Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Č

  • Čistá hodnota - Net worthV účtovníctve predstavuje rozdiel celkových aktív a celkových pasív.
  • Čisté ekonomické bohatstvo - Net economic welfare (NEW)Meradlo národného produktu, ktoré opravuje niektoré obmedzenia ukazovateľa GNP.
  • Čisté investície - Net investmentHrubé investície mínus amortizácia kapitálových statkov.
  • Čistiaci sa trh - Clearing marketTrh, na ktorom sú ceny dostatočne pružné, aby veľmi rýchlo vytvárali rovnováhu medzi ponukou a dopytom. Na trhoch, ktoré sa čistia, neexistuje prídelový systém, nevyužité zdroje alebo prevaha dopytu, resp. ponuky. V praxi možno túto predstavu aplikovať na mnohé tovarové a finančné trhy, ale nie na trh práce alebo viaceré trhy produktov.
  • Čistý národný produkt - Net national product (NNP)GNP mínus amortizácia kapitálových statkov. Čistý vývoz - Net exports V účtoch národného produktu predstavuje čistý vývoz rozdiel medzi vývozom tovarov a služieb a dovozom tovarov a služieb.
  • Čo, ako a pre koho - What, how, and for whomTri základné problémy ekonomickej organizácie. Čo sa vzťahuje na otázku, koľko sa vyrobí každého možného statku, resp. koľko služieb sa poskytne pri obmedzenej zásobe zdrojov alebo inputov, ktoré má spoločnosť k dispozícii. Ako predstavuje voľbu určitej výrobnej technológie, pomocou ktorej sa vyrobí každý statok tvoriaci čo. Pre koho sa vzťahuje na rozdeľovanie spotrebných statkov medzi členov danej spoločnosti.