Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Coasova poučka - Coase theorem

Názor (prísne vzaté však nejde o poučku) vyslovený Ronaldom Coasom, že externality alebo ekonomickú neefektívnosť možno odstrániť rokovaním medzi zúčastnenými stranami.