Hospodárenie bánk v 2018. Boli v zisku či v strate?

Autor: redakcia
06.05.2019 (10:00)

Väčšina bánk dokázala vlani vykryť pokles úrokových príjmov vyššími príjmami z poplatkov či aktívnejším požičiavaním.Bankám na Slovensku sa v minulom roku opäť darilo napriek pretrvávajúcim nízkym úrokom a konkurenčnému boju o klienta. Zisk bankového sektora ku koncu roka 2018 medziročne mierne stúpol o 4,7% na 640 miliónov eur.

Finančné domy si nízke úroky vykompenzovali tým, že viac požičiavali. Objem úverov stúpol o 8,6%, ale na úrokoch veľa nezarobili, keďže tie stále klesali. Čisté úrokové výnosy preto stúpli len o 3,7%, zato výnosy z poplatkov stúpli skoro o 12%. Niektorým bankám, ale ani táto stratégia nepomohla a zisky im klesali.

Bankám navyše klesali dosť výrazne (o 21,7%) výnosy z poplatkov, ktoré uhrádzajú klienti z úverových operácií a platobného styku. „Čisté výnosy z finančných operácií dokonca klesli o 71 %", upozorňuje Slovenská banková asociácia (SBA).

Banky sa vo svojich výsledkoch sťažujú najmä na vysokú úrokovú konkurenciu na trhu, ktorá stláča úroky aj marže z nich dole. Na druhej strane banky majú vďaka nízkym úrokom nižšie náklady na vlastné financovanie. Väčšina bánk šetrí aj na prevádzke, aby sa udržala v kladných číslach, ale personálne náklady im stúpajú.

Takto sa darilo jednotlivým bankám.

Výrazné nárasty ziskov

Prima banke sa podarilo v minulom roku zvýšiť čistý zisk o 47% na 22 miliónov eur. Tejto banke z portfólia finančnej skupiny Penta k rastu prispelo najmä aktívne požičiavanie. Napríklad objem hypoték vzrástol až o 23%.

Podobne sa darilo aj UniCredit Bank v Čechách a Slovensku. Táto dcéra talianskej UniCredit banky vykázala ku koncu vlaňajška čistý zisk 353 miliónov eur (spolu za Čechy a Slovensko), čo je medziročný nárast až o 24,2%. Za takým výrazným nárastom zisku banky je najmä zvýšenie čistých úrokových príjmov o takmer 30% na 554 miliónov eur. Za to môže najmä situácia na českom trhu, kde úroky na úveroch už viac ako rok stúpajú. Banke rástol aj príjem z poplatkov a provízií o 15,4%.

Ziskovosť stúpa, ale mierne

Slovenskej sporiteľni sa tiež podarilo v minulom roku zvýšiť čistý zisk o 12,1% na 183,7 miliónov eur. Najväčšiemu finančnému domu len veľmi mierne (o 0,3 %) stúpol čistý úrokový výnos. Zato príjem z poplatkov a provízií sa banke podarilo navýšiť o 14,3 %. Banke sa darilo najmä v požičiavaní firemným klientom, kde jej objem úverov vzrástol takmer o 20%. Tiež bola úspešná v predaji poistenia.

Poštová banka dokázala v minulom roku zvýšiť zisk o viac ako 12% na 54,3 miliónov eur. Banka pripisuje rast zisku najmä zvýšeniu čistých úrokových výnosov. To je spojené s tým, že v minulom roku banka dosiahla rekordný medziročný nárast spotrebných úverov. Finančnému domu, ktorý patrí finančnej skupine J&T stúpli aj čisté výnosy z poplatkov a provízií.

ČSOB dosiahla ku koncu minulého roka čistý zisk 74 miliónov eur, čo je nárast o 5,6%. Tejto banke mierne klesali čisté úrokové výnosy, čo bolo vykompenzované nárastom čistého výnosu z poplatkov a provízií o viac ako 10 %. ČSOB sa darilo najmä zvýšiť objem poskytnutých spotrebných úverov až o 14,9 % a dokonca aj kreditných kariet, ktorých objem medziročne stúpol o 12,9 %.

Mierne poklesy zisku

Ďalší veľký finančný dom VÚB banka vykázala vysoký zisk, no rok 2017 sa jej prekonať nepodarilo. Čistý zisk za celú skupinu VÚB klesol o 8,4% na 160,3 miliónov eur. Banka vo vlastníctve talianskej skupiny Intesa Sanpaolo vysvetľovala pokles zisku tým, že pretrvávajú nízke úrokové sadzby vo výrazne konkurenčnom prostredí. To malo výrazný dopad na marže banky. Banke nepomohlo ani to, že celkový objem úverov rástol o 13,4%

Tatra banke tiež mierne klesol čistý zisk na necelých 120 miliónov eur. Táto tretia najväčšia banka na Slovensku vysvetlila pokles zisku najmä vyššou tvorbou opravných položiek a vyššou daňou z príjmu. Tatra banke po dlhšom období poklesu opäť narástli úrokové výnosy a rástli aj výnosy z poplatkov a provízii, hoci iba mierne o 3,2 %.

V roku 2018 so ziskom na úrovni takmer 8,5 miliónov eur hospodárila aj Privatbanka. Zisk Prvej stavebnej sporiteľne vlani klesol o niečo vyše 11 % na úroveň 15,5 milióna eur.

Hospodárenie so stratou

OTP Banka Slovensko aj v minulom roku pokračovala v stratovom hospodárení, i keď stratu znížila o tretinu na necelé 4 milióny eur. Táto dcéra maďarskej banky vysvetľuje stratu zvýšenými nákladmi európskych regulátorov aj vyššími personálnymi nákladmi. Banku tiež trápia nižšie úrokové marže, ktoré spôsobili aj to, že čisté úrokové výnosy jej vlani poklesli o takmer 20 %.

Hospodárenie bánk za rok 2018

Banka Čistý zisk
(mil.eur)
Medziročný
nárast/pokles 
Strata
(mil.eur)
SLSP * 183,7 12,1%  
VUB * 160,3 -8,4%  
Tatra banka * 119,9 -3,6%  
CSOB * 74 5,6%  
PABK 2018 * 54,3 12%  
Prima banka 22 47%  
OTP bank     -3,97
UniCredit bank * 353 24,2%  
*výsledky za celú bankovú skupinu

Foto: redakcia