte šancu na úspech. Je však dôležité, aby ste k k nemu boli úprimní a poskytli mu všetky potrebné informácie. Poradí vám najmä:
  • ohľadne výšky úveru vzhľadom k vašim príjmom a záväzkom,
  • ak treba, vybaví vám vhodného znalca na vypracovanie znaleckého posudku,
  • upozorní vás na možné komplikácie pri výbere vhodnej nehnuteľnosti pri jej kúpe resp. pri výstavbe domu
  • ak treba, nakontaktuje vás na realitného makléra
  • ak ste mali v minulosti problémy pri splácaní iných úverov, odporučí vás na úverový register a poradí vám, čo robiť, aby vaša hypotéka nebola zamietnutá.

Odporúčania

Ak plánujete požiadať o hypotéku, vyvarujte sa zamietnutým žiadostiam. Banky sa pri opätovných žiadostiach pozerajú na zamietnuté žiadosti, ktoré vidia v úverovom registri, s nevôľou. Pretože nevedia, z akého dôvodu k zamietnutiu žiadostí v iných bankách došlo. A čím ich bolo viac, tým pre vás ako žiadateľov, horšie. Kvalitný hypotekárny špecialista vám ušetrí čas a zvýši vašu šancu na úspešné schválenie hypotéky.
 
Zdroj: Hypo Consulting – hypotekárne centrum, Foto: redakcia