Ktorá DSS (dôchodková správcovská spoločnosť) má najviac klientov?

Autor: redakcia
13.03.2024 (08:30)

Banky.sk sa pozreli na počet sporiteľov v 2. pilieri v jednotlivých DSSkách. Pozrite si, ktorú si ľudia vyberajú najčastejšie.

Najvyšší počet sporiteľov v II. pilieri má dôchodková správcovská spoločnosť Allianz. Podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, k 31.12.2023 bol počet sporiteľov nasledovný:
 
DSS Počet sporiteľov k 31.12.2023 Podiel v %
Allianz - Slovenská d.s.s. 483 202 27 %
NN, d.s.s. 463 997 25 %
UNIQA, d.s.s. 379 276 21 %
VÚB Generali, d.s.s. 361 313 20 %
Kooperativa (365.life), d.s.s. 125 428 7 %
Spolu 1 813 216 100 %

Ako sa vyvíja počet sporiteľov v čase

Pozreli sme sa ešte na to, ako pribúdali poistenci jednotlivým DSSkám od roku 2022:
 
DSS Počet sporiteľov k 31.12.2023 Počet sporiteľov k 31.7.2022 Prírastok
Allianz - Slovenská d.s.s. 483 202 479 585 + 3 617
NN, d.s.s. 463 997 411 601 + 52 396
UNIQA, d.s.s. 379 276 378 505 + 771
VÚB Generali, d.s.s. 361 313 337 456 + 23 857
Kooperativa (365.life), d.s.s. 125 428 125 052 + 376
Spolu 1 813 216 1 732 199 + 81 017

Z porovnania vyplýva, že najviac nových poistencov jednoznačne získala dôchodková správcovská spoločnosť NN.

Výkonnosť dôchodkových fondov

Podľa údajov, ktoré zverejňuje Asociácia dôchodkových správcovských spoločností, za rok 2023 najlepšie výsledky dosahovali tieto fondy:
 
Dôchodková správcovská spoločnosť Dôchodkový fond Zhodnotenie v roku 2023
VÚB Generali d.s.s. INDEX, indexový negarantovaný d.f. 19,586%
NN d.s.s. Index Global – Indexový negarantovaný d.f. 19,211%
Allianz - Slovenská d.s.s. PROGRES indexový negarantovaný d.f. 18,910%
UNIQA d.s.s. Indexový negarantovaný i.d.f. 18,283%
KOOPERATIVA, d.s.s. KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f. 17,446%

Zdroj: MPSVaR, ADSS, Foto: redakcia