Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Bariéra obchodu - Trade barrier

Každý protekcionistický nástroj, ktorým štát obmedzuje dovoz. Najviditeľnejšími bariérami obchodu sú clá a kvóty. V posledných rokoch však necolné bariéry (NTB), ako sú zložité regulačné procedúry, nahradili tradičné opatrenia.