Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Fúzia - Merger

Pri fúzii jedna korporácia pohltí druhú korporáciu, k čomu zvyčajne dochádza nákupom jej účastín. Hlavnými príkladmi fúzií sú: (1) vertikálna fúzia, ku ktorej dochádza, keď sa spoja dve firmy zabezpečujúce rozličné štádiá výrobného procesu (napríklad ťažbu železnej rudy a výrobu oceli), (2) horizontálna fúzia, pri ktorej sa spájajú dve firmy pôsobiace na tom istom trhu (napríklad dve firmy vyrábajúce automobily) a (3) konglomerátna fúzia, ktorá vzniká, keď sa spoja dve firmy pôsobiace na vzájomne nesúvisiacich trhoch (napríklad golfové loptičky a rafinéria ropy).