Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Cenné papiere - Securities

Pojem používaný na označenie širokej palety finančných aktív, ako sú účastiny, obligácie, opcie a zmenky. Presnejšie povedané, ide o dokument používaný na preukázanie vlastníctva týchto aktív.