Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Herfindahlov index (trhovej moci) - Herfindahl index (of market power)

Ukazovateľ koncentrácie v odvetví, ktorý sa vypočíta ako súčet druhých mocnín trhových podielov jednotlivých firiem.