Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Cenová pružnosť - Price flexibility

Správanie cien na "aukčných" trhoch (napr. na mnohých trhoch surovín alebo na burzách cenných papierov), na ktorých ceny bezprostredne reagujú na zmeny v dopyte alebo ponuke. Pre porovnanie pozri regulované ceny.