Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Hranica možností uspokojenia - Utility-possibility frontier

Analógia k hranici produkčných možností. Krivka zobrazujúca užitočnosť poskytovanú dvom spotrebiteľom (resp. dvom skupinám spotrebiteľov) alebo uspokojenie ich potrieb, pričom každý spotrebiteľ je na jednej osi. Táto krivka má klesajúci priebeh, čo odzrkadľuje skutočnosť, že znovu rozdeľovanie dôchodku A v prospech B znižuje užitočnosť dosahovanú A a zvyšuje užitočnosť dosahovanú B. Body na hranici možností uspokojenia charakterizujú alokačnú (alebo Paretovu) efektívnosť, pretože namiesto alokácie vyznačenej týmito bodmi nemožno vytvoriť iné dosiahnuteľné situácie, ktoré by umožnili zlepšiť postavenie jednej strany bez zhoršenia postavenia druhej strany.