Aký zisk dosiahli banky v roku 2019?

Autor: redakcia
17.04.2020 (14:00)

Minulý rok bol zrejme posledným veľmi úspešným pre banky na Slovensku. Zisky im opäť rástli, ale už iba mierne. Na nižší zisk mali vplyv najmä nižšie príjmy z úrokov a z obchodovania.

Zisk bankového sektora po zdanení v roku 2019 vzrástol iba mierne o 0,5% na 643 miliónov eur. Podľa NBS bankám rastol zisk najmä preto, lebo tvorili menej opravných položiek a rezerv, šetrili na administratívnych nákladoch a vyplatili si veľa dividend. Naopak negatívny vplyv na rast ziskovosti mali najmä klesajúce čisté úrokové výnosy a výnosy z obchodovania.

Banky zarábali menej na úrokoch napriek tomu, že stále veľa požičiavali. Úvery obyvateľstvu napríklad stúpli o 8%. Nové úvery na bývanie v minulom roku dokonca stúpli o 21% medziročne. Na druhej strane úroky z nových hypoték klesli na historické minimum skoro k 1%.

Veľkým bankám klesá zisk

Veľkým bankám sa nedarilo udržať svoju ziskovosť v takom tempe rastu ako v minulosti. Slovenskej sporiteľni klesol čistý zisk len mierne o 2% na 180 miliónov eur zo 183,7 milióna v roku 2018. Za poklesom zisku sú najmä nižšie príjmy z úrokov na hypotékach.

Čistý úrokový výnos tejto najväčšej banke medziročne klesol o 1,6%. Banka to vysvetlila tým, že kvôli silnej konkurencii musela ísť s úrokmi nižšie a jej čistá úroková marža, klesla z 2,71% na 2,51%.

Naopak, banke vzrástol čistý príjem z poplatkov a provízií o 12,7% na 145,2 milióna. Pod tento nárast sa podpísali najmä provízie z predaných poistiek. Banky sa snažia poklesy príjmov z úrokov nahradiť vyššími poplatkami pre klientov a predajom iných produktov ako sú poistky. Horšie dopadla v minulom roku VÚB banka. Čistý zisk jej klesol až o štvrtinu (25,1%) na 120,1 miliónov eur. Druhému najväčšiemu hráčovi na trhu klesli čisté úrokové výnosy o 7,2 %, a dole išli aj výnosy z obchodovania. Banke sa nepodarilo tento pokles kompenzovať nárastom príjmov z poplatkov a provízií, ktoré ostali podobné ako v minulom roku. Na druhej strane objem úverov medziročne vzrástol o 5,6 %, ale ani to nestačilo zvýšiť výpadky z nižších úrokov.

ČSOB skupina dosiahla ku koncu minulého roka čistý zisk 70,7 miliónov eur, čo je mierny pokles o 4,5% oproti roku 2018. Tejto tretej najväčšej banke klesali mierne o 2,8% čisté úrokové výnosy, čo bolo vykompenzované nárastom čistých výnosov z poplatkov a provízií o 10% na 76,4 miliónov eur. ČSOB sa darilo aj v oblasti úverov, ich objem medziročne vzrástol o 5,6 %.

Vyšší zisk vďaka predaju akcií a príjmom z obchodovania

Tatra banka je výnimka medzi veľkými bankami. Jej čistý zisk v minulom roku vzrástol o 23% na 134,9 miliónov eur. Táto tretia najväčšia banka na Slovensku vysvetlila nárast zisku jednorazovým výnosom z predaja akcií spoločnosti Mastercard v hodnote 26,8 miliónov eur a nižšiou tvorbou opravných položiek na úvery. Čistý úrokový výnos tejto banke vzrástol len mierne o 1,8% a čisté výnosy z poplatkov klesli o 5,1%. Čistý zisk sa darilo zvýšiť v minulom roku aj UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Medziročne jej ziskovosť stúpla o 12,4% na 392 miliónov eur (údaj je za slovenský a český trh spolu). Tejto banke rástli minulý rok klientske vklady aj úvery. Navyše výrazný nárast zaznamenala banka pri príjmoch z obchodovania. Tie vzrástli o 19,4%.

Opäť v pluse

OTP Banka Slovensko sa po niekoľkých rokoch v mínuse prehupla do plusu, i keď len mierneho. Jej čistý zisk bol 2,3 milióna eur, pričom ešte rok predtým vykázala štvormiliónovú stratu. Tejto banke, ktorú už v tomto roku kúpila ČSOB, klesli čisté úrokové výnosy o 7,6 % na 32,5 miliónov eur. Lepšie hospodárenie sa jej podarilo najmä vďaka tomu, že náklady na tvorbu opravných položiek klesli a vzrástol čistý výnos z poplatkov a provízií.

Poklesy ziskov u menších

Poštovej banke klesol čistý zisk o necelých päť miliónov eur na 45,7 milióna eur, čo je pokles o 9,3% oproti vlanajšiemu zisku 50,4 miliónov eur. Pokles spôsobili najmä nižšie úrokové výnosy z neustále klesajúcich úrokových sadzieb a rastúce odpisy z dôvodu investícií do inovácií. Banka v priebehu roka investovala do nových technológií a inovácií, do 365.banky aj do dcérskej spoločnosti Amico Finance. Prima banke sa po rokoch nárastov ziskov nepodarilo v minulom roku v tomto tempe pokračovať. Čistý zisk jej klesol o 23% na 17 miliónov eur. Tejto banke z portfólia finančnej skupiny Penta klesali najmä čisté úrokové výnosy. Tento pokles nevykompenzovali vyššie príjmy z poplatkov a provízii, ktoré stúpli len mierne. Navyše banke sa výrazne prepadol čistý zisk z finančných operácii zo 489 miliónov na 79 miliónov.
Udržali stabilný zisk

Prvá stavebná sporiteľňa (PSS) si vlani udržala stabilný zisk na úrovni 15,5 milióna eur, čo bolo oproti roku 2018 len mierne zvýšenie. Na rozdiel od iných bánk sa jej podarilo zvýšiť čisté úrokové príjmy o skoro 6 miliónov eur na 61,7 miliónov, čo je nárast o 10%. Na druhej strane jej klesli o 4% príjmy z poplatkov a provízii na 14,7 miliónov eur.

Hospodárenie bánk za rok 2019

Banka Čistý zisk (mil.eur) Medziročný nárast/pokles (v %)
Slovenská sporiteľňa* 180 -2%
Tatra banka* 134,9 23%
VÚB banka* 120,1 -25,1%
ČSOB* 70,7 -4,5%
Poštová* banka 45,7 -9,3%
Prima banka 17 -23%
PSS 15,5 0%
OTP banka   2,3 -
UniCredit bank** 392 12,4
 
*výsledky za celú bankovú skupinu
** výsledky za českú a slovenskú dcéru

 
Foto: redakcia