Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Banka, obchodná - Bank, commercial

Finančný sprostredkovateľ, ktorého hlavným charakteristickým znakom až donedávna bolo, že prijíma šekové vklady. Obchodná banka vedie tiež úsporové vklady, čiže vklady s výpovednou lehotou a vkladové účty na peňažnom trhu; predáva cestovné šeky; poskytuje ďalšie finančné služby; požičiava peniaze jednotlivcom a firmám. Od roku 1980 môžu aj sporiteľne a iné depozitné inštitúcie otvárať šekové účty, čím sa začali približovať obchodným bankám.