Zoznam dôchodkových správcovských spoločností (DSS) - 2.pilier

Autor: redakcia
07.05.2021 (09:20)

Začínate pracovať? Nezabudnite vstúpiť do 2. dôchodkového piliera. Pozrite si prehľad všetkých dôchodkových správcovských spoločností a ich fondov.

Aktuálne do 2. piliera môžu vstúpiť iba tí, ktorí ešte nedovŕšili 35 rokov a zároveň začali platiť odvody do Sociálnej poisťovne, čiže boli už aspoň raz dôchodkovo poistení. Inými slovami, zamestnali sa.

Na Slovensku aktuálne pôsobí päť dôchodkových správcovských spoločností (DSS)

Veľkosť DSS-iek podľa počtu sporiteľov

velkost_DSS

Typy fondov

DSS-ky ponúkajú svojim sporiteľom dva typy fondov - garanované a negarantované.

Garantované dlhopisové fondy

Prívlastok garantovaný znamená, že sa na fond vzťahuje zákonná garancia kladného zhodnotenia dôchodkovej jednotky. Ak správcovská spoločnosť nedosiahne kladné zhodnotenie dôchodkovej jednotky, je povinná doplniť chýbajúce prostriedky z vlastných zdrojov. Garantované fondy musia investovať tak, aby riziko straty bolo čo najmenšie. Vo všeobecnosti platí, že garantované fondy sú nízko rizikové a prinášajú aj nízke výnosy. Je to dané tým, že príspevky sporiteľov môžu investovať len do dlhopisových a peňažných investícií.

Tieto fondy sú vhodné pre starších sporiteľov, ktorí sa blížia k dôchodkovému veku. Nie sú vhodné pre mladých sporiteľov, ktorí majú pred sebou ešte veľa rokov sporenia. Pri nízkom zhodnotení sa totiž pripravujú o vyšší budúci dôchodok.

Negarantované fondy

Kým pri garantovaných fondoch majú DSSky pomerne zviazané ruky, pri negarantovaných sú možnosti investovania pestrejšie a preto aj ponuka je širšia. Negarantované fondy môžu investovať aj do akcií, ktorých hodnota môže z roka na rok kolísať. Pri poklese hodnoty, DSS-ka nie je povinná doplniť chýbajúce prostriedky z vlastných zdrojov.

Negarantované fondy môžu byť:
  • zmiešané - majetok vo fonde tvoria akciové a dlhopisové investície

  • akciové - majetok fondu je aktívne spravovaný manažérom fondu a tvoria ho prevažne akciové tituly. V akciách môže byť zainvestovaných až 100% majetku.

  • indexové - fond nie je aktívne riadený, ale kopíruje vývoj vybraného akciového indexu

DSS_fondy

Výkonnosť fondov

Odborníci na financie odhadujú, že dlhopisové fondy v porovnaní s indexovými a akciovými fondami prinesú do budúcnosti 3 až 5-krát nižší výnos. V tabuľke si môžete porovnať primernú ročnú výkonnosť jednotlivých fondov od ich vzniku.

2021-05-07-zoznam-fondov-2pilierTAB
Zdroj: Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

V koľkých fondoch v 2. pilieri si môžem sporiť?

Sporiteľ sa môže rozhodnúť, či si chce sporiť na dôchodok len v jednom fonde, alebo môže svoje príspevky rozložiť do dvoch fondov. Ak sporí v dvoch fondoch, jeden z nich musí byť garantovaný.

Sporiteľ má možnosť kedykoľvek zmeniť fond, v ktorom si sporí. Zmena sa dá vykonať online cez klientskú zónu danej DSSky.

Ak klient nie je spokojný so svojou DSSkou, môže prestúpiť do inej. Viac o postupe ako zmeniť DSSku sme písali v článku: Meniť DSS každý rok sa neoplatí.
 
Foto: Matthew Henry, Burst.shopify.com