Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Bankovníctvo s čiastočnými rezervami - Fractional-reserve banking

Regulovanie v moderných bankových systémoch, na základe ktorého majú finančné inštitúcie zákonom predpísanú povinnosť držať určenú časť svojich vkladov vo forme vkladov v ústrednej banke (alebo vo forme pokladničnej hotovosti). V Spojených štátoch veľké banky musia v súčasnosti držať 12 % šekových vkladov ako rezervu.