Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Hrubý národný produkt, nominálny (alebo nominálny GNP) - Gross national product, nominal (or nominal GNP)

V bežných trhových cenách vyjadrená hodnota všetkých finálnych statkov a služieb vyprodukovaných nejakou krajinou v určitom období (vrátane amortizácie kapitálových statkov).