Extravilán a intravilán má zásadný vplyv na hypotéku

Autor: redakčne upravené
29.03.2021 (15:00)

Je dobré poznať čo znamená extravilán a intravilán, hlavne ak sa chystáte kupovať nehnuteľnosť na hypotéku. Čo teda tieto pojmy znamenajú?
 

Intravilán

Je to centrálna časť katastrálneho územia obce, vyznačuje sa zastavanými a stavebnými pozemkami vrátane ciest, plôch zelene, technickej a občianskej vybavenosti. Od extravilánu ho delí vonkajší obvod zastavaných oblastí a im priliehajúcich plôch.

Pojem intravilán vznikol v Uhorsku už v 13. storočí, keď vznikali nové osady. „Zemepán“ vtedy raz a navždy určil stavebnú plochu celej obce prídelom určeného počtu domových jednotiek. Neskôr, keď počet obyvateľov obce narastal, územie intravilánu sa rozšírilo pridaním parciel z extravilánu. Vždy to však podliehalo rozhodnutiu zemepána.

Extravilán

Extravilán označuje nezastavanú časť katastrálneho územia obce, pričom jeho vonkajšou hranicou býva katastrálna hranica danej obce. Patria k nemu polia, lúky, pasienky, lesy, vodné plochy, komunikácie a ostatná pôda. Jeho súčasťou sú aj menšie osady, osamelé sídla, samoty, ale aj priemyselné a hospodárske budovy, napr. stodoly, mlyny, ap., ktoré nie sú územne spojené s intravilánom.
 
BannerHC-banky.sk

Hypotéka a umiestnenie nehnuteľnosti v rámci katastra

Niekedy sa stáva, že klient chce založiť k hypotéke nehnuteľnosť, ktorá nie je štandardná. Zvyčajne ide o pozemok, dom alebo chalupu. V týchto prípadoch je dôležité, kde sa nehnuteľnosť nachádza – či v intraviláne obce alebo jej extraviláne. Lokalita financovanej alebo zakladanej nehnuteľnosti je totiž pre banku veľmi významným faktorom, ktorý ovplyvňuje možnosť poskytnutia úveru a jeho parametre, či už maximálne LTV alebo výšku úroku.

Hypotéka na pozemok len v intraviláne

Banky sú pri zakladaní a financovaní pozemkov opatrné a preto majú pre tieto prípady nastavené aj špecifické požiadavky. V rámci úverov na bývanie sa musí predmetný pozemok nachádzať v intraviláne obce a zároveň musí mať charakteristiku stavebného pozemku. Ak nie je na liste vlastníctva označený ako stavebný pozemok, musí byť obcou vydaná územno-plánovacia informácia, ktorá zaručí, že v danej lokalite bude možné stavať rodinné domy. Lebo ak sa napr. jedná o pozemok označený ako orná pôda a nie je súčasťou územného plánovania výstavby, stavebný úrad nebude vedieť k nemu vydať stavebné povolenie a taký pozemok banka nebude akceptovať. Dôležitou súčasťou pozemku je existencia inžinierskych sietí a zabezpečený bezproblémový prístup k nemu.

Hypotéka na výstavbu domu

Pri riešení hypotéky na výstavbu domu, jedným z kľúčových faktorov je lokalita pozemku, na ktorom klient plánuje stavať. Aj v tomto prípade je dôležité, aby sa pozemok nachádzal v intraviláne obce, pretože mimo neho nie je možné dom postaviť a skolaudovať ho ako rodinný dom. Táto informácia je veľmi dôležitá aj vtedy, keď na hypotéke založíte inú nehnuteľnosť a po dostavaní a kolaudácii novostavby budete chcieť záložné právo preniesť na ňu. Na vhodnosť lokality treba myslieť hneď pri plánovaní výstavby.

Úver na kúpu rekreačnej nehnuteľnosti

Opatrným treba byť aj v prípade kúpy alebo založenia rekreačnej nehnuteľnosti. Existuje niekoľko druhov nehnuteľností, ktoré ľudia využívajú na rekreáciu alebo na iný účel ako trvalé bývanie. Sú to chaty, chalupy, záhradné domy apod. Niektoré z nich sú umiestnené v intraviláne, ale často sú takéto domy v záhradkárskych osadách, na samotách alebo rekreačných oblastiach, čiže môžu byť súčasťou extravilánu obce. Ak chcete kúpiť, postaviť alebo založiť banke takýto typ nehnuteľnosti, môžete mať s tým problém.

Sú aj prípady, kedy si klient chce kúpiť chalupu mimo mesta a v liste vlastníctva je zapísaná ako rodinný dom. Toto je ideálny prípad, kedy nie je problém financovať takéto víkendové bývanie aj formou hypotéky.

Špecifiká výstavby a kúpy chaty alebo záhradného domu

Zložitejšia je aj kúpa alebo výstavba domčeku mimo intravilánu obce. Keďže sa vtedy vyslovene jedná o nehnuteľnosť, ktorá prvotne nie je určená na celoročné bývanie, čiže sa nejedená o rodinný dom v zmysle stavebného zákona, banky môžu poskytnúť na takýto typ nehnuteľnosti úver so splatnosťou najviac 8 rokov.

Výnimkou môžu byť také nehnuteľnosti, ktoré disponujú kompletnými inžinierskymi sieťami a obec vydá potvrdenie, že aj takáto nehnuteľnosť má plné predpoklady celoročného užívania. V takom prípade niektoré banky vedia financovať kúpu či výstavbu tohto typu domu so splatnosťou aj 30 rokov, vždy je schvaľovanie takýchto úverov individuálne. V týchto prípadoch je najjednoduchšie riešenie založiť v prospech banky inú nehnuteľnosť určenú na bývanie, čiže byt alebo rodinný dom v obci. Vždy ale treba dbať na to, aby bola financovaná nehnuteľnosť právne v poriadku.

Odporúčanie

Pri plánovaní bývania alebo rekreácie v neobvyklých lokalitách je dobré vopred sa poradiť s odborníkmi. Na jednej strane vám pomôžu nájsť ideálne spôsoby financovania, alebo v zložitejších prípadoch vás upozornia na fakty, o ktorých možno ani netušíte. Tieto informácie vám ušetria peniaze, čas i zbytočné problémy.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: redakcia