Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Hrubý národný produkt, reálny (alebo reálny GNP) - Gross national product, real (or real GNP)

Nominálny GNP očistený o infláciu, t. j. reálny GNP = nominálny GNP/deflátor GNP
Rast reálneho GNP ukazuje rast fyzického objemu produktu v danom období, pričom sa vylučuje akékoľvek zvýšenie cien.