Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Agregátny dopyt - Aggregate demand

Celkový úhrn všetkých plánovaných alebo želaných výdavkov v ekonomike v danom období. Agregátny dopyt je určený celkovou cenovou hladinou a ovplyvňujú ho domáce investície, čistý vývoz, vládne výdavky a ponuka peňazí.