Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Cenový index - Price index

Indexové číslo, ktoré ukazuje, ako sa v určitom období zmenila priemerná cena nejakej skupiny statkov. Pri výpočte tohto priemeru sa ceny rôznych statkov spravidla vážia podľa svojho ekonomického významu (napr. podľa podielu, ktorý má každý statok na celkových spotrebiteľských výdavkoch v indexe spotrebiteľských cien).