Najdôležitejšie udalosti v 2. dôchodkovom pilieri v roku 2022

Autor: redakcia
13.02.2023 (13:00)

2. dôchodkový pilier je dôležitou súčasťou sociálneho systému. Pozreli sme sa na počty sporiteľov v jednotlivých DSSkách a výkonnosti fondov.

V roku 2022 na slovenskom trhu pôsobilo 5 dôchodkových správcovských spoločností

Zoznam dôchodkových správcovských spoločností v roku 2022

  1. Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  2. UNIQA d.s.s., a.s.
  3. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  4. VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  5. 365.life d.s.s., a.s.

365.life d.s.s. zmenila majiteľa

Na konci roka 2022 Kooperativa poisťovňa nadobudla 100 % akcií 365.life, d. s. s. a stala sa tak novým vlastníkom. DSS-ka i naďalej bude pôsobiť pod názvom 365.life a noví klienti môžu uzavrieť zmluvu o dôchodkovom sporení na pobočkách 365 banky. Pre klientov sa z hľadiska ich doterajších úspor na starobnom dôchodkovom sporení nič nemení.

Počty sporiteľov v 2. pilieri k 1.1.2023

Počas roka 2022 v 2. pilieri pribudlo 58 329 sporiteľov, najviac z nich (35 299) si "uchmatla" NN.

Počty sporiteľov k 1.1.2023

DSS Počet sporiteľov k 1.1.2023
Allianz 483 332
NN 428 805
Uniqa 380 960
VÚB Generali 342 978
365.life 124 902
SPOLU 1 760 977
 

Výkonnosť fondov v 2. pilieri k 30.12.2022

Rok 2022 bol pre všetkých investorov veľmi náročný a zápornému výsledku sa nevyhol ani 2. pilier. Fondy dôchodkových správcovských spoločností totiž investujú na svetových finančných trhoch, podobne ako bežné podielové či indexové fondy a teda aj 2. pilier utrpel minulý rok straty. Minuloročné dvojciferné straty stiahli so sebou dole aj priemerný výnos fondov od ich založenia.

V roku 2022 najnižšie straty síce zaznamenali garantované fondy, no ich dlhodobá výkonnosť je výrazne nižšia ako pri indexových a akciových fondoch a nedosahuje ani 1,8% ročne.

Z dlhodobého hľadiska majú najvyššiu výkonnosť indexové fondy. Indexový fond DSS UNIQA má priemernú výkonnosť od založenia 9,11%, na začiatku roka 2022 jeho priemerná výkonnosť bola dokonca 11,53% (k 7.1.2022).
Údaje o dôchodkových fondoch k 30.12.2022
 
Spoločnosť  Dôchodkový fond Čistá hodnota majetku vo fonde Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
od začiatku roka* od vzniku  p.a. 
Garantované dôchodkové fondy
365.life, d.s.s., a.s. 365.life dlhopisový garantovaný 410,862,906.78 € -8.261% 1.705%
VÚB Generali, d.s.s., a.s. KLASIK dlhopisový garantovaný 1,181,035,363.83 € -8.432% 1.522%
UNIQA d.s.s., a.s. Dlhopisový garantovaný 1,732,552,634.06 € -3.965% 1.232%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. GARANT dlhopisový garantovaný 2,395,054,129.13 € -7.155% 1.163%
NN, d.s.s., a.s. SOLID - dlhopisový garantovaný 1,219,892,306.82 € -9.774% 1.136%
    6,939,397,340.62 €  
Negarantované dôchodkové fondy
UNIQA d.s.s., a.s. UNIQA d.s.s., a.s.Indexový negarantovaný 1,114,001,148.18 € -13.994% 9.110%
NN, d.s.s., a.s. Index Global - indexový negarantovaný 741,284,949.82 € -13.700% 8.754%
VÚB Generali, d.s.s., a.s. INDEX indexový negarantovaný 820,938,363.66 € -13.883% 8.720%
365.life, d.s.s., a.s. 365.life indexový negarantovaný 85,836,914.77 € -14.325% 6.948%
NN, d.s.s., a.s. Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG 169,817,537.03 € -17.147% 5.596%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. PROGRES akciový negarantovaný 1,013,152,891.94 € -13.165% 4.103%
VÚB Generali, d.s.s., a.s. PROFIT akciový negarantovaný 150,904,771.64 € -13.369% 3.341%
NN, d.s.s., a.s. Dynamika akciový negarantovaný 287,401,222.39 € -15.500% 2.622%
VÚB Generali, d.s.s., a.s. SMART, zelený inovatívny negarantovaný 62,143,738.78 € -14.146% 2.481%
UNIQA d.s.s., a.s. Akciový negarantovaný 228,754,548.48 € -10.856% 2.464%
NN, d.s.s., a.s. Harmónia zmiešaný negarantovaný 80,874,011.37 € -15.149% 2.004%
365.life, d.s.s., a.s. 365.life akciový negarantovaný 59,438,485.11 € -27.770% 0.047%
    4,814,548,583.17 €  

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 30.12.2022 11,753,945,923.79 €

*31.12.2021-30.12.2022

Začiatkom roka všetci sporitelia dostanú výpis zo svojho dôchodkového účtu. Venujte mu pozornosť a sledujte zmeny, ktoré čakajú 2. pilier v roku 2023.
 
Zdroj: ADSS, Foto: Thought Catalog, Burst.shopify.com