Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Hraničný sklon k úsporám - Marginal propensity to save (MPS)

Tá časť dodatočného dolára disponibilného dôchodku, ktorú domácnosť alebo spoločnosť usporí (namiesto toho, aby ju vynaložila na spotrebu). Všimnime si, že podľa definície MPC + MPS = 1.