Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Hraničná teória rozdeľovania

Teória rozdeľovania dôchodku, ktorej autorom je John B. Clark. Podľa tejto teórie dôchodok každého výrobného faktora je úmerný jeho hraničnému produktu.