Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Hranica produkčných možností - Production-possibility frontier (PPF)

Graf ukazujúci kombináciu statkov, ktorú môže vyprodukovať daná ekonomika. V literatúre sa často uvádza jednoduchý príklad, v ktorom sa táto voľba redukuje na dva statky - pušky a maslo. Body ležiace mimo PPF (t. j. severovýchodne od tejto krivky) sú nedosiahnuteľné. Body ležiace vnútri krivky PPF sú neefektívne, pretože buď zdroje nie sú plne využité, alebo sa využívajú nesprávnym spôsobom, alebo sa využíva zastaraná výrobná technika a technológia.