Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Hraničná užitočnosť - Marginal utility (MU)

Dodatočné uspokojenie, ktoré prináša spotreba jednej dodatočnej jednotky nejakého tovaru, keď množstvá všetkých ostatných spotrebovaných tovarov ostávajú nezmenené.