Hypotéka pre živnostíkov - reálny prípad klienta

Autor: Viera Schleifová – hypotekárny špecialista Hypo Consulting s.r.o.
11.11.2019 (12:00)

Vyriešenie najvýhodnejšej hypotéky pre tých, ktorí majú príjem zo zamestnania, je väčšinou bezproblémové. Situácia so žiadateľmi, ktorí majú príjem z podnikania, je však oveľa zložitejšia.

Štandardné posudzovanie príjmov živnostníkov zo strany bánk je také, že ich príjmom je základ dane po odpočítaní dane z daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie vydelený 12 mesiacmi.

Možnosti získania hypotéky pre SZČO inými spôsobmi

Niektorí podnikatelia – fyzické osoby svoje príjmy a daňové priznania optimalizujú, pretože chcú platiť čo najnižšie dane a odvody. Banky preto umožňujú živnostníkom získať hypotéku aj vďaka iným spôsobom posudzovania príjmov. Tieto spôsoby ale zužujú okruh žiadateľov, ktorým sa naozaj hypotéku aj podarí získať.

Schválenie hypotéky na základe obratov

Takmer všetky banky okrem štandardného posudzovania príjmov formou akceptácie základu dane po odpočítaní daňovej povinnosti, vedia akceptovať aj určité % z obratu, ktorý je uvedený tiež v daňovom priznaní živnostníka. Väčšinou sa jedná o sumu 10 až 30% z ročného obratu vydeleného počtom mesiacov v roku, čiže 12, ktorá je počítaná ako mesačný čistý príjem živnostníka. Pokiaľ ide o malú firmu, ktorá má aj nižšie obraty, v mnohých prípadoch živnostníkom nevyjde príjem dostatočný na splácanie hypotéky na kúpu bytu či stavbu domu. Hypotéka pre živnostníkov s vyššími obratmi majú už celkom slušné možnosti.

Vybrané skupiny živnostníkov

Z radov živnostníkov sú na tom najlepšie tí, ktorí majú stabilné a garantované príjmy. Väčšinou ide o služby IT, umelcov alebo športovcov, ktorí pracujú na základe takých zmlúv, ktoré im dané príjmy garantujú. Prípadne podnikatelia vykonávajúci také povolania, ktoré sú predpokladom členstva v komorách, napr. lekári, advokáti, projektanti a pod. Týmto klientom, živnostníkom, vedia banky akceptovať ich obraty z daňového priznania za určitých podmienok až do výšky 60%.

Reálny prípad klienta – hypotéka pre živnostníka vykonávajúceho služby v oblasti IT

Úspešne sme s hypotékou pomohli klientovi, ktorý podniká v oblasti IT. Tento klient, mladý ženatý muž, si chcel kúpiť skolaudovaný rodinný dom v hodnote 180.000 eur. Keďže nebol zamestnaný a jeho manželka bola v tom čase na rodičovskej dovolenke, obával sa, či dostane z banky hypotéku. Keďže mal optimalizované daňové priznanie za účelom úspory na daniach a odvodoch, nebolo ľahké nájsť mu vhodnú banku.

Klient mal ročný obrat 36.000 eur a spoločnosť, s ktorou mal uzatvorenú zmluvu o výkone služieb, mu zmluvne mesačne garantovala príjem 3.000 eur. Navyše táto suma mu chodila pravidelne na účet a žiadne ďalšie úvery klient nemal. Na hypotéku vo výške 180.000 eur boli klientovi treba naozaj vysoké príjmy. Našli sme mu banku, ktorá akceptovala 60% z jeho obratov, keďže jeho príjmy boli jeho odberateľom služieb garantované. Z mesačného vypočítaného príjmu 1.800 eur a príjmu jeho manželky vo výške 230 Eur mu hypotéka "vyšla" a bola úspešne schválená.

Skúsený hypotekárny špecialista vie pomôcť klientom aj v prípadoch, ktoré sú na prvý pohľad neriešiteľné.
 
Zdroj: Hypo Consulting – hypotekárne centrum, Foto: redakcia