Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Hnutie za jedinú daň - Single-tax movement

Hnutie inšpirované v 19. storočí Henry Georgeom, ktorý tvrdil, že chudoba trvajúca aj uprostred stáleho ekonomického rastu je dôsledkom vzácnosti pôdy a vysokej renty plynúcej vlastníkom pôdy. "Jediná daň" mala byt daňou z ekonomickej renty, ktorá by sa platila za vlastníctvo pôdy.