Je čas na hotovosť v ponožke?

Autor: redakčne upravené
16.03.2022 (09:30)

V januári bol najväčší problém investorov, ako uchrániť úspory pred infláciou, dnes sa pozornosť upriamuje na likviditu.

Bežné finančné produkty majú pri bežných situáciách vynikajúcu likviditu. Ak klient chce vybrať peniaze, ide rádovo o dni, pokým sa k nim dostane a môže si ich užívať. Neštandardná situácia, samozrejme, trvanie môže predĺžiť na týždne či mesiace, no ani vtedy investor neuvažuje, že by sa k peniazom nedostal.

Vojenský konflikt pozmenil preferencie pri výbere investičného aktíva. Cieľom je mať všeobecne akceptovaný nástroj a s možnosťou vybrať peniaze z neho aj v zahraničí.

Bežnou otázkou dnešných dní je, či je vzhľadom na situáciu vhodné vybrať peniaze a držať hotovosť. Dôvodov takéhoto kroku je hneď niekoľko, no prevládajú dva:
  1. prečkať pokles na trhoch a vrátiť sa naň pred jeho rastom,
  2. mať možnosť s peniazmi kedykoľvek vycestovať.
Dôvody sú pochopiteľné. Ochrániť peniaze a mať štartovací kapitál v inej krajine. Vyhnutie sa poklesu a pokračovanie v rastovom trhu prinesie nadvýnos. No iba v prípade správneho načasovania. Nikto nevie, dokedy pokles trhov potrvá a kedy začnú opäť rásť. Bežný investor nevie správne načasovať tak výber ako ani vklad. Výsledkom je v lepšom prípade ušlý zisk, v horšom zrealizovaná strata.

Snaha mať k dispozícii peniaze alebo ich zlatý ekvivalent má tiež svoje úskalia. Do momentu odchodu ich treba mať niekde uložené. Pre veľmi rýchlu dostupnosť preto potrebujú byť priamo v domácnosti, čo prináša niekoľko rizík: 1. bude sa treba po ne vrátiť, 2. môžu vás vykradnúť, 3. prístup k nim z rôznych dôvodov nebude možný... A navyše, mať pri sebe pri ceste za novým životom vysoký obnos hotovosti či zlata tiež nie je najbezpečnejšie.

Odhliadnuc od totálnej apokalypsy, byť slovenským investorom má mnoho výhod. Našou národnou menou je euro, v rámci EÚ nám stačí občiansky preukaz, banky majú internet banking ako bežnú súčasť účtu a manipulovať s investíciami je možné aj na diaľku.
 
Zdroj: Swiss Life Select Slovensko, Foto: Ivan Sedlák