Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Implicitné prvky nákladov - Implicit-cost elements

Náklady, ktoré sa explicitne neprejavujú ako peňažné náklady, napriek tomu by sa však mali za náklady pokladať. Napríklad, ak sami podnikáte, potom by ste pri výpočte svojho zisku mali ako jeden z vašich implicitných nákladov zahrnúť svoju mzdu alebo plat, ktorý by ste zarobili, keby ste pracovali niekde inde. Niekedy sa implicitné náklady nazývajú alternatívne náklady, hoci tento pojem má širší význam.