Sú korporátne dlhopisy bezpečné? Poradíme, ako si vybrať kvalitný dlhopis, aj keď sa v tom nevyznáte

Autor: redakcia
18.04.2024 (13:00)

Slováci korporátne dlhopisy milujú, majú v nich zainvestovaných okolo 3,9 miliardy euro. Dokonca do nich investovali viac, ako do podielových fondov. Je to dôvod na paniku? Podľa čoho si vybrať dlhopis, aby ste o peniaze neprišli?

Väčšina obyvateľov Slovenska má averziu voči riziku a pristupuje k investovaniu vyslovene konzervatívne, no pri korporátnych dlhopisoch vydávaných firmami sa táto opatrnosť stráca. Slováci nakupujú korporátne dlhopisy, ako konzervatívnu, bezrizikovú investíciu s garantovaným výnosom.

V marci 2022 odhadovala NBS, že obyvatelia Slovenska majú investovaných do korporátnych dlhopisov 3,1 miliardy eur, dnes sa odhady pohybujú na úrovni takmer 3,9 miliardy, teda ide o nárast 800 miliónov. Pre porovnanie, za rovnaké obdobie pritieklo do podielových fondov 400 miliónov euro. Suma 3,9 miliardy v korporátnych dlhopisoch je dokonca vyššia, ako objem všetkých dôchodkových úspor v 3. pilieri.

Prečo je tomu tak?

Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko, si myslí, že hlavné dôvody, prečo ľudia s obľubou investujú do podnikových dlhopisov, napriek riziku, sú tieto:
 1. Každý chce vysoké percento zhodnotenia: „Podstupovanie zbytočného rizika v snahe získať čo najvyššie zhodnotenie vidíme na Slovensku už od 90. rokov. Ľudia sa zjavne nepoučili z Drukosu a BMG Holdingu a keď sa objaví úrok 7, 8 či 10 % ročne, chcú ho mať. V skutočnosti by sa mali podozrievavo pýtať, prečo je niekto ochotný platiť držiteľovi dlhopisu dvojnásobný úrok voči bankovému úveru.“
 2. Dlhopisy sa tvária ako termínované vklady: Mnoho inzerátov na dlhopisy vyzerá ako reklama na termínované vklady. Za určité obdobie emitent sľubuje vrátiť investorovi istinu a k tomu vysoký úrok. „Dlhopis sa v ničom nepodobá na termínovaný vklad. Prísľub úroku a splatenia bez kvalitného zabezpečenia dlhopisu nič neznamená,“ vysvetľuje Búlik.

Áno, s investovaním a teda aj s podnikovými dlhopismi je spojené riziko. Presvedčili sa o tom aj ľudia, ktorí investovali do dlhopisov spoločnosti Arca, ktorá sa v roku 2021 dostala do platobnej neschopnosti a skrachovala. V súčasnosti je v konkurze spoločnosť Helske, ktorá približne tritisíc veriteľom v šiestich krajinách vrátane Slovenska dlhuje 125 miliónov eur.

Marián Búlik z OVB Allfinanz Slovensko tvrdí, že v ohrození sú desiatky miliónov euro zainvestovných v dlhopisoch. Vychádza pritom zo skóringového modelu, na tvorbe ktorého sa podieľala aj Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) spolu s Centrálnym depozitárom cenných papierov, podľa ktorého mali viac ako tri štvrtiny korporátnych dlhopisov predávaných na Slovensku najvyšší stupeň úverového rizika. Je tento skóringový model spoľahlivý?

Oslovili sme privátnu banku, ktorá na Slovensku už niekoľko rokov umiestňuje na trh korporátne dlhopisy, aby sme získali aj pohľad druhej strany:

„Ratingový model, hodnotiaci rizikovosť korporátnych dlhopisov, publikovaný zo strany AOCP, považujeme za skresľujúci. Vychádzame najmä z týchto skutočností:
 • pri porovnávaní primárnych emisií korporátnych dlhopisov bolo v modeli jedným z kritérií vlastníctvo emitenta, kde boli výrazne zvýhodnení emitenti vlastnení štátom,
 • model nezohľadňoval garancie, poskytnuté zo strany ručiteľov emisií v prospech jednotlivých emitentov dlhopisov,
 • model nezohľadňoval špecifiká slovenského trhu korporátnych dlhopisov (napríklad emitovanie dlhopisov prostredníctvom SPV),
 • niektoré kritériá modelu nezohľadňovali špecifiká sektorov, resp. odvetví, v ktorých daný emitent pôsobí – napríklad že výrobné a obchodné spoločnosti, či spoločnosti podnikajúce v službách dosahujú značne odlišné úrovne posudzovaných ukazovateľov (napr. EBITDA marža, zadlženosť).

Finančná skupina Penta je ekonomicky silná a stabilná spoločnosť a korporátne dlhopisy emitentov z jej portfólia majú medzi investormi už viac ako pätnásťročnú históriu a dobré meno. Je to vďaka viacerým faktorom, pričom medzi najdôležitejšie patrí odvetvová a regionálna diverzifikácia skupiny, ďalej fakt, že Penta investuje prevažne do anticyklických, defenzívnych sektorov (ktoré bývajú menej postihnuté v kríze) a predovšetkým jej veľmi dobré hospodárske výsledky (za rok 2023 Penta dosiahla historicky druhý najvyšší čistý zisk vo výške 504 mil. EUR), ako aj nízka zadlženosť a priaznivá štruktúra dlhu.

Privatbanka aranžuje emisie korporátnych dlhopisov pre subjekty zo skupiny Penta už od roku 2007. Za toto obdobie zrealizovala viac ako 560 emisií korporátnych dlhopisov v objeme cca 5 mld. EUR. Doteraz bolo splatených 364 z týchto emisií (v objeme viac ako 3,3 mld EUR). Všetky kupóny a istiny dlhopisov boli vyplatené vždy v stanovených termínoch, bez jediného dňa omeškania!
, hovorí Iveta Makatura, hovorkyňa Privatbanky.

Ako si má preveriť firmu vydávajúcu dlhopisy bežný človek?

Na trhu sa môžete stretnúť naozaj s pestrou ponukou dlhopisov, ktoré vydávajú firmy, o ktorých ste doteraz ani nepočuli, až po dlhopisy veľkých finančných skupín so stabilným zázemím. Podľa čoho by ste sa mali rozhodovať pri výbere a ako preveriť kvalitu dlhopisu?

Marián Búlik z OVB Allfinanz Slovensko odporúča:
 1. Preverte si firmu, ktorá vydáva dlhopisy: Jedná sa o novú alebo zabehnutú firmu? Zverejňuje o sebe informácie (napr. v registri účtovných závierok), kde sídli? Virtuálne sídla, kde sú prihlásené stovky firiem, môžu byť podozrivé. Čo ste sa dozvedeli na webe firmy?
 2. Splatila už firma dlhopisy predtým? Overte si, či už firma vydávala dlhopisy a či ich splatila. Pozrite si, kto je majiteľ firmy, akú má minulosť a oblasť podnikania. Preverte si register exekúcií a osobných bankrotov a minulé konkurzy.
 3. Finančné zdravie: Zistite si finančné informácie o emitentovi: aké je jeho zadlženie, vlastný kapitál, obrat, štruktúra aktív a zisk. Firmu si preverte v registri exekúcií a či na ňu nie je podaný insolvenčný návrh, či nie je dlžníkom Sociálnej poisťovne a Finančnej správy.
 4. Je emitent transparentný a dôveryhodný? Má firma referencie, verejne známe obchodné aktivity a serióznu reputáciu? Ak ide o eseročku pod známou značkou, akým spôsobom zakladala a riadila podobné eseročky predtým?
 5. Vypočítajte si rizikovosť dlhopisu: V Česku existuje kalkulačka dlhopisov od ministerstva financií, na Slovensku aktuálne scóringová kalkulačka nie je.
 6. Preverte si konkrétnu emisiu: Pozrite si emisné podmienky, všímajte si likviditu dlhopisov, výnimky vo výplate kupónov (úrokov), poradie veriteľov a či ide o podriadený dlh, pri ktorom je majiteľ dlhopisu v nevýhode voči zabezpečeným veriteľom.
 7. Aký je biznis model? Zamyslite sa nad reálnosťou účelu využitia investície. Prečo firma siaha po dlhopisoch namiesto bankového úveru? Má projekt reálnu šancu na úspech?
 8. Predajca hrá rolu: Ak sa dlhopisy predávajú cez overenú spoločnosť, ide o menšie riziko ako predaj napriamo alebo cez internet.
 9. Pozor na refinancovanie: Ak je účelom refinancovanie už vydaného dlhopisu, naznačuje to neschopnosť emitenta splácať a odďaľovanie splácania v čase.
 10. Pozor na neprimerane vysokú úrokovú sadzbu: Extra vysoký úrok je významným rizikom a návratnosť môže byť nepravdepodobná. Pritom žiadna garancia budúcich výnosov neexistuje.
Tento návod obsahuje veľa užitočných rád, no je na zamyslenie, či bežný človek podľa tohto návodu dokáže vyhľadať a posúdiť všetky kľúčové informácie.

„Privatbanka pri každej emisii korporátnych dlhopisov vyššie uvedenú „domácu úlohu“ (finančnú analýzu emitenta) urobí za svojich klientov. Naši analytici podrobne sledujú vývoj ekonomickej situácie a ekonomických ukazovateľov každého jedného emitenta (alebo ručiteľa emisie) a analyzujú ich. Na tomto základe banka zrealizuje emisiu korporátnych dlhopisov len vtedy, keď sú ekonomické ukazovatele emitenta na takej úrovni, že emitent bude schopný dodržať svoje záväzky z danej emisie dlhopisov, dodáva Iveta Makatura, hovorkyňa Privatbanky

Kedy sa oplatí investovať do podnikových dlhopisov?

Podľa J&T BANKY sú podnikové dlhopisy investičnou príležitosťou, vďaka ktorej si investor môže zafixovať aktuálne zaujímavé zhodnotenie finančných prostriedkov. Takáto investícia má zmysel najmä v čase, keď trh očakáva pokračovanie poklesu úrokových sadzieb z nedávnych multiročných maxím. Očakávané spomalenie inflácie v nasledujúcich rokoch znamená, že dnes zafixované atraktívne kupónové dlhopisové výnosy by ju mali porážať a doručovať reálne zhodnotenie.

Aktuálne Privatbanka ponúka retailovým investorom niekoľko emisií korporátnych dlhopisov v výnosom v rozpätí 6,05-8,00%.

J&T BANKA má aktuálne v ponuke napríklad dlhopisy JTEF XIV 6,10/2029 s výnosom 6,1%.
 
Zdroj: OVB Allfinanz Slovensko, Privatbanka, Foto: Shopify Partners, Burst.shopify.com