Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Funkcia C + I, C + I + G alebo C + I + G + X - Schedule

Funkcia, ktorá charakterizuje plánovanú alebo požadovanú úroveň agregátneho dopytu pre každú úroveň GNP, resp. graf, na ktorom je táto funkcia zobrazená. Funkcia zahŕňa spotrebu (C), investície (I), vládne výdavky na nákup tovarov a služieb (G) a čistý vývoz (X).